www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Piątek 06.04.2012

Uchwały Rady Miejskiej 2010
Uchwała Nr 17/III/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-30 16:07:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 16/III/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie przyznawane w 2011r., a także określenie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto i Gmina Serock   Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-30 16:07:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 15/III/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-30 16:07:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2011-02-01 12:06:05)

Uchwała Nr 14/III/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarzązenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty targowej, opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-30 16:00:10)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 13/III/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2010 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-30 16:00:09)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 12/III/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 2010 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-30 16:00:08)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 11/III/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Jachranka, we wsi Skubianka oraz we wsi Dosin nazwy ul. Zegrzyńska  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-30 16:00:08)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 10/III/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Storczykowa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-30 16:00:08)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 9/II/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania dorażnej Komisji właściwej w zakresie oceny treści i wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 14:56:16)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-15 15:19:38)

Uchwała Nr 8/II/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Obywatelskich  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 14:56:16)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 7/II/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 14:54:31)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 6/II/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Kultury, Oświaty i Sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 14:54:31)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 5/II/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 14:54:31)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 4/II/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 14:54:31)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 3/II/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 14:54:31)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 2/I/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 14:49:35)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 1/I/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 14:49:35)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 604/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sekcji F - obręb Jadwisin  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 13:53:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2011-09-13 15:42:06)

Uchwała Nr 603/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 567/LXIV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 08.11.2010r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 13:53:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 602/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Finansowo-Budżetowego w zakresie realizacji planu wydatków na zakupy inwestycjyne za trzy kwartały 2010r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 13:53:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 601/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego "Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Jadwisinie"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 13:53:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 600/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Finansowo-Budżetowego oraz sołectw Marynino i Skubianka w zakresie realizacji zadań jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2010r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 13:43:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 599/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie skargi Pani Wandy Nowosielskiej na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 13:43:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2011-02-02 08:20:19)

Uchwała Nr 598/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Osiedla Zegrze oraz jej organizacji i zakresu działania  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 13:43:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 597/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zalesie Borowe  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 13:43:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 596/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zabłocie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 13:43:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 595/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Smolana  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 13:31:17)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 594/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzbica  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 13:31:17)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 593/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Święcienica  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 13:31:17)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 592/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Kiełpińska i Szadki  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 13:31:17)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 591/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stasi Las  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 13:31:17)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 590/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stanisławowo  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 13:28:26)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 589/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skubianka  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 13:28:26)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 588/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Wieś  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 13:28:26)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 587/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Marynino  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 13:28:26)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 586/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łacha  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 13:28:26)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 585/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ludwinowo Zegrzyńskie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 13:23:28)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 584/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ludwinowo Dębskie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 13:23:28)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 583/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Karolino  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 13:23:28)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 582/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kania Polska  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 13:23:28)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 581/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kania Nowa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 13:23:28)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 580/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jadwisin  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 13:20:33)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 579/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jachranka  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 13:20:33)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 578/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Izbica  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 13:20:33)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 577/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Guty  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 13:20:33)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 576/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gąsiorowo  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 13:20:33)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 575/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dosin  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 13:16:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 574/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dębinki  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 13:16:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 573/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dębe  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 13:16:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 572/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cupel  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 13:16:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 571/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borowa Góra  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 13:16:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 570/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bolesławowo  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 13:13:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 569/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia na 2011 rok programu współpracy Miasta i Gminy Serock z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 13:13:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2011-04-07 09:49:41)

Uchwała Nr 568/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na 2011 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 13:13:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 567/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sekcji F - obręb Jadwisin  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 13:13:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 566/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie sprzedaży działek nr 13/5 i 13/6 położonych we wsi Skubianka  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 13:13:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 565/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej działki nr 24/8 obr. 17 położonej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 13:05:41)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 564/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie nabycia działek nr 111/6 i 111/232 położonych w Zegrzu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 13:05:41)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 563/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Borowa Góra nazwy ul. Przygody  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 13:05:41)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 562/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Nowa Wieś"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 13:05:41)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 561/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Skubianka"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 13:05:41)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 560/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty targowej, opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 12:59:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 559/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie opłaty miejscowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 12:59:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 558/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i inkasa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 12:59:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 557/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na ternie Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 12:59:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2011-02-01 11:54:47)

Uchwała Nr 556/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przyznania wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-08 12:59:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 555/LXIII/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 11 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Wierzbica"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-06 16:05:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 554/LXIII/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 11 października 2010 r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-06 16:05:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 553/LXIII/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 11 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Zegrzu prowadzone przez gminę Miasto i Gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-06 16:05:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 552/LXIII/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 11 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-06 16:02:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 551/LXIII/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 11 października 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Polnej 8 w Serocku na rzecz jego najemcy  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-06 16:02:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 550/LXIII/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 11 października 2010 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Święcienica nazwy ul. Niecała  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-06 16:02:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 549/LXIII/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 11 października 2010 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Skubianka nazwy ul. Szafirowa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-06 16:02:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 548/LXIII/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 11 października 2010 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Jadwisin nazwy ul. Profesora Tutki  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-06 16:02:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 547/LXIII/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 11 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-06 15:10:41)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 546/LXIII/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 11 października 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-06 15:10:41)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 545/LXIII/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 11 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2010 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-06 15:10:40)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 544/LXIII/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 11 października 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-06 15:10:40)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 543/LXIII/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 11 października 2010 r. w sprawie udzielenia poparcia dla ustawy dotyczącej wprowadzenia zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej substancji o działaniu psychoaktywnym tzw. "dopalaczami"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-06 15:10:40)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 542/LXII/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie organizacji przetargów w I półroczu 2010r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-09-13 13:47:19)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 541/LXII/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2010 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-09-13 13:47:19)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 540/LXII/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dochodach własnych jednostek budżetowych Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-09-13 13:47:18)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 539/LXII/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę nr 357/XLIII/05 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23.09.2005r. w sprawie sprzedaży działki Nr 8/5 obr. 07 położonej w Serocku przy ul. Pułtuskiej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-09-13 13:43:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 538/LXII/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Ludwinowo Zegrzyńskie nazwy ul. Brylantowa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-09-13 13:43:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 537/LXII/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Wola Smolana nazwy ul. Książkowa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-09-13 13:43:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 536/LXII/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Wola Smolana nazwy ul. Przyrodnicza  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-09-13 13:43:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 535/LXII/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uczczenia pamięci wydarzeń sierpnia roku 1980 oraz bohaterów walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-09-13 13:43:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 534/LXI/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji wniosków pokontrolnych Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w zakresie ustawy o odpadach przeprowadzonej w dniach 2.04.2008r. - 24.04.2008r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-08-04 16:02:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 533/LXI/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Miasto i Gmina Serock oraz jej jednostkom podległym  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-08-04 16:02:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 532/LXI/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku do zatwierdzenia projektu "Pokonać siebie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-08-04 15:52:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 531/LXI/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie zamiaru przejęcia do prowadzenia Przedszkola Nr 12 w Zegrzu oraz wyrażenia zgody na nabycie działki nr 111/6 i ustanowienie na rzecz gminy służebności na działce nr 111/232 w Zegrzu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-08-04 15:52:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 530/LXI/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie sprzedaży działki nr 13/4 położonej we wsi Skubianka  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-08-04 15:52:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 529/LXI/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie sprzedaży działki nr 13/3 położonej we wsi Skubianka  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-08-04 15:52:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 528/LXI/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie sprzedaży działki nr 14/7 obr. 08 położonej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-08-04 15:52:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 527/LXI/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Wola Smolana nazwy ul. Leśne Echo  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-08-04 15:29:25)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 526/LXI/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Wola Smolana nazwy ul. Promienna  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-08-04 15:29:25)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 525/LXI/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dosin nazwy ul. Hiacyntowa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-08-04 15:29:25)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 524/LXI/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Karolino nazwy ul. Deszczowa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-08-04 15:29:25)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 523/LXI/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie podziału gminy Miasto i Gmina Serock na okręgi wyborcze  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-08-04 15:29:25)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 522/LX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-07-23 12:33:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 521/LX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2010 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-07-23 12:33:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 520/LX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Słubice  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-07-23 12:33:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 519/LX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Wilków  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-07-23 12:28:43)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 518/LX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Miasto i Gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-07-23 12:28:43)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 517/LX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-07-23 12:28:43)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 516/LX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-07-23 12:28:43)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 515/LX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia projektu i zabezpieczenia wkładu własnego projektu pt. "Przedszkole na 5" współfinansowanego ze środkó Europejskiego Funduszu Społecznego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-07-23 12:28:43)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 514/LX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-07-23 12:22:32)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 513/LX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock   Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-07-23 12:22:32)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 512/LX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola w Zegrzu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-07-23 12:22:32)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 511/LX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dosin nazwy ul. Borówkowa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-07-23 12:22:32)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 510/LX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie nadania drodze połozonej we wsi Dosin nazwy ul. Oliwkowa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-07-23 12:22:32)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 509/LX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dosin nazwy ul. Rumiankowa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-07-23 12:18:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 508/LX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Łacha nazwy ul. Niezapominajki  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-07-23 12:18:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 507/LX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dębe nazwy ul. Przylaszczki  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-07-23 12:18:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 506/LX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Jadwisin nazwy ul. Nad Wąwozem  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-07-23 12:18:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 505/LX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Skubianka nazwy ul. Turkusowa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-07-23 12:18:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 504/LIX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie skargi Pani Agnieszki Sokołowskiej na Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-07-21 13:06:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 503/LIX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-07-21 13:03:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 502/LIX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie sprzedaży działki nr 31/35 położonej we wsi Stasi Las  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-07-21 13:03:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 501/LIX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie sprzedaży działki nr 31/34 położonej we wsi Stasi Las  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-07-21 13:03:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 500/LIX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie sprzedaży działki nr 71/82 położonej we wsi Stasi Las  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-07-21 13:03:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 499/LIX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie sprzedaży działki nr 71/8181 położonej we wsi Stasi Las  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-07-21 13:03:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 498/LIX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie sprzedaży działki nr 71/78 położonej we wsi Stasi Las  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-07-21 12:58:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 497/LIX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Marynino nazwy Sezamkowa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-07-21 12:58:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 496/LIX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Marynino nazwy Leszczynowa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-07-21 12:58:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 495/LIX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie nadania drodze połozonej we wsi Jachranka nazwy Maciejki  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-07-21 12:58:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 494/LIX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zamiaru przejęcia do prowadzenia Przedszkola Nr 12 w Zegrzu oraz wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-07-21 12:58:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 493/LIX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2010 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-07-21 12:55:13)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 492/LIX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie w wysokości 1.485.000 zł  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-07-21 12:55:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 491/LIX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w banku Ochrony Środowiska w Warszawie w wysokości 820.000 zł  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-07-21 12:55:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 490/LIX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie w wysokości 675.000 zł  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-07-21 12:55:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 489/LVIII/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie uczczenia 20-lecia odrodzenia samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-07-21 12:55:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 488/LVII/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-05-06 13:51:56)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 487/LVII/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współpracy międzygminnej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-05-06 13:51:56)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 486/LVII/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego w zakresie realizacji dochodów i wydatków w 2009r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-05-06 13:51:56)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 485/LVII/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizycjnej z kontroli działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku za 2009r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-05-06 13:51:56)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 484/LVII/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie współdziałania gminy Miasto i Gmina Serock z gminą Legionowo w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne prowadzone przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-05-06 13:48:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 483/LVII/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Jachranka"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-05-06 13:48:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 482/LVII/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Dębinki"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-05-06 13:48:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 481/LVII/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie podziału gminy Miasto i Gmina Serock na stałe obwody głosowania  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-05-06 13:48:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 480/LVII/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uczczenia pamięci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-05-06 13:48:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 479/LVI/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej kontroli Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie gospodarowania środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-04-06 11:36:56)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 478/LVI/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie egzekwowania od wykonawców rękojmi z tytułu zrealizowanych inwestycji w latach 2008-2009  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-04-06 11:36:56)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 477/LVI/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmain w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2010 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-04-06 11:36:56)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 476/LVI/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udział gminy Miasto i Gmina Serock we wspólnej realizacji z Gminą Nieporęt projektu kluczowego pn.: "Dokończenie budowy ochronnego systemu kanalizacyjnego Zalewu Zegrzyńskiego na terenach Gmin Nieporęt i Serock - wchodzących w skład Aglomeracji Serock, w celu przeciwdziałania degradacji krajobrazu i środowiska przyrodniczego na Mazowszu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-04-06 11:15:26)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 475/LVI/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 2010 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-04-06 11:15:26)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 474/LVI/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie przejęcia zadania Powiatu Legionowskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-04-06 11:15:26)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 473/LVI/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie przekazania mienia komunalnego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-04-06 11:15:26)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 472/LVI/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-04-06 11:15:26)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 471/LVI/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców w budynku położonym przy ul. Pułtuskiej 28 w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-04-06 10:37:03)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 470/LVI/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości osobom, które korzystały z tych nieruchomości na podstawie umów zawartych na okres 3 lat  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-04-06 10:37:03)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 469/LVI/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zamiaru zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-04-06 10:37:03)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 468/LVI/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dębe nazwy Domowa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-04-06 10:37:03)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 467/LVI/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w składach osobowych komisji  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-04-06 10:37:03)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 466/LV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli w zakresie realizacji uchwał Rady Miejskiej w Serocku w 2009r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-03-11 13:10:52)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 465/LV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji planowanych inwestycji w 2009r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-03-11 13:09:51)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 464/LV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-03-11 13:09:51)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 463/LV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębninie w budżecie Miasta i Gminy Serock na 2011 rok środków stanowiących fundusz sołecki  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-03-11 13:09:51)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 462/LV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia "Planu Rozwoju Lokalnego gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2007-2015 (Aktualizacja)"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-03-11 13:09:51)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 461/LV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę odbiorców zaopatrywanych z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego na terenie gminy Miasto i Gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-03-11 13:09:51)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 460/LV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja H 1, powiat legionowski, woj. mazowieckie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-03-11 12:59:17)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 459/LV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja H, powiat legionowski, woj. mazowieckie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-03-11 12:59:17)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 458/LV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja G, powiat legionowski, woj. mazowieckie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-03-11 12:59:17)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 457/LV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja E, powiat legionowski, woj. mazowieckie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-03-11 12:59:17)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 456/LV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja D, powiat legionowski, woj. mazowieckie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-03-11 12:18:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 455/LV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja C 1, powiat legionowski, woj. mazowieckie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-03-11 12:18:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 454/LV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja C, powiat legionowski, woj. mazowieckie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-03-11 12:18:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 453/LV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja B, powiat legionowski, woj. mazowieckie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-03-11 12:18:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 452/LV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja A, powiat legionowski, woj. mazowieckie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-03-11 12:18:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 451/LV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obręb 20, powiat legionowski, woj. mazowieckie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-03-11 12:13:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2010-03-11 12:15:14)

Uchwała Nr 450/LV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar D, powiat legionowski, woj. mazowieckie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-03-11 12:13:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2010-03-11 12:14:58)

Uchwała Nr 449/LV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar C, powiat legionowski, woj. mazowieckie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-03-11 12:13:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2010-03-11 12:14:38)

Uchwała Nr 448/LV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar B, powiat legionowski, woj. mazowieckie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-03-11 12:13:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2010-03-11 12:14:20)

Uchwała Nr 447/LV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A, powiat legionowski, woj. mazowieckie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-03-11 12:13:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 446/LV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie spredaży działek nr 344/5 i 345/4 położonych we wsi Skubianka  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-03-11 12:09:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 445/LV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie sprzedaży działek położonych we wsi Wierzbica  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-03-11 12:09:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 444/LV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Borowa Góra nazwy ul. Kameralna  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-03-11 12:09:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 443/LV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dębe nazwy Bukietowa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-03-11 12:09:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 442/LV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Legionowie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-03-11 12:09:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 441/LIV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Spraw Obywatelskich oraz Komunalnego Zakładu Budżetowego w zakresie gospodarowania zasobami mieszkaniowymi gminy w okresie styczeń - październik 2009r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-03-11 12:01:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 440/LIV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie nabycia działek nr 37/2 i 37/5 obr. 14 w Serocku stanowiących drogę  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-03-11 11:56:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 439/LIV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Borowa Góra nazwy Sosnowa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-03-11 11:56:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 438/LIV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Serocku Nr 430/LIII/09 z dnia 22.12.2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Miasto i Gmina Serock na prowadzenie przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-03-11 11:56:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2010 Nr 437/LIV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 stycznia 2010 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-03-11 11:56:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 436/LIV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie przystąpienia gminy Miasto i Gmina Serock do Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński oraz przyjęcia Statutu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-03-11 11:56:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

DRUKUJ   
 
 

ilość odwiedzin: 1088545