www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Piątek 06.04.2012

Informacje i dokumenty dot. wyborów
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Serocku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-11-08 15:36:26)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Serocku o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-11-08 15:36:26)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała nr 5/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-11-08 15:33:18)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 4/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie niepowłania do składu obwodowej komisji wyborczej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-11-08 15:33:18)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Serocku o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Serocku zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-11-04 16:09:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-10-28 11:11:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wzór zgłoszenia kandydata do obwodowej komisji wyborczej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-10-15 14:36:45)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Informacja dot. zgłaszania kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-10-15 14:36:45)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-10-11 16:41:05)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Serocku w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-10-11 16:40:35)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Postanowienie Nr 48/10 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 7 października 2010r. w sprawie powolania terytorialnych komisji wyborczych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-10-08 12:32:29)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 132/B/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 04.10.2010 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie gminy Miasto i Gmina Serock przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.   Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-10-08 13:10:25)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie wybieranych radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyzanczonej siedzibie miejskiej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-10-01 12:14:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  

INFORMACJA dot. przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych oraz zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-09-30 12:37:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2010-10-01 12:16:26)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-10-01 12:25:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 481/LVII/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie podziału gminy Miasto i Gmina Serock na stałe obwody głosowania  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-10-01 12:08:54)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 523/LXI/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie podziału gminy Miasto i Gmina Serock na okręgi wyborcze  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-10-01 12:08:54)
  Ostatnio zmodyfikował:  

DRUKUJ   
 
 

ilość odwiedzin: 1088453