www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Piątek 06.04.2012

Archiwum Ogłoszeń
ARCHIWUM OGŁOSZEŃ 2011 Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Serock w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Serock w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia Informacja o wyniku naboru na stanowisko wychowawcy w świetlicy terapeutycznej w Jadwisinie Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego zamówienie publiczne na remont nawierzchni drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem w miejscowości Zalesie Borowe, gm. Serock Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Serock w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Serock w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Serock w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Serock o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ogłoszenie Dyrektora Samorzadowego Przedszkola w Serocku oraz Rady Rodziców dot. zatrudnienia nauczycieli do prowadzenia zajęć dodatkowych Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Serock o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 08.09.2006r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Mańko (2006-09-11 09:35:05)
  Ostatnio zmodyfikował:  Anna Mańko (2006-09-11 09:37:04)

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Serock o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 26.10.2006 R. Informacja o przedsięwzięciu pn. budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Serock w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Serock w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia Zawiadomienie dot. uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację budowy sieci wodociągowej w m. Stasi Las ZAPROSZENIE NA I SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU V KADENCJI Decyzja środowiskowa na budowę stacji paliw płynnych i autogazu LPG wraz z infrastrukturą towarzyszącą Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Serock w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia Założenia do projektu budżetu na 2007 rok Ważne dla rolników - zwrot podatku akcyzowego ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 18.12.2006 R. Informacja dot. zamierzenia PTK Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Zawiadomienie o wyborze oferty - dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Jadwisinie i Gimnazjum w Zegrzu Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Serock w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 28.12.2006 R. Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Serock w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia Ogłoszenie o naborze na stanowisko wychowawcy w Świetlicy Terapeutycznej w Woli Kiełpińskiej Decyzja Nr 180/2006 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Postanawienie Nr 1/2007 o odstąpieniu od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze ds. komunikacji społecznej Informacja dot. zamierzenia POLSKIEJ TELEFONII CYFROWEJ Sp. z o.o Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia - budowa obwodnicy Serocka Informacja dot. zamierzenia POLSKIEJ TELEFONII CYFROWEJ Sp. z o.o. Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. komunikacji społecznej Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock dot. sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla budowy obwodnicy Serocka Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk  (2006-08-02 10:07:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk  (2006-08-02 10:07:34)

Zawiadomienie dot. uzgodnienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zawiadomienie dot. uzgodnienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Jadwisinie Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock - dot. odstąpienia od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko - budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa Góra i Dosin Informacja o terminie posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich - 24.07.2007 r. Decyzja w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Modernizacja stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej przy ul. Lipowej 1 w Borowej Górze  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-05-21 16:09:34)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Decyzja w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Modernizacja stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej w Serocku przy ul. Nasielskiej"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-05-21 16:08:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie Burmistrza Maista i Gminy Serock - o odstąpieniu od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock o wszczęciu postepowania administracyjnego ws. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowiści prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-05-21 16:53:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - referent ds. księgowości Informacja o terminie posiedzenia Komisji ds. wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Serock Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w dniu 30.08.2007 r. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia Informacja o terminie posiedzeń Komisji Rady Miejskiej Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2006 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-03-21 15:04:08)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock o wszczęciu postepowania administracyjnego ws. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 30 lipca 2007 roku Decyzja Nr 118/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - budowa sieci wodociągowej w Borowej Górze Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock o wszczęciu postepowania administracyjnego ws. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia WYJAŚNIENIE NR 1 DO SIWZ PRI 341-42/07 dotyczące budowy sieci wodociągowej w miejscowości Karolino Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock o wszczęciu postepowania administracyjnego ws. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Postanowienie Nr 53/2007 dot. odstąpienia od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko Postanowienie Nr 52/2007 dot. odstąpienia od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko Zawiadomienie dot. uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkwoaniach zgody na realizację przebudowy jezdni ul. Traugutta w Serocku Postanowienie Nr 46/2007 dot odstąpienia od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko Zawiadomienie dot. uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkwoaniach zgody na realizację budowy sieci kanalizacji w m. Jadwisin Treść obwieszczenia Zawiadomienie dot. uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkwoaniach zgody na realizację budowy sieci wodociagowej w m. Stasi Las Zawiadomienie o uzgodnieniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia Informacja Burmistrza o wykonaniu budżetu gminy Miasta i Gminy Serock za okres 0d 01.01.-31-03.2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-04-27 15:58:45)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej i dodatków mieszkaniowych Informacja o wyniku naboru na kierownicze stanowisko Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Informacja dot. zamierzenia PTK Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia Zawiadomienie o XIV sesji Rady Miejskiej w dniu 03.10.2007 r. Zawiadomienie dot. uzgodnienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Zawiadomienie dot. uzgodnienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 26.11.2007 r. Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Serocku Decyzja Nr 248/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock z wykonania budżetu gminy Miasto i Gmina Serock za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania: "Prowadzenie opieki i socjoterapii wraz z zapewnieniem posiłków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka" Decyzja Nr 243/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Decyzja Nr 241/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Założenia do projektu budżetu Miasta i Gminy Serock na 2008 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-10-25 15:12:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Informacja - zamierzenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, dotyczące budowy obwodnicy Uchwała Nr 298/C/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13.12.2007 r.   Wytworzył:

  Udostępnił:  Agnieszka Woźniakowska (2007-12-19 10:32:35)
  Ostatnio zmodyfikował:  Agnieszka Woźniakowska (2007-12-19 10:36:09)

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o wykonaniu budżetu gminy Miasto i Gmina Serock za okres od 1 stycznia do 30 września 2007 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-10-31 15:01:35)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-05-14 13:46:45)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-05-16 14:20:52)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta I Gminy Serock o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja C obręb Borowa Góra Zamówienie publiczne - Zagospodarowanie terenu grodziska "BARBARKA" w Serocku Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Serock za 2007 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-03 15:38:35)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Informacja Zarządu Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego o wykonaniu budżetu Związku Gmin zalewu Zegrzyńskiego za 2007 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-03 15:39:23)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Decyzja 110/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - modernizacja i rozbudowa Centrum Konferencyjnego "Warszawianka"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-08-28 15:30:16)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Postanowienie 15/2008 w sprawie odstąpienia od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji w Jachrance INFORMACJA DLA MĘŻCZYZN Z ROCZNIKA 1990 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu sanitarnego marki Polonez Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i gminy Serock za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 Uchwała w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2009r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-12-19 14:04:51)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Informacja o naborze na wolne stanowisko - Specjalista ds. wodociągów Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o wykonaniu budżetu gminy Miasto i Gmina Serock za okres od 1 stycznia do 30 września 2008 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-10-30 09:29:18)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Założenia do projektu budzetu na 2009 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-10-23 16:01:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Postanowienie nr 3/2009 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny na środowisko Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - Kierownika Zespołu w KZB Serock Informacja do publicznej wiadomości dot. zamierzenia Zakładu Usługowego "JURAID" Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Ogłoszenie o przystapieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Serock Decyzja Nr 14/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Informacja o wykonaniu budżetu gminy Miasta i Gminy Serock za okres od 1 stycznia do 30 września 2009r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-10-30 16:03:26)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Informacja dot. zamierzenia Gospodarstwa Rolno-Ogrodniczego SADPOL Wierzbica Decyzja nr 72 o środowiskowych uwarunkowaniach Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-05-29 15:58:00)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do projektu zaplanowanego do realizacji w ramach Poddziałania 9.1.1 POKL - utworzenie i prowadzenie przedszkola publicznego w Zegrzu Decyzja Nr 110/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach Postanowienie dotyczące odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko   Wytworzył:

  Udostępnił:  Agnieszka Woźniakowska (2009-07-14 14:36:54)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Serock za 2008 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-03-09 15:22:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Informacja o wykonaniu budżetu gminy Miasto i Gmina Serock za okres 0d 1 stycznia do 31 marca 2009 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-04-30 15:33:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie Hotelu, Yacht Clubu i Centrum Konferencyjnego w Jachrance Decyzja nr 29/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Serocka Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock - Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny na środowisko Informacja dot. zamierzena Adamed Sp. z o.o. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock Decyzja nr 132/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock - Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny na środowisko Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock Decyzja nr 176/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach Postanowienie nr 35/2009 o sprostowaniu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 29/2008 z dnia 17.03.2008r. Decyzja Nr 195/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock Decyzja nr 200/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o wykonaniu budżetu gminy Miasta i Gminy Serock za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-07-31 10:42:10)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania: "Prowadzenie opieki i socjoterapii wraz z zapewnieniem posiłków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka" Założenia do projektu budżetu Miasta i Gminy Serock na 2010 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-10-23 15:59:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Informacja dot. zamierzenia SADPOL Magdalena Glinicka Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock - Postanowienie nr 3/2010 Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Serock za 2009 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-02-26 15:54:26)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock Postanowienie Nr 9/2010 Informacja do publicznej wiadomości w sprawie zamierzenia Pani Magdaleny Glinickiej, Wierzbica Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie Nabór rachmistrzów spisowych Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Zawiadomienie dot. kanalizacji w miejscowościach Borowa Góra i Stasi Las  Wytworzył:

  Udostępnił:  Agnieszka Woźniakowska (2010-08-17 14:43:26)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Postanawienie Nr 35/2010 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Postanawienie Nr 32/2010 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Zawiadomienie dot. kanalizacji w miejscowości Jadwisin  Wytworzył:

  Udostępnił:  Agnieszka Woźniakowska (2010-08-17 14:43:53)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Informacja dot. konsultacji społecznych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-09-10 11:07:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock - Decyzja Nr 138/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy usługowej w Wierzbicy  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-09-03 15:03:41)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock - Decyzja Nr 128/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dot. sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ulicach Dojazdowej i Okrężnej w Jadwisinie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-08-24 15:28:35)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Obwieszczenie burmistrza Miasta i Gminy Serock o środowiskowych uwarunkowaniach w miejscowościach Borowa Góra i Stasi Las  Wytworzył:

  Udostępnił:  Agnieszka Woźniakowska (2010-08-23 15:11:02)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock sekcja F - część obrębu Jadwisin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu w dniu 22 grudnia 2010r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, którą jest budowa gazociągu Rembelszczyzna - Gustorzyn wraz z infrastrukturą niezbędną dla jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego, dla zamierzenia: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna - Gustorzyn". Trasa gazociągu przebiega przez teren naszej gminy w miejscowościach: Dębe i Ludwinowo Dębskie.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-29 10:15:44)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie dot. opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie ujęcia wody w postaci studni głębinowej awaryjnej do zaopatrzenia w wodę do celów spożywczych, socjalno-sanitarnych oraz na potrzeby p.poż. miasta Serock Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dot. wydania zezwolenia na realizację "Rozbudowy drogi krajowej nr 61 w zakresie: Budowy kładki dla pieszych i rowerzystów nad drogą krajową nr 61 w ciągu obwodnicy Serocka wraz z ciągiem pieszym zapewniającym obsługę komunikacyjną do najbliższych dróg"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-22 09:24:18)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o wykonaniu budżetu gminy Miasta i Gminy Serock za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-07-30 15:01:17)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dot. rejestru zabytków obiektów archeologiccznych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-16 11:44:25)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wody w postaci studni głębinowej awaryjnej Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna - Gustorzyn  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-16 11:44:25)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o wykonaniu budżetu gminy Miasto i Gmina Serock za okres od 1 stycznia do 30 września 2010 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-11-02 16:01:43)
  Ostatnio zmodyfikował:  


DRUKUJ   
 
 

ilość odwiedzin: 1088514