www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Piątek 06.04.2012

Uchwały Rady Miejskiej 2007
Uchwała Nr 158/XIX/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Serock na rok 2008  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-01-02 10:27:23)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 157/XIX/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-01-02 10:25:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 156/XVIII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-12-12 09:58:58)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 155/XVIII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-12-12 09:57:58)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 154/XVIII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy Radziwiłłów ulicy położonej we wsi Ludwinowo Zegrzyńskie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-12-12 09:57:00)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 153/XVIII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy Babie Lato ulicy położonej we wsi Karolino  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-12-12 09:56:13)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 152/XVIII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy Jagody ulicy położonej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-12-12 09:55:16)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 151/XVIII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy Słoneczna Polana ulicy położonej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-12-12 09:54:32)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 150/XVIII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 5/2 obr. 15 położonej przy ul. Zakroczymskiej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-12-12 09:53:53)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 149/XVIII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania działki nr 29/2 obr. 12 położonej przu ul. Pułtuskiej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-12-12 09:52:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 148/XVIII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie przekazania mienia komunalnego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-12-12 09:51:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 147/XVIII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-12-12 09:50:45)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 146/XVIII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-12-12 09:49:58)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 145/XVII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Geodezji, Gospodarki Gruntami i Budownictwa w zakresie realizacji dochodów gminy ze sprzedaży mienia komunalnego oraz dzierżawy za okres 1.01.2007 r. - 30.09.2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-11-30 09:11:02)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 144/XVII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Ośrodka Kultury w okresie styczeń - wrzesień 2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-11-30 09:09:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 143/XVII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli Osrodka Pomocy Społecznej w zakresie opieki społecznej za okres 1.01.2007 r. - 31.08.2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-11-30 09:08:37)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 142/XVII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie skargi Pani Anny Waśniewskiej na Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Serocku - Panią Barbarę Tomczak  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-11-30 09:07:13)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 141/XVII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego \"Planu Rozwoju Lokalnego gminy Miasto i Gmina Serock\"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-11-30 09:06:02)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 140/XVII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-11-30 09:03:09)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 139/XVII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Stołecznego Warszawy na 2008 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-11-30 09:01:51)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 138/XVII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-11-30 09:00:06)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 137/XVII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-11-30 08:58:37)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 136/XVII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy oraz przewodniczącemu Rady Osiedla Zegrze przysługują diety  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-11-30 08:57:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 135/XVII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w przedszkolach i szkołach prowadzoncyh przez gminę Miasto i Gminę Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-11-30 08:55:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 134/XVII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-11-30 08:52:56)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 133/XVII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na rok 2008  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-11-30 08:50:06)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 132/XVII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-11-30 08:48:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 131/XVII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-11-30 08:28:09)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 130/XVII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-11-30 08:27:35)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 129/XVII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-11-30 08:27:08)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 128/XVII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Serock na 2008 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-11-30 08:25:22)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 127/XVII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-11-30 08:24:32)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 126/XVII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-11-30 08:23:31)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 125/XVI/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10 listopada 2007 r. w sprawie nadania nazwy Poziomkowa ulicy położonej we wsi Kania Polska  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-11-30 08:22:27)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 124/XVI/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10 listopada 2007 r. w sprawie nadania nazwy Działkowa ulicy położonej we wsi Cupel  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-11-30 08:21:52)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 123/XV/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 października 2007 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Serock za I półrocze 2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-11-02 13:48:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-11-02 13:50:22)

Uchwała Nr 122/XV/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 października 2007 r. odpowiedź na skargę Państwa Mirosławy i Wojciecha Lewandowskich na uchwałę Rady Miejskiej w Serocku Nr 83/XII/2003 z dnia 20.08.2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-11-02 13:47:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-11-02 13:50:49)

Uchwała Nr 121/XV/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 października 2007 r. w sprawie uchwalenia na 2008 r. programu współpracy Miasta i Gminy Serock z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-11-02 13:46:34)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 120/XV/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 października 2007 r. w sprawie nabycia działek stanowiących ulicę Dojazdową i ulicę Okrężną w Jadwisinie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-11-02 13:45:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 119/XV/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 października 2007 r. w sprawie nabycia działek nr 339/1 i 339/3 położonych we wsi Jachranka stanowiących drogę oraz wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-11-02 13:44:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-11-02 13:51:15)

Uchwała Nr 118/XV/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Miasto i Gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-11-02 13:44:00)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 117/XV/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-11-02 13:42:56)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 116/XV/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Serocku Nr 96/XIII/07 z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-11-02 13:41:17)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-12-13 09:59:48)

Uchwała Nr 115/XV/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-11-02 13:39:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-11-29 12:21:36)

Uchwała Nr 114/XV/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 października 2007 r. w sprawie przyznania nagród za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-11-02 13:38:34)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała 113/XIV/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 października 2007 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli Komunalnego Zakładu Budżetowego w zakresie realizacji zadań statutowych ora zstopnia realizacji dotacji przedmiotowej na planowane zadania remontowe za okres 1 stycznia 2007 r. - 30 czerwca 2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-10-18 13:20:18)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała 112/XIV/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 października 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-10-18 13:13:35)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała 111/XIV/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 października 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Skubianka ul. Korzenna  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-10-18 13:12:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała 110/XIV/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 października 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Marynino ul. Żaglowa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-10-18 13:12:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała 109/XIV/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 października 2007 r. w sprawie nabycia działek nr 20/9 i 20/10 obr. 18 położonych w Serocku stanowiących drogę  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-10-18 13:11:19)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała 108/XIV/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 października 2007 r. w sprawie nabycia działek nr 391/38 i 391/43 położonych we wsi Skubianka stanowiących drogę  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-10-18 13:10:37)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała 107/XIV/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Statutu Mazowieckiego Związku Międzygminnego "Czyste Mazowsze"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-10-18 13:09:40)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała 106/XIV/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 października 2007 r. w sprawie utworzenia Mazowieckiego Związku Międzygminnego "Czyste Mazowsze"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-10-18 13:08:53)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała 105/XIV/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 października 2007 r. w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Podwarszawskich Ile de France dla promocji i wymiany  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-10-18 13:08:06)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała 104/XIV/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 października 2007 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-10-18 13:06:15)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała 103/XIV/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 października 2007 r. w sprawie wybory ławników do Sądu Rejonowego w Legionowie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-10-18 13:05:38)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała 102/XIII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Referatu Spraw Obywatelskich i Lokalowych w zakresie realizacji wybranych zakupów i usług na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Serock bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych za okres od 1.01.2007 r. - 30.04.2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-09-05 08:32:32)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała 101/XIII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 sierpnia 2007 r. - odpowiedź na skargę w przedmiocie unieważnienia uchwały Nr 83/XII/2003 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 20.08.2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-09-05 08:30:27)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała 100/XIII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie nieuwzględnienia wezwania w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 83/XII/2003 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 20.08.2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-09-05 08:29:05)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała 99/XIII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie nabycia działki nr 87/1 obr. 04 położonej w Serocku stanowiącej drogę  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-09-05 08:25:28)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała 98/XIII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie nabycia działki nr 3/1 obr. 04 położonej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-09-05 08:24:29)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała 97/XIII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w fomie dotacji dla Miasta Legionowa w 2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-09-05 08:23:35)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała 96/XIII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-09-05 08:22:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała 95/XIII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-09-05 08:20:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała 94/XIII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2006 r. Nr 16/III/06 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego na 2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-09-05 08:17:33)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała nr 93/XII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.07.2007 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Przygotowania i Realziacji Inwestycji w zakresie organizacji przetargów za okres styczeń - kwiecień 2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-08-07 08:33:41)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała nr 92/XII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.07.2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dosin  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-08-07 08:30:33)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała nr 91/XII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.07.2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Jadwisin  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-08-07 08:29:00)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała nr 90/XII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.07.2007 r. w sprawie nadania nazwy ulica Daliowa w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-08-07 08:27:37)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała nr 89/XII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.07.2007 r. w sprawie osiedlenia się w gminie Miasto i Gmina Serock repatriantów z Kazachstanu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-08-07 08:21:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała nr 88/XII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.07.2007 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-08-07 08:16:07)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała nr 87/XII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.07.2007 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Serock do Związku Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-08-07 08:14:54)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała nr 86/XI/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 11.06.2007 r. w sprawie sprzedaży działek położonych przy ul. Traugutta w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-06-18 14:33:32)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała nr 85/XI/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 11.06.2007 r. w sprawie sprzedaży działki nr 4/9 położonej we wsi Wola Kiełpińska  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-06-18 14:32:14)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała nr 84/XI/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 11.06.2007 r. w sprawie sprzedaży działki nr 4/7 położonej we wsi Wola Kiełpińska  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-06-18 14:31:43)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała nr 83/XI/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 11.06.2007 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Serock oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-06-18 14:31:05)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 82/XI/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 11.06.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock na 2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-06-18 14:06:07)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 81/X/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.05.2007 r. w sprawie nabycia działki nr 111/26 położonej w Zegrzu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-06-13 09:56:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 80/X/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.05.2007 r. w sprawie nabycia działki nr 117/3 położonej we wsi Jadwisin  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-06-13 09:55:52)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 79/X/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.05.2007 r. w sprawie nadania nazwy ulica Brzozowa we wsi Borowa Góra  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-06-13 09:55:17)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 78/X/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.05.2007 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-06-13 09:54:40)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 77/X/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.05.2007 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wyborów organów jednostek pomocniczych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-06-13 09:53:19)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 76/IX/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25.04.2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-05-09 13:22:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 75/IX/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25.04.2007 r. w sprawie opinii o lokalizacji salonu gier  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-05-09 13:20:02)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 74/IX/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25.04.2007 r. w sprawie nabycia działek nr 339/1 i 339/3 położonych we wsi Jachranka  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-05-09 13:19:34)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 73/IX/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25.04.2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-05-09 13:18:13)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 72/IX/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25.04.2007 r. w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-05-09 13:16:17)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 71/IX/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25.04.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty targowej i opłaty miejscowej w drodze inkasa, okreslenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkasa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-05-09 12:24:05)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 70/IX/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25.04.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock na 2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-05-09 12:20:29)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 69/IX/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25.04.2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Stołecznego Warszawy na 2007 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-05-09 12:17:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 68/IX/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25.04.2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-05-09 12:14:28)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 67/IX/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25.04.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-05-09 12:13:20)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 66/VIII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23.04.2007 r. w sprawie nadania nazw ulic położonych we wsi Skubianka  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-05-09 12:12:05)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 65/VII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.03.2007 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Geodezji, Gospodarki Gruntami i Budownictwa w zakresie realizacji dochodów i wydatków budżetowych w 2006 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-04-06 16:01:27)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 64/VII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.03.2007 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie wykorzystania środków finansowych na modernizację budynku OSP w Serocku z adaptacją na działalność kulturalną  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-04-06 15:59:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 63/VII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.03.2007 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Finansowo-Budżetowego w zakresie realizacji wymiaru i poboru podatków oraz stosowania ulg podatkowych przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock w 2006 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-04-06 15:46:10)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 62/VII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.03.2007 r. w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-04-06 15:42:29)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-05-21 09:43:08)

Uchwała Nr 61/VII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.03.2007 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-04-06 15:40:21)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 60/VII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.03.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty targowej i opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkasa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-04-06 15:38:35)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 59/VII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.03.2007 r. w sprawie nabycia działek nr 66/18, 66/22, 66/24 i 66/29 obr. 17 w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-04-06 15:29:33)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 58/VII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.03.2007 r. w sprawie nabycia działki Nr 309/10 położonej we wsi Dębe  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-04-06 15:28:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 57/VII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.03.2007 r. uchylająca uchwałę Nr 300/XXXIX/05 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16.05.2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Wierzbica  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-04-06 15:27:21)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 56/VII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.03.2007 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-04-06 15:25:16)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 55/VII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.03.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock na 2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-04-06 15:23:14)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 54/VII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.03.2007 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-04-06 15:21:16)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 53/VII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.03.2007 r. w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-04-06 15:20:08)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 52/VII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.03.2007 r. w sprawie wyników wyborów do Rady Osiedla Zegrze  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-04-06 15:18:29)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 51/VII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.03.2007 r. w sprawie obowiązku złozenia oświadczenia o pracy lub słuzbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. (uchwała 51_2007.pdf)  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-04-06 15:16:54)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 50/VII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.03.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu gminy Miasto i Gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-04-06 15:09:37)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 49/V/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.02.2007 r. w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli w zakresie realizacji uchwał Rady Miejskiej w Serocku w 2006 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-03-08 13:59:05)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 48/V/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.02.2007 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Skubianka  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-03-08 13:58:01)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 47/V/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.02.2007 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Jachranka  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-03-08 13:55:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 46/V/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.02.2007 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Dosin  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-03-08 13:52:40)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 45/V/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.02.2007 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Dębe  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-03-08 13:51:28)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 44/V/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.02.2007 r. w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę odbiorców zaopatrywanych z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Komunalnego Zakładu Budżetowego na terenie gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-03-08 13:48:58)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 43/V/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.02.2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-03-08 13:47:09)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 42/V/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.02.2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-03-08 13:45:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 41/V/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.02.2007 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-03-08 13:42:15)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 40/V/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.01.2007 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2007-2011  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-02-01 13:04:13)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 39/V/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.01.2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji gminnych urządzeń wodociągowych na lata 2007-2011  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-02-01 13:03:25)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 38/V/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.01.2007 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych z ich nieruchomości  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-02-01 13:02:17)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 37/V/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.01.2007 r. w sprawie sprzedaży działek nr 534/1, 534/2 i 534/3 położonych we wsi Łacha  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-02-01 13:00:58)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 36/V/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.01.2007 r. w sprawie nadania nazwy ulica Czesława Niemena w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-02-01 12:59:37)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 35/V/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.01.2007 r. w sprawie powołania członków komisji wyborczej odpowiedzialnej za przeprowadzenie wyborów do Rady Osiedla Zegrze  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-02-01 12:58:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 34/V/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.01.2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Zegrze oraz ustalenia ich daty  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-02-01 12:58:07)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 33/V/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.01.2007 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów jedostek pomocniczych na lata 2007-2011  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-02-01 12:57:23)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 32/V/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.01.2007 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji właściwej w zakresie oceny treści i wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-02-01 12:56:42)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 31/V/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.01.2007 r. w sprawie poparcia działań Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-02-01 12:55:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  

DRUKUJ   
 
 

ilość odwiedzin: 1088573