www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Piątek 06.04.2012

Uchwały Rady Miejskiej 2012
Uchwała Nr 201/XX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-04-05 10:32:32)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 200/XX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji uchwał Rady Miejskiej w 2011r.   Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-04-05 10:31:31)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 199/XX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2012 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-04-05 10:30:35)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 198/XX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2012-2021  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-04-05 10:29:10)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 197/XX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Serock na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-04-05 10:27:56)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 196/XX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-04-05 10:26:06)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 195/XX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-04-05 10:22:45)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 194/XX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w 2012 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-04-05 10:21:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 193/XX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-04-05 10:19:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 192/XX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nabycia działki nr 688/1 położonej we wsi Nowa Wieś  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-04-05 10:18:25)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 191/XX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych przy ul. Dworkowej w Jadwisinie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-04-05 10:17:26)
  Ostatnio zmodyfikował:  Anna Bilińska (2012-04-05 10:19:03)

Uchwała Nr 190/XX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Wola Smolana nazwy ul. Przy Dębie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-04-05 10:16:31)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 189/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie powołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-03-06 12:49:27)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 188/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wproadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2012 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-03-06 12:48:28)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 187/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2012-2021  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-03-06 12:47:27)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 186/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie przejęcia zadania Powiatu Legionowskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-03-06 12:56:44)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 185/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-03-06 12:44:43)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik do uchwały Nr 185/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2012r.   Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-03-06 12:43:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 184/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-03-06 12:43:08)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik do uchwały Nr 184/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2012r.   Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-03-06 12:42:23)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 183/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę odbiorców zaopatrywanych z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego na terenie gminy Miasto i Gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-03-06 12:41:15)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 182/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miasto i Gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-03-06 12:39:29)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik do uchwały Nr 182/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2012r.   Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-03-06 12:32:17)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 181/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-03-06 12:26:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 181/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2012r.   Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-03-06 12:28:27)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 181/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2012r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-03-06 12:30:53)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 181/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2012r.   Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-03-06 12:29:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 180/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dosin nazwy ul. Rajska  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-03-06 12:25:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 179/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-03-06 12:24:09)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 178/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-03-06 12:23:22)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 177/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2012 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-01-31 12:14:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 176/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2012-2021  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-01-31 12:13:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 175/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-01-31 12:12:32)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 174/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zaciągnięcia pozyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-01-31 12:09:32)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 173/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia informacji o wyniku wyborów uzupełniających do organu jednostki pomocniczej sołectwa Jadwisin  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-01-31 12:08:28)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 172/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie nieodpłatnego nabycia działki nr 111/231 położonej w Zegrzu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-01-31 12:07:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 171/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo własnosci nieruchomości wykorzytywanej pod drogę- ul. Książęcą w Jadwisinie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-01-31 12:06:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 170/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzytywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-01-31 12:04:54)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 169/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock sekcja F obręb Jadwisin  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-01-31 12:03:18)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 168/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Orla  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-01-31 12:00:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 167/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2012 roku, a także określenie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Miato i Gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-01-31 11:59:43)
  Ostatnio zmodyfikował:  

DRUKUJ   
 
 

ilość odwiedzin: 1088525