www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Piątek 06.04.2012

Uchwały Rady Miejskiej 2011
Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2012 Nr 166/XVII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2011r.   Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-29 10:27:45)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 165/XVII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2012-2021  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-29 10:12:28)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 164/XVII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2011r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2011 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-29 10:10:34)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 163/XVII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2011-2021  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-29 10:05:06)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 162/XVII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-29 10:02:45)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 161/XVII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego "Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wierzbicy"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-29 10:01:32)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 160/XVII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2012 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-29 09:58:58)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 159/XVII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 86/5 we wsi Szadki  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-29 09:56:25)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 158/XVII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 31/2 obr. 07 w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-29 09:55:09)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 157/XVII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do organu jednostki pomocniczej sołectwa Jadwisin  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-29 09:53:43)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 156/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli działalnosci Ośrodka Kultury w Serocku w okresie styczeń-wrzesień 2011r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-09 13:18:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 155/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia na 2012 rok programu współpracy Miasta i Gminy Serock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-09 13:17:25)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 154/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zamiany gruntów położonych we wsi Szadki  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-09 13:06:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 153/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości osobom, które korzystały z tych nieruchomości na podstawie umów zawartych na okres 3 lat   Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-09 13:05:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 152/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie odpłatnego nabycia działki nr 111/40 położonej w Zegrzu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-09 13:04:29)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 151/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie nieodpłatnego nabycia działki nr 111/49 położonej w Zegrzu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-09 12:57:31)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 150/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2011 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-09 12:52:54)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 149/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2011-2021  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-09 12:44:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 148/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-09 12:36:29)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 147/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-06 08:50:00)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 146/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-06 08:48:53)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 145/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-06 08:47:05)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 144/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od neruchomości i inkasa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-06 08:46:13)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 143/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Serock na 2012r.   Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-06 08:45:22)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 142/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-06 08:44:20)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 141/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-06 08:43:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 140/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie opłaty miejscowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-06 08:42:58)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 139/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podtków:rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty targowej, opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-06 08:42:21)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 138/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2011-2014 gminy Miasto i Gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-09 12:32:43)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 137/XV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie uczczenia 93 rocznicy odzyskania przez Rzeczypospolitą Polską niepodległości w roku 1918  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-11-14 14:56:16)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 136/XIV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 października 2011r. w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Serock oraz jej filii za I półrocze 2011r.   Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-11-07 12:50:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 135/XIV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 października 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie symboli gminy Miasto i Gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-11-07 12:48:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 134/XIV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2011-2018  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-11-07 12:47:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

załącznik do uchwały Nr 134/XIV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 października 2011r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-11-07 12:45:52)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 133/XIV/2011 z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2011-2018  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-11-07 12:26:07)
  Ostatnio zmodyfikował:  

załącznik do uchwaly Nr 133/XIV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 października 2011r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-11-07 12:41:05)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 132/XIV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miasto i Gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-11-07 12:22:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 131/XIV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-11-07 12:21:34)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 130/XIV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Miasto i Gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-11-07 12:20:01)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 129/XIV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Ludwinowo Zegrzyńskie nazwy ul. Złota  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-11-07 12:18:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 128/XIV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 października 2011r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-11-07 12:16:38)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 127/XIV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 października 2011r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Legionowie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-11-07 12:15:32)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 126/XIV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-11-07 12:14:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Finansowo-Budżetowego oraz sołectw Izbica i Stanisławowo w zakresie realizacji zadań jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2011r.   Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-10-17 13:37:44)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 124/XIII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 września 2011r. w sprawie wprowazdenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2011 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-10-17 13:35:22)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 123/XIII/2011 Rady Miejskiej w Serocku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2011-2021  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-10-17 13:24:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 122/XIII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 września 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock-sekcja F1 obręb Jadwisin  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-10-17 13:22:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 121/XIII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 września 2011r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Skubianka nazwy ul. Brzoskwiniowa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-10-17 13:21:21)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 120/XIII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 września 2011r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Kania Polska nazwy ul. Wydmowa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-10-17 13:19:52)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 119/XIII/2011 z dnia 28 września 2011r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Kania Nowa nazwy ul. Aroniowa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-10-17 13:18:33)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 118/XIII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 września w sprawie nadania drodze położonej we wsi Jachranka nazwy ul. Letnia  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-10-17 13:17:16)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 117/XII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-09-06 10:23:54)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 116/XII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2011 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-09-06 10:23:54)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 115/XII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2011-2021  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-09-06 10:23:53)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2011-09-07 15:40:30)

Uchwała Nr 114/XII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Wierzbica na lata 2011-2020"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-09-06 10:23:53)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 113/XII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej działki nr 173/90 położonej we wsi Wierzbica  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-09-06 10:23:53)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 112/XII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Izbica nazwy ul. Turystyczna  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-09-06 10:18:54)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 111/XII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dosin nazwy ul. Jarzębinowa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-09-06 10:18:54)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 110/XII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dębe nazwy ul. Słoneczny Stok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-09-06 10:18:54)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 109/XII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Mieczysława Głowackiego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-09-06 10:18:54)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 108/XII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-09-06 10:18:54)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 107/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-07-07 10:03:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 106/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2010 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-07-07 10:03:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 105/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie organizacji przetargów za okres styczeń - 15 maja 2011r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-07-07 10:03:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 104/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań gminy w zakresie pomocy społecznej w okresie od stycznia do marca 2011r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-07-07 10:03:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 103/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przekazania mienia komunalnego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-07-07 10:03:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 102/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2011 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-07-07 09:58:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 101/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2011-2021  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-07-07 09:58:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 100/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 2011 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-07-07 09:58:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 99/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu legionowskiego w 2011 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-07-07 09:58:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 98/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Serock na lata 2011-2026"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-07-07 09:58:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 97/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu na tergowisku miejskim przy ul. Rynek w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-07-07 09:52:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 96/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do "rejestru żłobków i klubów dziecięcych"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-07-07 09:52:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 95/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie okreslenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród oraz wyróżnień za wysokie osiągnięcia w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-07-07 09:52:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 94/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród oraz wyróznień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-07-07 09:52:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 93/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród oraz wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-07-07 09:52:10)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 92/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wydzierżawiania pomieszczeń kuchni w Samorządowym Przedszkolu w Serocku, przy ul. Włodzimierza Wolskiego 15  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-07-07 09:46:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 91/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży działki nr 13/7 położonej we wsi Skubianka  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-07-07 09:46:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 90/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży działki nr 14/7 obr. 08 położonej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-07-07 09:46:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 89/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nabycia działek nr 47/9, 47/17 i 47/19 obręb 10 w Serocku przeznaczonych pod drogę  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-07-07 09:46:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 88/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nabycia działki nr 174/11 położonej we wsi Wierzbica  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-07-07 09:46:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 87/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Skubianka nazwę ul. Sportowa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-07-07 09:42:51)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 86/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Nowa Wieś nazwy ul. Tolka Banana  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-07-07 09:42:51)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 85/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Jachranka nazwy ul. Polnych Kwiatów  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-07-07 09:42:51)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 84/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-07-07 09:42:51)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 83/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wyborów organów jednostek pomocniczych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-07-07 09:42:51)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 82/IX/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Miasto i Gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-06-06 13:38:41)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 81/IX/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów dla jednostek budżetowych prowadzacych działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-06-06 13:37:15)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 80/IX/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie nabycia działki nr 81/3 położonej we wsi Jadwisin, stanowiącej własność Skarbu Państwa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-06-06 13:37:15)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 79/IX/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej działki nr 111/56 położonej w Zegrzu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-06-06 13:37:15)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 78/IX/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego we wsi Wierzbica nr 21 na rzecz jego najmecy  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-06-06 13:37:15)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 77/IX/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego we wsi Skubianka  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-06-06 13:37:15)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 76/IX/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie nadania drodze połozonej we wsi Marynino nazwy ul. Przyjazna  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-06-06 13:32:34)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 75/IX/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Jadwisin nazwy ul. Słoneczna Skarpa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-06-06 13:32:34)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 74/IX/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Jadwisin nazwy ul. Andromedy  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-06-06 13:32:34)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 73/IX/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wyników wyborów do Rady Osiedla Zegrze  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-06-06 13:32:34)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 72/VIII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie uczczenia pamięci patrona ziemi serockiej św Wojciecha  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-06-06 13:32:34)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 71/VII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-05-05 10:02:31)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 70/VII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2011 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-05-05 10:02:31)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 69/VII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2011-2021  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-05-05 10:02:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 68/VII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Finansowo-Budżetowego w zakresie realizacji dochodów gminy w zakresie wymiaru i poboru podatków oraz stosowania ulg podatkowych przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-05-05 10:02:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 67/VII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Dębinki na lata 2011-2020"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-05-05 10:02:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 66/VII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmienijąca Uchwałę nr 400/LXV/98 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25.04.1998r. w sprawie nadania nazw ulicom w Serocku i Wierzbicy  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-05-05 09:55:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 65/VII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Skubianka nazwy ul. Piwonii  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-05-05 09:55:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 64/VII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Skubianka nazwy ul. Perłowa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-05-05 09:55:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 63/VII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Skubianka nazwy ul. Rusałki  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-05-05 09:55:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 62/VII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji wyborczej odpowiedzialnej za przeprowadzenie wyborów do Rady Osiedla Zegrze  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-05-05 09:55:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 61/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji zadań gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w 2010r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-04-13 12:54:27)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 60/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Serock na lata 2005-2015  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-04-13 11:57:31)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 59/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Jachranka na lata 2011-2020"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-04-13 11:57:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 58/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Nowa Wieś na lata 2011-2020"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-04-13 11:57:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 57/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-04-13 11:34:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 56/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagajacej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-04-13 11:34:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 55/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2011 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-04-13 11:34:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 54/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia ponoru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty targowej, opłaty miejscowej, w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-04-13 11:34:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 53/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 2011 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-04-13 11:34:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 52/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przejęcia zadania Powiatu Legionowskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-04-13 11:03:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 51/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębninie w budżecie Miasta i Gminy Serock na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-04-13 11:03:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 50/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2011-2021  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-04-13 11:03:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 49/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-04-13 11:03:10)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 48/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprzedaży działek położonych we wsi Wola Smolana  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-04-13 11:03:10)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 47/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej działki nr 14/9 obr. 17 położonej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-04-13 10:33:07)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2011-04-13 11:03:57)

Uchwała Nr 46/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości osobom, które korzystały z tych nieruchomości na podstawie umów zawartych na czas oznaczony do 3 lat  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-04-13 10:33:07)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2011-04-13 11:04:42)

Uchwała Nr 45/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie nadania drodze nazwy ul. Leśna  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-04-13 10:33:07)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2011-04-13 11:05:46)

Uchwała Nr 44/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji wyborczej odpowiedzialnej za przeprowadzenie wyborów do Rady Osiedla Zegrze  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-04-13 10:33:07)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2011-04-13 11:06:34)

Uchwała Nr 43/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Zegrze oraz ustalenia ich daty  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-04-13 10:33:07)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2011-04-13 11:07:10)

Uchwała Nr 42/V/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stwoerzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-03-02 15:23:32)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 41/V/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-03-02 15:23:32)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 40/V/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2011-2021  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-03-02 15:23:32)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 39/V/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie gminy Miasto i Gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-03-02 15:23:32)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 38/V/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji gminnych urządzeń wodociągowych na lata 2011-2015  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-03-02 15:07:22)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 37/V/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę odbiorców zaopatrywanych z urzadzeń wodociagowych będacych w posiadaniu Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego na terenie gminy Miasto i Gmina Serocko  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-03-02 15:02:31)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 36/V/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwę ul. Słodka  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-03-02 15:02:31)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 35/V/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Izbica nazwy ul. Cykady  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-03-02 15:02:31)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 34/V/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-03-02 15:02:31)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 33/V/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych na lata 2011-2015  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-03-02 15:02:31)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2011 Nr 32/IV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2011 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-02-03 16:02:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 31/IV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2011-2021  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-02-03 16:02:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 30/IV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji uchwał Rady Miejskiej w 2010r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-02-03 16:02:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 29/IV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-02-03 16:02:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 28/IV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-02-03 16:02:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 27/IV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, obręb Jadwisin, powiat legionowski, województwo mazowieckie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-02-03 15:58:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 26/IV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie sprzedaży działki nr 401/12 położonej we wsi Łacha dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-02-03 15:58:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 25/IV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie nabycia prawa własności działki nr 94/20 położonej we wsi Borowa Góra  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-02-03 15:58:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 24/IV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie nabycia prawa własności działki nr 94/26 położonej we wsi Borowa Góra  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-02-03 15:58:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 23/IV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Zalesie Borowe nazwy ul. Powielińska  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-02-03 15:58:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 22/IV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Izbica nazwy ul. Kuny Leśnej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-02-03 15:54:10)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Rubinowa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-02-03 15:54:10)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 20/IV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Ekologiczna  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-02-03 15:54:10)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 19/IV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do składu Zgromadzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-02-03 15:54:10)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 18/IV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 4/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie zakazau wstępu na obszar objęty strefą zagrożenia życia, lub zdrowia obywateli w celu zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-02-03 15:54:10)
  Ostatnio zmodyfikował:  

DRUKUJ   
 
 

ilość odwiedzin: 1088527