www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Piątek 06.04.2012

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wpis/zmiana zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - informacja dla przedsiębiorców 03.01.2012  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2012-01-03 11:11:53)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zał. nr 1 - formularz wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2012-01-03 11:20:19)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zał. nr 2 - formularz oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2012-01-03 11:16:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wykaz jednostek posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-08-14 09:47:02)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wykaz firm posiadających zezwolenie na demontaż pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-11-06 10:33:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-12-01 15:18:43)

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Miasta i Gminy Serock w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych   Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2012-01-03 10:58:32)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-12-01 15:18:01)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-12-01 15:19:25)

Wniosek o usunięcie drzew, krzewów.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2012-01-12 10:32:31)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-02-14 12:24:01)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-02-14 12:24:56)

DRUKUJ   
 
 

ilość odwiedzin: 1088473