www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Sobota 07.04.2012

Ogłoszenia Archiwalne 2010
Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne na stanowisko specjalisty ds. administracyjno-gospodarczych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-03-18 08:32:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Obsługi Szkoł i Przedszkoli w Serocku - specjalista ds. analiz ekonomiczno-oświatowych Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. przygotowania inwestycji Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych Ogłoszenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie inspektora nadzoru nad budową i remontami sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Obsługi Szkoł i Przedszkoli w Serocku - inspektor oświaty  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-01-20 12:17:08)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Miejsko-Gminnym Zakładzie Wodociągowym w Serocku Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. przygotowania inwestycji Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych Ogłoszenie o naborze na wole stanowisko urzędnicze - inspektor ds. oświaty Informacja o wyniku naboru na wolne stanowikso urzednicze ds. przygotowania inwestycji Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Miejskiej Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. analiz ekonomiczno-oświatowych w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku, ul. Rynek 4 Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. administracyjno-gospodarczych w Ośrodku Sportu i Rekreacji  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-03-29 15:45:52)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Informacja o wyniku naboru na stanowisko - Główny Księgowy w Miejsko-Gminnym Zakładzie Wodociągowym Ogłoszenie o naborze wewnętrznym ofert kandydatów na nowych trenerów zajęć pozalekcyjnych w projekcie pn. "Każdy może zostać Omnibusem"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-09-10 10:18:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zamówienie publiczne - Pełnienie funkcji kierownika projektu i specjalisty ds. finansowo-księgowych w ramach projektu pn. "Przedszkole na 5", realizowanego przez Miasto i Gminę Serock, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Ogłoszenie o naborze kandydatów przy realizacji projektu "Pokonać siebie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-13 11:00:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. przygotowania inwestycji Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora ds. oświaty w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku, ul. Rynek 4 Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Referatu Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych Informacja o zatrudnieniu na wolne stanowiska pracy w Projekcie "Przedszkole na 5"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-09-24 14:32:16)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej

DRUKUJ   
 
 

ilość odwiedzin: 1089639