www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Piątek 06.04.2012

Ogłoszenia przetargów
Ogłoszenie o zamówieniu - Przeprowadzenie inwentaryzacji 28 pomników przyrody znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Serock Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budowy budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie Ogłoszenie o zamówieniu - Koszenie poboczy dróg na terenie Miasta i Gminy Serock w 2012 r. Zawiadomienie o wyborze oferty: Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Norwida  Wytworzył:

  Udostępnił:  Magdalena Makowska (2012-04-02 15:49:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty ,,Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Serock ul. Tuwima  Wytworzył:

  Udostępnił:  Magdalena Makowska (2012-04-02 15:49:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o zamówieniu - Koszenie terenów zielonych na obszarze Miasta i Gminy Serock w 2012 roku Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa chodnika w Dębinkach Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie konserwacji turystycznego szlaku rowerowego VM-P Velomazowia Trasa Pułtuska o dł. 18,5 km na terenie Miasta i Gminy Serock Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie konserwacji rowerowego szlaku turystycznego VM-N Velomazowia Trasa Narwiańska o dł. 17,5 km na terenie Miasta i Gminy Serock Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie konserwacji turystycznego szlaku rowerowego L-3 Szlaku Serockiego o dł. 35,5 km na terenie Miasta i Gminy Serock Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie konserwacji turystycznego szlaku rowerowego L-4 Szlaku Wschodniego o dł. 17, 1 km na terenie Miasta i Gminy Serock Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi Ogłoszenie - konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom SPZOZ w Serocku Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi  Wytworzył:

  Udostępnił:  Magdalena Makowska (2012-03-26 13:23:25)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty: Przebudowa chodnika z jezdnią w Jachrance  Wytworzył:

  Udostępnił:  Magdalena Makowska (2012-03-23 11:34:37)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty: Remont budynku OSP w Woli Kiełpińskiej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Magdalena Makowska (2012-03-21 10:59:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową przyłączy kanalizacji sanitarnej w Serocku Zawiadomienie o wyborze oferty - Sprzątanie wybrzeży Zalewu Zegrzyńskiego, szlaków dydaktycznych, krajoznawczo-turystycznych oraz bieżące utrzymanie ścieżki pieszo-rowerowej Wierzbica-Serock-Jadwisin w 2012 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2012-03-20 12:40:34)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ- Budowa punktów świetlnych - Stasi Las ul. Prosta  Wytworzył:

  Udostępnił:  Magdalena Makowska (2012-03-15 14:46:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wyjasnienie nr 1 do SIWZ - Budowa punktów świetlnych- Ludwinowo Zegrzyńskie ul. Radziwiłłów  Wytworzył:

  Udostępnił:  Magdalena Makowska (2012-03-15 14:46:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wyjaśnieni nr 1 do SIWZ- Budowa punktów świetlnych przy drodze dojazdowej do budynku komunalnego przy ul. Pułtuskiej w Serocku   Wytworzył:

  Udostępnił:  Magdalena Makowska (2012-03-15 14:29:40)
  Ostatnio zmodyfikował:  Magdalena Makowska (2012-03-15 14:32:10)

Wyjaśnieni nr 1 do SIWZ- Budowa punktów świetlnych ul. Zaciszna, Leśna Gąsiorowo  Wytworzył:

  Udostępnił:  Magdalena Makowska (2012-03-15 14:29:40)
  Ostatnio zmodyfikował:  Magdalena Makowska (2012-03-15 14:33:07)

Wyjaśnienie nr do SIWZ - Budowa punktów świetlnych ul. Pobyłkowska Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Magdalena Makowska (2012-03-15 14:29:40)
  Ostatnio zmodyfikował:  Magdalena Makowska (2012-03-15 14:33:50)

Zawiadomienie o wyborze oferty - Remonty cząstkowe chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w 2012 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2012-03-12 13:14:40)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Przebudowa ogrodzenia stadionu w ramach zadania: Modernizacja stadionu miejskiego w Serocku. Zawiadomienie o wyborze oferty - Mechaniczne zamiatanie dróg na terenie Miasta i Gminy Serock w 2012 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2012-03-08 13:04:28)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o zamówieniu - Sprzątanie wybrzeży Zalewu Zegrzyńskiego, szlaków dydaktycznych, krajoznawczo-turystycznych oraz bieżące utrzymanie ścieżki pieszo-rowerowej Wierzbica-Serock-Jadwisin w 2012 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Sprzątanie wybrzeży i ścieżek w 2012 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2012-03-06 15:54:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty: Plac zabaw w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Magdalena Makowska (2012-03-06 13:37:06)
  Ostatnio zmodyfikował:  Magdalena Makowska (2012-03-06 13:38:13)

Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa punktów świetlnych- Jachranka ul. Polnego Wiatru Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa chodnika wraz z jezdnią w Jachrance Zawiadomienie o wyborze oferty - Równanie i żwirowanie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Serock w 2012 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2012-03-01 14:49:07)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o zamówieniu:Budowa punktów świetlnych- Jachranka, ul. Jasna Zawiadomienie o wyborze oferty - Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie Miasta i Gminy Serock 2012 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2012-02-29 15:37:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o zamówieniu: Oświetlenie ul. Radziwiłłów, Ludwinowo Zegrzyńskie Ogłoszenie o zamówieniu: Oświetlenie ul. Zaciszna- Leśna, Gąsiorowo Ogłoszenie o zamówieniu: Oświetlenie ul. Prosta, Stasi Las Ogłoszenie o zamówieniu: Oświetlenie ul. Pobyłkowska, Serock Budowa punktów świetlnych przy drodze dojazdowej do budynku komunalnego przy ul. Pułtuskiej w Serocku Zawiadomienie o wyborze oferty - dot. Zakup środków czystości dla Urzędu Miasta i Gminy w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2012-02-27 11:41:53)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ: Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Tuwima, Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Magdalena Makowska (2012-02-27 08:59:02)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norwida, Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Magdalena Makowska (2012-02-27 08:57:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o zamówieniu - Mechaniczne zamiatanie dróg na terenie Miasta i Gminy Serock w 2012 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej, Serock, ul. Norwida Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Serocku ul. Tuwima  Wytworzył: (2012-02-23)


  Udostępnił:  Magdalena Makowska (2012-02-23 12:00:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  

SIWZ - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Serocku ul. Tuwima  Wytworzył:

  Udostępnił:  Magdalena Makowska (2012-02-23 12:52:31)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Przedmiar- wodociąg ul. Tuwima  Wytworzył:

  Udostępnił:  Magdalena Makowska (2012-02-23 12:52:16)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Przedmiar-kanalizacja ul. Tuwima  Wytworzył:

  Udostępnił:  Magdalena Makowska (2012-02-23 12:51:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  

PBW- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Serock, ul. Tuwima.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Magdalena Makowska (2012-02-23 12:50:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o zamówieniu - Sprzątanie wybrzeży Zalewu Zegrzyńskiego, szlaków dydaktycznych, krajoznawczo-turystycznych oraz bieżące utrzymanie ścieżki pieszo-rowerowej Wierzbica-Serock-Jadwisin w 2012 roku Ogłoszenie o zamówieniu - Remonty cząstkowe chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w 2012 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup środków czystości dla Urzędu Miasta i Gminy w Serocku Ogłoszenie o zamówieniu - Równanie i żwirowanie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Serock w 2012 r. Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ: Budowa boiska w Nowej Wsi  Wytworzył: (2012-02-08)


  Udostępnił:  Magdalena Makowska (2012-02-08 11:06:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wyjaśnienie nr 4 do SIWZ: Budowa boiska w Nowej Wsi  Wytworzył:

  Udostępnił:  Magdalena Makowska (2012-02-08 11:06:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wyjasnienie nr 5 do SIWZ : Budowa boiska w Nowej Wsi  Wytworzył:

  Udostępnił:  Magdalena Makowska (2012-02-08 11:06:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o unieważnieniu: Zakup paliwa  Wytworzył: (2012-02-07)


  Udostępnił:  Magdalena Makowska (2012-02-07 12:48:37)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty - Odmładzanie, ścinanie i karczowanie drzew oraz karczowanie krzewów na terenie Miasta i Gminy Serock w 2012 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2012-02-06 15:04:54)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o zamówieniu, roboty budowlane - Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta i gminy Serock w 2012 r. Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ: Budowa boiska Nowa Wieś  Wytworzył:

  Udostępnił:  Magdalena Makowska (2012-02-03 13:17:19)
  Ostatnio zmodyfikował:  

SIWZ: Remont budynku garażu OSP w Woli Kiełpińskiej  Wytworzył: (2012-02-01)


  Udostępnił:  Magdalena Makowska (2012-02-01 11:29:40)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonywanie poboru i badań jakości wody w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego na terenie gminy Serock w roku 2012  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2012-01-30 10:10:32)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi - ogłoszenie o zamówieniu, roboty budowlane SIWZ: Budowa boiska w Nowej Wsi  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2012-01-24 14:22:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  

"Modernizacja placu zabaw w Serocku" - ogłoszenie o zamówieniu, roboty budowlane Ogłoszenie o zamówieniu - Serock "Zakup paliwa dla Urzędu Miasta i Gminy w Serocku" Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne na zakup paliwa dla Urzędu Miasta i Gminy w Serocku   Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2012-01-18 15:05:05)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania o zamówienie publiczne na "Przyjmowanie do schroniska i objęcie opieką bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu gminy Miasto i Gmina Serock"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2012-01-18 13:58:51)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o zamówieniu - Odmładzanie, ścinanie i karczowanie drzew oraz karczowanie krzewów na terenie Miasta i Gminy Serock w 2012 Umowa na zakup paliwa dla Urzędu Miasta i Gminy w Serocku  Wytworzył: (2012-01-09)


  Udostępnił:  Magdalena Makowska (2012-01-09 13:27:37)
  Ostatnio zmodyfikował:  

SIWZ Zakup paliwa dla Urzędu Miasta i Gminy w Serocku  Wytworzył: (2012-01-09)


  Udostępnił:  Magdalena Makowska (2012-01-09 13:27:37)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup paliwa dla Urzędu Miasta i Gminy w Serocku  Wytworzył: (2012-01-09)


  Udostępnił:  Magdalena Makowska (2012-01-09 13:27:37)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonywanie badań jakości wody na terenie gminy Serock w 2012 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2012-01-05 08:48:33)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o zamówieniu : Przyjmowanie do schroniska i objęcie opieką bezdomnych zwierząt, pochodzących z terenu gminy Miasto i Gmina Serock (w tym agresywnych i poszkodowanych - z wypadków lub w inny sposób okaleczonych), w 2012 r  Wytworzył: (2012-01-04)


  Udostępnił:  Magdalena Makowska (2012-01-04 15:51:52)
  Ostatnio zmodyfikował:  

SIWZ_Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku 2012r.  Wytworzył: (2012-01-04)


  Udostępnił:  Magdalena Makowska (2012-01-04 15:51:52)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "usuwanie awarii na gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-12-27 11:59:35)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Dostawa oleju napędowego i benzyny w 2012 roku   Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-12-23 13:48:32)
  Ostatnio zmodyfikował:  

SIWZ Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Serock w latach 2012-2013   Wytworzył: (2011-12-12)


  Udostępnił:  Magdalena Makowska (2011-12-12 15:48:56)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o zamówieniu : konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Serock w latach 2012-2013   Wytworzył: (2011-12-12)


  Udostępnił:  Magdalena Makowska (2011-12-12 15:48:56)
  Ostatnio zmodyfikował:  

II ogłoszenie o zamówieniu - dostawa oleju napędowego i benzyny w 2012 r. Formularz ofertowy SP ZOZ  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-12-07 14:23:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Umowa laboratorium  Wytworzył: (2011-12-06)


  Udostępnił:  Magdalena Makowska (2011-12-06 15:24:54)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Szczegółowe warunki konkursu SP ZOZ  Wytworzył: (2011-12-06)


  Udostępnił:  Magdalena Makowska (2011-12-06 15:24:54)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie SP ZOZ  Wytworzył: (2011-12-06)


  Udostępnił:  Magdalena Makowska (2011-12-06 15:24:54)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Dostawa oleju napędowego i benzyny w 2012 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-12-23 12:44:23)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Usuwanie awarii na gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane Zawiadomienie o wyborze oferty - Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Serock 2011-12 - Zadanie VI  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-12-02 16:44:32)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania SP ZOZ  Wytworzył: (2011-12-02)


  Udostępnił:  Magdalena Makowska (2011-12-02 14:06:14)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę boiska w Seocku  Wytworzył: (2011-11-25)


  Udostępnił:  Magdalena Makowska (2011-11-25 09:34:26)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji psychologa w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu, w ramach projektu Przedszkole na 5 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na "budowę kanalizacji deszczowej wraz z przebudową przyłączy kanalizacji sanitarnej w Serocku".  Wytworzył: Leszek Błachnio

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-11-15 13:03:38)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2011/2012 - Zadanie V"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-11-10 12:14:00)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty wodociąg Zegrze  Wytworzył: (2011-11-08)


  Udostępnił:  Magdalena Makowska (2011-11-08 11:24:38)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty wodociąg Dębe  Wytworzył: (2011-11-08)


  Udostępnił:  Magdalena Makowska (2011-11-08 11:24:15)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty kanalizacja Serock, ul. Miłosza  Wytworzył: (2011-11-08)


  Udostępnił:  Magdalena Makowska (2011-11-08 11:22:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Budowa kanalizacji sanitarnej Serock, ul. Miłosza Zawiadomienie o wyborze oferty, dotyczy postępowania na zamówienie publiczne na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Prusa w Serocku.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-10-13 11:14:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla potrzeb SPZOZ w Serocku. Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dot. zapytania ofertowego Na dostawę zabawek i akcesoriów wykonanych z tworzywa do Samorządowego Przedszkola w Zegrzu, w ramach realizowanego projektu pt. Przedszkole na 5  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-10-25 15:42:45)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2011/2012 - Zadanie V. Budowa sieci wodociągowej w Dębe Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową przyłączy kanalizacji sanitarnej w Serocku Przebudowa sieci wodociągowej w Zegrzu Budowa boiska do piłki nożnej w ramach zadania Modernizacja stadionu miejskiego w Serocku Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pod nazwą - budowa boiska do piłki nożnej w ramach zadania "Modernizacja stadionu miejskiego w Serocku".  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-10-11 13:54:17)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu   Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-09-29 14:13:54)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Przebudowa sieci wodociągowej w Borowej Górze Informacja o wyborze oferty na "Rozbudowę Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu i budową oświetlenia boiska skolnego w Woli Kiełpińskiej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-09-21 15:21:35)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zamówienie publiczne - Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2011/2012 Zapytanie ofertowe o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro - diagnozowanie rozwoju dzieci trzy i czteroletnich  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-08-26 13:41:44)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2011-08-26 13:49:05)

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na rozbudowę budynku Ośrodka Kultury przy ul. Pułtuskiej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-08-24 15:16:52)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Informacja o wyborze oferty na obsługę bankową budżetu Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-08-22 11:35:15)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2011-08-22 11:36:09)

Informacja o wyborze oferty na dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Jadwisinie i Zespołu Szkół w Zegrzu w roku szkolnym 2011-2012  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-08-24 15:07:08)
  Ostatnio zmodyfikował:  


DRUKUJ   
 
 

ilość odwiedzin: 1088478