www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Sobota 07.04.2012

Zgodnie z art. 3b ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1593 z późn. zm.) informuję, że wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko spełniają następujący kandydaci:

1. Jan Hoppe, zam. Serock.
2. Przemysław Leontiew, zam. Serock.
3. Arkadiusz Siemiński, zam. Serock.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
Piotr Kowalczyk


DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1089720