www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Piątek 06.04.2012

"Modernizacja placu zabaw w Serocku" - ogłoszenie o zamówieniu, roboty budowlane
Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2012-01-26 11:41:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane "Modernizacja placu zabaw w Serocku"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2012-01-20 12:49:42)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2012-01-20 12:48:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

przedmiar robót  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2012-01-20 12:46:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

PBW cz 1 - plan zagospodarowania terenu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2012-01-20 12:45:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  Dominika Sęczyk (2012-01-20 13:48:28)

PBW 2 - inwentaryzacja zieleni istniejącej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2012-01-20 13:46:37)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2012-01-20 12:12:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

DRUKUJ   
 
 

ilość odwiedzin: 1088811