www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Piątek 06.04.2012

Uchwały Rady Miejskiej 2009
Uchwała Nr 435/LIII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-01-08 10:51:29)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 434/LIII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej w Łasze ul. Wedmana, Piaskowa"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-01-08 10:50:54)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 433/LIII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2009r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-01-08 10:50:54)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 432/LIII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-01-08 10:50:53)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 431/LIII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2010 r, a także określenie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto i Gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-01-08 10:50:53)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 430/LIII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Miasto i Gmina Serock na prowadzenie przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-01-08 10:50:53)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 429/LIII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia gminy Miasto i Gmina Serock do realizacji projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-01-08 10:40:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 428/LIII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-01-08 10:40:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 427/LIII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Wierzbica nazwy Bukowa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-01-08 10:40:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 426/LIII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Borowa Góra nazwy Dzikiej Róży  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-01-08 10:40:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 425/LIII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dębe nazwy Makowa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-01-08 10:40:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 424/LIII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dębe nazwy Goździkowa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-01-08 10:36:02)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 423/LIII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy Bajkowa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-01-08 10:36:02)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 422/LIII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany składu Komisji Spraw Obywatelskich  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-01-08 10:36:01)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 421/LIII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wyznaczenie przedstawiciela gminy Miasto i Gmina Serock do składu Zgromadzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-01-08 10:36:01)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 420/LIII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-01-08 10:36:01)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 419/LII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli Komunalnego Zakładu Budżetowego w zakresie prowadzonej gospodarki finansowej za okres styczeń-wrzesień 2009r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-12-04 13:58:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 418/LII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Ośrodka Kultury w okresie styczeń-wrzesień 2009r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-12-04 13:56:37)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 417/LII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie opłaty miejscowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-12-04 13:56:37)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 416/LII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-12-04 13:56:37)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 415/LII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty targowej, oplaty miejscowej w drodze inkasa, okreslenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-12-04 13:56:37)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 414/LII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i inkasa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-12-04 13:40:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 413/LI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-11-26 09:02:27)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 412/XLIX/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 października 2009 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego w zakresie realizacji dochodów gminy ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego w okresie styczeń sierpień 2009r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-11-06 08:51:22)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 411/XLIX/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2009r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-11-12 08:55:02)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 410/XLIX/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 2009 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-11-06 08:50:01)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 409/XLIX/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 października 2009 r. w sprawie uchwalenia na 2010 rok programu współpracy Miasta i Gminy Serock z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-11-06 08:50:01)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 408/XLIX/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Uaktualnionego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Serock na lata 2005-2015  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-11-06 08:50:01)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 407/XLIX/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 października 2009 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-11-06 08:50:00)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 406/XLVIII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 października 2009 r. w sprawie przekazania mienia komunalnego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-10-23 09:11:16)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 405/XLVIII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 października 2009 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Wojewóztwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-10-23 09:11:16)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 404/XLVIII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 października 2009 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-10-23 09:11:16)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 403/XLVIII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 października 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-10-23 09:11:16)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 402/XLVIII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 października 2009 r. w sprawie przyznania nagrody oraz wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-10-23 09:11:16)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 401/XLVII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 wrzesnia 2009 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w zakresie gospodarki finansowej oświaty, szkół i przedszkoli za I półrocze 2009r. - wydatków  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-10-16 14:53:56)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 400/XLVII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 wrzesnia 2009 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-10-16 14:51:21)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 399/XLVII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 wrzesnia 2009 r. w sprawie przekształcenia - reorganizacji Komunalnego Zakładu Budżetowego w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-10-16 14:51:21)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2009-10-16 14:52:08)

Uchwała Nr 398/XLVII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 wrzesnia 2009 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku przy ul. Pułtuskiej 39 w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-10-16 14:51:21)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2009-10-16 14:52:22)

Uchwała Nr 397/XLVII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 wrzesnia 2009 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Skubianka nazwy Nasturcji  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-10-16 14:51:21)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2009-10-16 14:52:38)

Uchwała Nr 396/XLVII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 wrzesnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2009r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-10-16 14:51:21)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2009-10-16 14:52:53)

Uchwała Nr 395/XLVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie pomocy społecznej nad podopiecznymi - realizacja zadań własnych i zleconych gminie w okresie styczeń - maj 2009r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-09-18 12:26:25)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 394/XLVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-09-18 12:26:25)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 393/XLVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Warszawie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-09-18 12:26:25)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwał Nr 392/XLVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-09-18 12:22:51)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 392/XLVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-10-05 09:36:09)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 392/XLVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-09-18 12:22:31)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 392/XLVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-10-07 09:20:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 392/XLVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-09-18 12:22:27)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik nr 4 (tabela) do Uchwały Nr 392/XLVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-09-18 12:22:27)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 391/XLVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie przekazania mienia komunalnego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-09-18 12:14:18)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 390/XLVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowości materialów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-09-18 12:14:17)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 389/XLVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2009r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-09-18 12:14:17)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 388/XLVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-09-18 12:05:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 387/XLVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 363/XLIV/2009 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-09-18 12:05:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 386/XLVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-09-18 12:05:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 385/XLVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie sprzedaży działki nr 84 położonej we wsi Zalesie Borowe  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-09-18 12:05:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 384/XLVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania imienia Konstantego Mikołaja Radziwiłła Gimnazjum w Zegrzu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-09-18 12:05:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 383/XLV/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniająca uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Serock"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-08-13 14:23:33)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 382/XLV/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie organizacji przetargów za okres styczeń-maj 2009r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-08-13 14:23:33)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 381/XLV/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-08-13 14:23:33)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 380/XLV/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie przystąpienia do projektu "przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-08-13 14:19:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 379/XLV/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie przystąpienia do projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-08-13 14:19:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 378/XLV/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dębe nazwy Forteczna  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-08-13 14:19:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 377/XLV/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Jachranka nazwy Szczęśliwa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-08-13 14:19:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 376/XLV/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Kania Polska nazwy Ciepła  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-08-13 14:19:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 375/XLIV/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-08-11 10:11:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 373/XLIV/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-08-11 10:11:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 374/XLIV/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia pomieszczeń kuchni w Samorządowym Przedszkolu w Serocku, przy ul. Włodzimierza Wolskiego 15  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-08-11 10:11:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 372/XLIV/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały o ustaniu sieci publicznych przedszkoli i oddziałow przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-08-11 10:11:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 371/XLIV/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Jachranka nazwy Majowa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-08-11 10:06:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 370/XLIV/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dębe nazwy Zegrzyńska  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-08-11 10:06:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 369/XLIV/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Jachranka nazwy Gajowa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-08-11 10:06:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 368/XLIV/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dosin nazwy Laurowa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-08-11 10:06:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 367/XLIV/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie sprzedaży działek położonych we wsi Borowa Góra  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-08-11 10:06:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 366/XLIV/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2009 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-08-11 09:47:00)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 365/XLIV/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zawarcia umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz ustalenia formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji tej umowy  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-08-11 09:47:00)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 364/XLIV/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego na 2009 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-08-11 09:47:00)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 363/XLIV/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-08-11 09:46:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 362/XLIV/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Serock na 2010 rok środków stanowiących fundusz sołecki  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-08-11 09:46:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 361/XLIII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie upamiętnienia 20 rocznicy odrodzenia wolnej, niepodległej i demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-06-22 15:55:01)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 360/XLII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2009 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-06-22 15:55:01)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 359/XLII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na 2009r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-06-22 15:55:00)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 358/XLII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie przejęcia zadań Powiatu Legionowskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-06-22 15:26:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 357/XLII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-06-22 15:26:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 356/XLII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie nadania nazwy Borowikowa drodze położonej we wsi Nowa Wieś  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-06-22 15:26:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 355/XLII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie nadania nazwy Wrony ulicy położonej we wsi Łacha  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-06-22 15:26:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 354/XLII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie nadania nazwy Zygmunta Krasińskiego ulicy położonej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-08-11 16:01:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 352/XLII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zamiany gruntów położonych na osiedlu Rybaki w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-06-22 15:21:22)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 351/XLII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-06-22 15:21:22)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 350/XLII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia Uaktalnionego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Serock na lata 2005-2015  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-06-22 15:21:22)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 349/XLII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystywanie symboli gminy Miasto i Gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-06-22 15:21:21)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 348/XLI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 1 maja 2009 r. w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-05-18 15:48:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2009-06-22 15:15:49)

Uchwała Nr 347/XLI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 1 maja 2009 r. w sprawie współpracy pomiędzy gminą Miasto i Gmina Serock a miastem Lanskroun w Czechach  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-05-18 15:48:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2009-06-22 15:14:41)

Uchwała Nr 346/XL/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-05-18 15:48:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2009-06-22 15:15:23)

Uchwała Nr 345/XL/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Finansowo-Budżetowego w zakresie realizacji wymiaru i poboru podatków oraz stosowania ulg podatkowych przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock w 2008r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-05-18 15:48:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 344/XL/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego w zakresie realizacji dochodów i wydatków uzyskanych w 2008r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-05-18 15:48:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 343/XL/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie nabycia działki nr 114 położonej we wsi Borowa Góra  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-05-18 15:43:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 342/XL/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie nabycia działek nr 1/13 i 1/15 obr. 06 położonych w Serocku oraz działki nr 175/15 położonej we wsi Wierzbica  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-05-18 15:43:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 341/XL/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-05-18 15:43:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 340/XL/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku położonym we wsi Jachranka nr 75H  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-05-18 15:43:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 339/XL/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia gminy Miasto i Gmina Serock do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-05-18 15:43:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 338/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie gospodarowania środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-04-14 11:36:42)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 337/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Finansowo-Budżetowego w zakresie rozliczeń delegacji służbowych i ryczałtów na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-04-14 11:36:42)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 336/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2009r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-04-14 11:36:42)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 335/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Stołecznego Warszawy na 2009 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-04-14 11:36:42)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 334/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 2009 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-04-14 11:36:42)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 333/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zamiaru przejęcia do prowadzenia Przedszkola Nr 12 w Zegrzu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-04-14 11:31:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 332/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie nadania nazwy Piękna ulicy położonej we wsi Dosin i Skubianka  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-04-14 11:31:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 331/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie nadania nazwy Zapiecek ulicy położonej we wsi Skubianka  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-04-14 11:31:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 330/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie nadania nazwy Księżycowa ulicy położonej we wsi Stasi Las  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-04-14 11:31:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 329/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie nadania nazwy Widokowa ulicy położonej we wsi Jachranka  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-04-14 11:31:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 328/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ks. Jana Milewskiego ulicy położonej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-04-14 11:21:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 327/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wydzirżawienia działki nr 20 obr. 08 położonej przy ul. Pułtuskiej 28 w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-04-14 11:21:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 326/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 96/1 położonej we wsi Dębe  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-04-14 11:21:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 325/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie nabycia działek z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Ogrodowej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-04-14 11:21:35)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 324/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-04-14 11:21:35)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 323/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia protokółu komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Geodezji, Gospodarki Gruntami i Budownictwa w zakresie sprzedaży mieszkań i lokali stanowiących własność gminy w 2008r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-03-02 13:07:08)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 322/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działność Burmistrza Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-03-02 13:07:08)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 321/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie symboli gminy Miasto i Gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-03-02 13:07:08)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 320/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę odbiorców zaopatrywanych z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Komunalnego Zakładu Budżetowego na terenie gminy Miasto i Gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-03-02 13:02:54)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 319/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę nr 622/LXV/2001 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19.12.2001r. w sprawie sprzedaży działki Nr 353/3 polożonej we wsi Jachranka  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-03-02 13:02:54)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 318/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie sprzedaży działki nr 173/90 położonej we wsi Wierzbica  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-03-02 13:02:54)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 317/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy Oleńki ulicy położonej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-03-02 13:02:54)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 316/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie nadania ulicy położonej w Serocku nazwy Józefa Nodzykowskiego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-03-02 13:02:54)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 315/XXXVII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 14 lutego 2009 r. w sprawie programu współpracy pomiędzy gminą Miasto i Gmina Serock a Ignalinem na Litwie w 2009 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-02-26 12:25:41)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 314/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli w zakresie realizacji uchwał Rady Miejskiej w Serocku w 2008 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-02-26 12:25:41)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 313/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli udostepniania składników majątkowych przez jednostki organizacyjne gminy w okresie styczeń-październik 2008r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-02-26 12:25:41)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 312/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzoncyh przez gminę Miasto i Gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-02-26 12:25:41)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 311/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-02-26 12:17:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 310/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-02-26 12:17:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 309/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia zamiaru zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-02-26 12:17:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 308/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie przekazania mienia komunalnego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-02-26 12:17:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 307/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie nadania nazwy Zaciszna ulicy położonej we wsi Gasiorowo  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-02-26 12:17:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 306/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie nadania nazwy Wczasowa ulicy położonej we wsi Jachranka  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-02-26 12:09:41)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 305/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie nadania nazwy Polnego Wiatru ulicy położonej we wsi Jachranka  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-02-26 12:09:41)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 304/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie nadania nazwy Róży Wiatrów ulicy położonej we wsi Skubianka  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-02-26 12:09:41)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 303/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego "Planu Rozwoju Lokalnego gminy Miasto i Gmina Serock"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-02-26 12:09:40)
  Ostatnio zmodyfikował:  

DRUKUJ   
 
 

ilość odwiedzin: 1088553