www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Piątek 06.04.2012

Urząd Stanu Cywilnego
Podanie o wydanie odpisu skróconego, zupełnego aktu urodzenia  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-10-31 15:49:19)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Podanie o wydanie odpisu skróconego, zupełnego aktu małżeństwa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-10-31 15:49:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Podanie o wydanie odpisu skróconego, zupełnego aktu zgonu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-10-31 15:49:35)
  Ostatnio zmodyfikował:  Dominika Sęczyk (2011-11-02 08:58:27)

Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych aktów urodzeń, małżeństwa i zgonów  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-10-31 15:45:22)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Podanie o zmianę imienia lub nazwiska  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-10-31 15:49:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  

zmiana imienia lub nazwiska  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-10-31 15:46:00)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Podanie o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-10-31 15:48:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Podanie o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-10-31 15:48:18)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Podanie o wpisanie zagranicznego aktu zgonu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-10-31 15:48:52)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wpisanie do polskich ksiąg USC treści aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu, które nastąpiły za granicą i zostały zarejestrowane w zagranicznym USC  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-10-31 15:37:52)
  Ostatnio zmodyfikował:  Dominika Sęczyk (2011-11-02 08:59:07)

Podanie o sprostowanie aktu stanu cywilnego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-10-31 15:46:58)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Podanie o sprostowanie błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-10-31 15:47:20)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-10-31 15:37:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Podanie o uzupełnienie aktu stanu cywilnego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-10-31 15:46:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-10-31 15:37:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Podanie o ustalenie pisowni imienia lub nazwiska  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-10-31 15:47:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  

wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska (po rozwodzie) nosoznego przed zawarciem małżeństwa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-10-31 15:50:23)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Przyjmowanie oświadczeń małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-10-31 15:36:35)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-10-31 15:45:43)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-10-31 15:45:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-10-31 15:38:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Sporządzanie aktu zgonu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-10-31 15:37:07)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Sporzadzanie testamentu przed kierownikiem USC  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-10-31 15:36:52)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-10-31 15:36:18)
  Ostatnio zmodyfikował:  

DRUKUJ   
 
 

ilość odwiedzin: 1088466