www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Sobota 07.04.2012

Ogłoszenie - dot. zlecenia osobie fizycznej lub firmie wykonywania obowiązków Inspektora nadzoru w branży wod-kan.

Urząd Miasta i Gminy w Serocku

05-140 Serock, ul. Rynek 21


zleci osobie fizycznej lub firmie wykonywanie obowiązków Inspektora nadzoru.

Podstawowe obowiązki: nadzór nad budową i remontami sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji gazowych i c.o. w ramach zadań realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku.

Oferty z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, I piętro, pok. 24 lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Serocku
ul. Rynek 21
05 – 140 Serock
Termin składania ofert upływa dnia 26 stycznia 2009r.
Bliższych informacji udziela Wiesław Kwiatkowski – Kierownik Referatu Przygotowania
i Realizacji Inwestycji, tel.: (22) 782 88 16.


Wytworzył:

Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-01-15 16:01:41)
Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2009-01-15 16:02:50)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1089742