www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Piątek 06.04.2012

Referat Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ODDANEJ W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 09:31:26)
  Ostatnio zmodyfikował:  

UDZIELANIE 50% BONIFIKATY W OPŁATACH ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU DLA OSÓB O NISKICH DOCHODACH - karta usługi  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 09:30:31)
  Ostatnio zmodyfikował:  

UDZIELANIE 50% BONIFIKATY W OPŁATACH ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU DLA OSÓB O NISKICH DOCHODACH - wniosek  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 09:31:26)
  Ostatnio zmodyfikował:  

ZMIANA TERMINU ZAPŁATY OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 09:35:56)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-14 09:51:21)

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY NIEZBĘDNEJ DO POPRAWIENIA WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI - karta usługi  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 09:35:54)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-14 09:51:26)

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY NIEZBĘDNEJ DO POPRAWIENIA WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI - wniosek  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 09:32:13)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-14 09:52:08)

SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY NA RZECZ NAJEMCY - karta usługi  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 09:30:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  

SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY NA RZECZ NAJEMCY - wniosek  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 09:31:26)
  Ostatnio zmodyfikował:  

ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ OSÓB FIZYCZNYCH LUB PRAWNYCH NA NIERUCHOMOŚĆ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY - karta usługi  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 09:32:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-14 09:51:49)

WYDZIERŻAWIENIE NIERUCHOMOŚCI - karta usługi  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 09:32:13)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-14 09:52:01)

WYDZIERŻAWIENIE NIERUCHOMOŚCI - wniosek  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 09:32:13)
  Ostatnio zmodyfikował:  

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI W DRODZE PRZETARGU - karta usługi  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 09:29:51)
  Ostatnio zmodyfikował:  

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI W DRODZE PRZETARGU - wniosek  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 09:30:31)
  Ostatnio zmodyfikował:  

WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY - wniosek  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 09:32:13)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-14 09:52:33)

ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZAMIERZONEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - karta usługi  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 09:33:00)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-14 09:51:44)

ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZAMIERZONEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - wniosek  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 09:32:13)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-14 09:52:33)

WNIOSEK O ZMIANĘ PRZEZNACZENIA TERENU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-14 09:51:01)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-14 09:52:26)

DECYZJA O ZMIANIE UŻYTKÓW ROLNYCH I KLASYFIKACJI GRUNTÓW - karta usługi  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 09:29:51)
  Ostatnio zmodyfikował:  

DECYZJA O WYŁĄCZENIU GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ - karta usługi  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 09:29:51)
  Ostatnio zmodyfikował:  

DECYZJA O WYŁĄCZENIU GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ - wniosek  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 09:30:31)
  Ostatnio zmodyfikował:  

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI - karta usługi  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 09:30:29)
  Ostatnio zmodyfikował:  

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI - wniosek  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 09:31:25)
  Ostatnio zmodyfikował:  

DECYZJA O ROZGRANICZENIU NIERUCHOMOŚCI - karta usługi  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 09:29:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1088474