www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Piątek 06.04.2012

Ogłoszenia Archiwalne
Ogłoszenia Archiwalne 2011 Ogłoszenia Archiwalne 2010 Ogłoszenie o naborze na stanowisko wychowawcy w Świetlicy Terapeutycznej w Jadwisinie Ogłoszenie o naborze na stanowisko robotnika gospodarczego lista kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Skarbnika Miasta i Gminy Serock Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. komunikacji społecznej Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. komunikacji społecznej Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. komunikacji społecznej Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - kasjer Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze ds. komunikacji społecznej Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko wychowawcy świetlicy terapeutycznej w Zespole Gminnych Świetlic Terapeutycznych w Serocku Ogłoszenie o naborze na stanowisko wychowawcy w Świetlicy Terapeutycznej w Woli Kiełpińskiej Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku. Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. obronności, OC Informacja o wyniku naboru na stanowisko Głównego Księgowego Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. drogownictwa Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze ds. obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Ogłoszenie o naborze na stanowisko kasjera w KZB Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Serocku Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze ds. ewidencji działalności gospodarczej i dodatków mieszkaniowych ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej i dodatków mieszkaniowych Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. księgowości w Komunalnym Zakładzie Budżetowym Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. drogownictwa Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. obronności, OC i zarządzania kryzysowego Informacja o wyniku naboru na stanowisko wychowawcy w Świetlicy Terapeutycznej w Woli Kiełpińskiej Zespołu Gminnych Świetlic Terapeutycznych w Serocku Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. komunikacji społecznej Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. komunikacji społecznej Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Referatu Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - referent ds. księgowości w KZB Informacja o wyniku naboru na stanowisko kasjer w Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Serocku Ogłoszenie o naborze na stanowisko wychowawcy w Świetlicy Terapeutycznej w Woli Kiełpińskiej Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych Informacja o wyniku naboru na stanowisko referent ds. księgowości w KZB w Serocku Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej i dodatków mieszkaniowych Informacja o wyniku naboru na kierownicze stanowisko Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Administracji i Promocji. Ogłoszenie o naborze na stanowisko zastępcy dyrektora Komunalnego Zakładu Budżetowego w Serocku Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. drogownictwa i planowania przestrzennego Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska Ogłoszenie o naborze na stanowisko - zastępca dyrektora Komunalnego Zakładu Budżetowego Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze ds. komunikacji społecznej Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa i planowania przestrzennego Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - Z-ca Dyrektora KZB Serock Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - dyrektor Biura Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - dyrektor Biura Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. drogownictwa Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko wychowawcy w Świetlicy Terapeutycznej w Woli Kiełpińskiej Zespołu Gminnych Świetlic Terapeutycznych w Serocku Informacja o wyniku naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora Komunalnego Zakładu Budżetowego w Serocku Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - Z-ca Dyrektora KZB Serock Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika Referatu Administracji i Promocji Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - dyrektor Biura Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika Referatu Administracji i Promocji Lista kandydatów na stanowisko Dyrektora Biura Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego spełniających wymagania formalne Informacja o wyniku naboru na kierownicze stanowisko Kierownika Referatu Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych Nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Biura Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze głównego księgowego Ośrodka Pomocy Społecznej Informacja o wyniku naboru na stanowisko wychowawcy w Świetlicy Terapeutycznej w Woli Kiełpińskiej Zespołu Gminnych Świetlic Terapeutycznych w Serocku Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Administracji i Promocji Informacja o wyniku naboru stanowisko ds. drogownictwa i planowania przestrzennego Informacja o wyniku naboru stanowisko ds. komunikacji społecznej Ogłoszenie - zastępstwo na stanowisko urzędnicze ds. ewidencji gruntów w Referacie Geodezji, Gospodarki Gruntami i Budownictwa Informacja o wyniku naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora Komunalnego Zakładu Budżetowego w Serocku Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa i planowania przestrzennego Lista kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. obsługi Biura Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego spełniających wymagania formalne Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska Informacja o wyniku naboru na kierownicze stanowisko Kierownika Referatu Administracji Promocji. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze głównego księgowego OPS Informacja Zarządu Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego o wykonaniu budżetu Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego za okres od 01.01.2008 r. do 31.03.2008 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-04-30 14:41:17)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Informacja z wykonania budżetu gminy Miasto i Gmina Serock za okres od 01.01.2008 do 31.03.2008 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-04-30 13:40:43)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Informacja o wyniku naboru na kierownicze stanowisko Kierownika Referatu Administracji i Promocji Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Miejskiej Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze ds. obsługi Biura Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Miejskiej Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa i planowania przestrzennego Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze ds. zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko - Menedżer Sportu w Ośrodku Sportu i Rekreacji Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Menedżer Sportu w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Serocku Ogłoszenie o naborze na stanowisko wychowawcy w Świetlicy Terapeutycznej w Jadwisinie Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. elektroenergetycznych Ogłoszenie o naborze na stanowisko wychowawcy w Świetlicy Terapeutycznej w Jadwisinie Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji i komunikacji społecznej Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze ds. promocji i komunikacji społecznej Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. drogownictwa i planowania przestrzennego Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze ds. elektroenergetycznych Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko - Menedżer Sportu w Ośrodku Sportu i Rekreacji Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. geodezji Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Zespołu w Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Serocku Ogłoszenie - dot. zlecenia osobie fizycznej lub firmie wykonywania obowiązków Inspektora nadzoru w branży wod-kan. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. elektroenergetycznych Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji i komunikacji społecznej Informacja o terminie składania ofert dodatkowych - Koszenie poboczy dróg na terenie Miasta i Gminy Serock Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - specjalista ds. wodociągów Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i nadzoru budowlanego Oferta pracy na zastępstwo - osoba sprzątająca Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy pomocowych Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Zastępca Dyrektora ds. technicznych w Komunalnym Zakładzie Budżetowym Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy wychowawcy w świetlicy socjoterapeutycznej w Wierzbicy Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. geodezji Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. wodociągów w Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Serocku Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i nadzoru budowlanego Informacja o wyniku naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. technicznych w Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Serocku ul. Nasielska 21 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy pomocowych Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku Decyzja Nr 216/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. drogownictwa Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze KIEROWNIK DS. TECHNICZNYCH w MIEJSKO-GMINNYM ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEROCKU Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. przygotowania inwestycji Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. drogownictwa w Miejsko-Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Serocku Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze kierownik ds. technicznych w Miejsko-Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Serocku

DRUKUJ   
 
 

ilość odwiedzin: 1088485