www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Sobota 07.04.2012

Oferta pracy na zastępstwo - osoba sprzątająca

Urząd Miasta i Gminy w Serocku
Rynek 21
05-140 Serock
poszukuje kandydatów na zastępstwo na stanowisko pracownika obsługi
w Referacie Promocji i Obsługi Urzędu – osoba sprzątająca

I. Wymiar etatu: 1 etat, umowa na zastępstwo,
II. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie podstawowe, pożądane zawodowe,
- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

III. Wymagania dodatkowe:
- dyspozycyjność,
- umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
- umiejętność pracy w zespole,
- odpowiedzialność,
- dokładność.

IV. Zakres wykonywanych zadań:
- sprzątanie wyznaczonych powierzchni na terenie budynku urzędu lub w jego najbliższym sąsiedztwie (wykonywanie większości prac odbywać się będzie w godzinach popołudniowych).

V. Wymagane dokumenty:
1) podanie o zatrudnienie,
2) życiorys – curriculum vitae,
3) kserokopie świadectw pracy,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie stron książeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu służby wojskowej, w przypadku gdy o pracę ubiega się mężczyzna.
6) podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności prawnej oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty: podanie o zatrudnienie, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty z dopiskiem: Oferta pracy – osoba sprzątająca należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku pok. nr 24 lub przesłać pocztą pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy w Serocku
Rynek 21
05-140 Serock.

Termin składania dokumentów upływa dnia 20.03.2009 r.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki


Wytworzył:

Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-03-11 19:20:49)
Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2009-03-11 19:29:41)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1089748