www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Piątek 06.04.2012

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi - ogłoszenie o zamówieniu, roboty budowlane
Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ   Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2012-01-30 12:47:56)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane_ Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2012-01-24 14:08:53)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2012-01-24 14:22:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  

NW - przedmiar architektura  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2012-01-24 14:05:13)
  Ostatnio zmodyfikował:  

NW - przedmiar elektryka  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2012-01-24 14:04:52)
  Ostatnio zmodyfikował:  

PBW - plan zagospodarowania terenu - boisko  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2012-01-24 14:02:40)
  Ostatnio zmodyfikował:  

PBW-plan zagospodarowania terenu - oświetlenie boiska  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2012-01-24 13:58:56)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2012-01-24 13:57:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

DRUKUJ   
 
 

ilość odwiedzin: 1088809