www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Piątek 06.04.2012

Ewidencja ludności
Wydanie dowodu osobistego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-10-26 10:56:58)
  Ostatnio zmodyfikował:  Dominika Sęczyk (2011-10-27 21:23:58)

Wniosek o wydanie dowodu osobistego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-10-26 10:56:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  Dominika Sęczyk (2011-10-27 21:24:59)

Nadanie numeru ewidencyjnego PESEL  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-10-26 10:51:43)
  Ostatnio zmodyfikował:  Dominika Sęczyk (2011-10-27 21:25:33)

wniosek o nadanie numeru ewidencyjnego PESEL  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-10-26 10:51:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  Dominika Sęczyk (2011-10-27 21:26:09)

Podanie o wydanie zaświadczenia o numerze PESEL  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2012-01-24 14:51:26)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-10-26 10:49:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  Dominika Sęczyk (2011-10-27 21:27:34)

Zgłoszenie pobytu stałego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2012-03-14 14:18:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wydawanie poświadczeń zameldowania  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-10-26 10:49:13)
  Ostatnio zmodyfikował:  Dominika Sęczyk (2011-10-27 21:28:22)

Podanie o wydanie potwierdzenia zameldowania na pobyt stały lub czasowy  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2012-01-24 14:53:01)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Podanie o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak osób zameldowanych w lokalu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2012-01-24 14:54:38)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-10-26 10:47:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  Dominika Sęczyk (2011-10-27 21:30:37)

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego z urzędu lub na wniosek strony  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-10-26 10:47:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  Dominika Sęczyk (2011-10-27 21:31:14)

Wpis do rejestru wyborców  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-10-26 10:47:20)
  Ostatnio zmodyfikował:  Dominika Sęczyk (2011-10-27 21:31:55)

wniosek o wpis do rejestru wyborców  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-10-26 10:46:52)
  Ostatnio zmodyfikował:  Dominika Sęczyk (2011-10-27 21:34:37)

pisemna deklaracja do wniosku o wpis do rejestru wyborców  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-10-26 10:46:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  Dominika Sęczyk (2011-10-27 21:35:17)

DRUKUJ   
 
 

ilość odwiedzin: 1088470