www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Sobota 07.04.2012

Informacja o wyniku naboru na stanowisko wychowawcy w Świetlicy Terapeutycznej w Woli Kiełpińskiej Zespołu Gminnych Świetlic Terapeutycznych w Serocku
Zgodnie z art.3b ustawy z dnia 22marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2001 r.nr.142, poz.1593 z późn. zm.)   Kierownik Zespołu Gminnych Świetlic Terapeutycznych w Serocku Janina Orzepowska informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko wychowawcy od dnia 01.09.2007r   zatrudniona została pani Sylwia Muzińska zamieszkała w Dosinie.
Uzasadnienie dokonanego wyboru
Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna pozwala stwierdzić, że kandydatka posiada wiedzę i predyspozycje potrzebne do wykonywania pracy na tym stanowisku.
Informacja o wyniku naboru jest umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.serock.pl.) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.
 
Kierownik Zespołu
Gminnych Świetlic Terapeutycznych w Serocku
Janina Orzepowska

Wytworzył:

Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-10-05 11:40:01)
Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-10-05 11:41:09)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1089699