www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Piątek 06.04.2012

Uchwały Rady Miejskiej 2008
Uchwała Nr 302/XXXV/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-01-02 15:06:01)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 301/XXXV/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad dotyczących zbycia środka trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-01-02 15:04:35)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 300/XXXV/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczej straży pożarnej w gminie Miasto i Gmina Serock za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pozarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Miasto i Gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-01-02 15:04:35)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 299/XXXV/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2007-2011  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-01-02 15:04:35)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 298/XXXV/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania mienia komunalnego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-01-02 15:04:35)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 297/XXXV/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Serock na rok 2009  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-01-02 15:04:35)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 296/XXXIV/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji zadania inwestycjynego "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 180450W w Zabłociu"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-12-16 10:58:37)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-12-19 11:28:15)

Uchwała Nr 295/XXXIV/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie przyznania nagród za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-12-16 10:58:37)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-12-19 11:28:20)

Uchwała Nr 294/XXXIV/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2008r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-12-19 11:28:07)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-12-19 11:28:20)

Uchwała Nr 293/XXXIV/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 2008 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-12-16 10:55:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 292/XXXIV/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy Elizy Orzeszkowej ulicy położonej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-12-16 10:55:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 291/XXXIV/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy Juliana Tuwima ulicy położonej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-12-16 10:55:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 290/XXXIV/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Serock"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-12-16 10:55:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 289/XXXIV/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-12-16 10:55:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 288/XXXIII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Finansowo-Budzetowego w zakresie realizacji planu wydatków na zakupy inwestycyjne za okres od 1.01.2008r. - 31.08.2008r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-12-03 15:01:33)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 287/XXXIII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-12-03 15:00:16)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 286/XXXIII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i inkasa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-12-03 14:59:44)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 285/XXXIII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Serock na 2009 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-12-03 14:59:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 284/XXXIII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie opłaty targowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-12-03 14:58:17)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 283/XXXIII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie opłaty miejscowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-12-03 14:57:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 282/XXXIII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-12-03 14:55:58)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 281/XXXIII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego od nieruchomości, oplaty targowej, opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-12-03 14:55:21)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 280/XXXIII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-12-03 14:33:00)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 279/XXXIII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stwek dotacji przedmiotowych dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na rok 2009  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-12-03 14:31:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 278/XXXIII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty za przyjęcie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych na gminnym składowisku odpadów komunalnych we wsi Dębe  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-12-03 14:31:18)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 277/XXXIII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy oraz przewodniczącemu Rady Osiedla Zegrze przysługują diety  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-12-03 14:30:06)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 276/XXXIII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości osobom, które korzystały z tych nieruchomości na podstawie umów zawartych na okres 3 lat  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-12-03 14:28:45)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 275/XXXIII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wybory przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Otwartego w Legionowie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-12-03 14:27:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 274/XXXI/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 października 2008 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Administracji i Promocji w zakresie realizacji wybranych zakupów i usług na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Serock bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych za okres od 1.01.2008r. - 30.06.2008r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-10-30 08:49:51)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 273/XXXI/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 października 2008 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-10-30 08:47:32)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 272/XXXI/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 października 2008 r. w sprawie przyznania medali "Za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-10-30 08:45:03)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 271/XXXI/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2008r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-10-30 08:44:08)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 270/XXXI/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 października 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego na 2008r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-10-30 08:40:28)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 269/XXXI/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Miasto i Gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-10-30 08:38:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 268/XXXI/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 października 2008 r. w sprawie uchwalenia na 2009 rok programu współpracy Miasta i Gminy Serock z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-10-30 08:37:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 267/XXXI/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-10-30 08:36:33)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 266/XXXI/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 października 2008 r. w sprawie likwidacji Zespołu Gminnych Świetlic Terapeutycznych w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-10-30 08:35:51)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 265/XXXI/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 października 2008 r. w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Serock"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-10-30 08:33:22)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 264/XXXI/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 października 2008 r. w sprawie wydania opinii do projektu planu aglomeracji przedłożonego przez Wojewodę Mazowieckiego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-10-30 08:31:07)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 263/XXXI/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy Jasna ulicy położonej we wsi Jachranka  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-10-30 08:24:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 262/XXXI/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy Jesienna ulicy położonej we wsi Jachranka  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-10-30 08:24:14)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-11-05 10:49:36)

Uchwała Nr 261/XXXI/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy Zachodnia ulicy położonej we wsi Izbica  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-10-30 08:23:43)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 260/XXXI/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia systemu identyfikacji wizualnej znaku promocyjnego gminy Miasto i Gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-10-30 08:22:03)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 259/XXX/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 września 2008 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie organizacji przetargów za I półrocze 2008 r. oraz realizacji zadań inwestycyjnych objętych planem finansowym wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-10-21 09:31:06)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 258/XXX/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 września 2008 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Straży Miejskiej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-10-21 09:29:02)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-10-21 09:29:05)

Uchwała Nr 257/XXX/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 września 2008 r. w sprawie skargi Pana Macieja J. Pike-Biegunski na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-10-21 09:29:02)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-10-21 09:29:05)

Uchwała Nr 256/XXX/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2008 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-10-21 09:29:02)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-10-21 09:29:05)

Uchwała Nr 255/XXX/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 września 2008 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-10-21 09:29:01)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-10-21 09:29:05)

Uchwała Nr 254/XXX/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 września 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr 175/XXI/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasto i Gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-10-21 09:29:01)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-10-21 09:29:05)

Uchwała Nr 253/XXX/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-10-21 09:19:56)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 252/XXX/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 września 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sekcja "C" obręb Borowa Góra  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-10-21 09:19:56)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 251/XXX/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 września 2008 r. w sprawie nadania nazwy Urocza ulicy położonej we wsi Kania Polska  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-10-21 09:19:56)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 250/XXX/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 września 2008 r. w sprawie nadania nazwy Diamentowa ulicy położonej we wsi Ludwinowo Zegrzyńskie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-10-21 09:19:56)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 249/XXX/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 września 2008 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakłądu Lecznictwa Otwartego w Legionowie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-10-21 09:19:56)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 248/XXIX/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Geodezji, Gospodarki Gruntami i Budownictwa w zakresie udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz realizacji opłat za umieszczanie reklam i szyldów  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-05 12:24:23)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-25 13:48:33)

Uchwała Nr 247/XXIX/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zespołu Gminnych Świetlic Terapeutycznych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-05 12:24:23)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-25 13:48:36)

Uchwała Nr 246/XXIX/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Serock oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-05 12:24:23)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-25 13:48:40)

Uchwała Nr 245/XXIX/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego na 2008 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-05 12:24:23)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-25 13:48:44)

Uchwała Nr 244/XXIX/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego na 2008 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-05 12:20:19)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-25 13:48:48)

Uchwała Nr 243/XXIX/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2008 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-25 13:48:29)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-25 13:48:48)

Uchwała Nr 242/XXIX/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie współdziałania gminy Miasto i Gmina Serock z Gminą Nieporęt w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nieporęt  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-05 12:20:18)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 241/XXIX/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w przedmiocie przejęcia przez gminę Miasto i Gmina Serock obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znjadujących się na jej terenie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-05 12:20:18)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 240/XXIX/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 sierpnia 2008 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Serocku Nr 643/LXIX/2002 z dnia 27 marca 2002 roku w sprawie realizacji zadań "Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w Zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-05 12:20:18)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 239/XXIX/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zamiaru zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-05 12:09:27)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 238/XXIX/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy Kalinowa ulicy położonej we wsi Karolino  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-05 12:09:26)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 237/XXIX/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania nazwę Chojno ulicy położonej we wsi Karolino  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-05 12:09:26)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 236/XXIX/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy Porannej Rosy ulicy położonej we wsi Jachranka  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-05 12:09:26)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 235/XXIX/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy Borowa ulicy położonej we wsi Jachranka  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-05 12:09:26)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 234/XXIX/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy Brzozowa ulicy położonej we wsi Dosin  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-05 12:04:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 232/XXIX/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy Dobra ulicy położonej we wsi Borowa Góra  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-05 12:04:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 232/XXIX/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy Bulwar Nadnarwiański ciągowi pieszemu w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-05 12:04:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 231/XXIX/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy Pod Lasem ulicy położonej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-05 12:04:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 230/XXIX/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy Adama Asnyka ulicy położonej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-05 12:04:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 229/XXVIII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-08-26 08:52:23)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 228/XXVIII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie współpracy pomiędzy gminą Miasto i Gmina Serock a Celleno we Włoszech  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-08-26 08:51:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 227/XXVII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji zadań gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-07-03 11:40:31)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 226/XXVII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazwy Żonkilowa ulicy położonej we wsi Kania Polska  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-07-03 11:39:23)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 225/XXVII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazwy Królewska ulicy położonej we wsi Jadwisin  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-07-03 11:38:40)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 224/XXVII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazwy Morelowa ulicy położonej we wsi Ludwinowo Zegrzyńskie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-07-03 11:38:02)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 223/XXVII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-07-03 11:37:10)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 222/XXVII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zawarcia przez gminę Miasto i Gmina Serock porozumienia z Powiatem Legionowskim w sprawie założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego w Legionowie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-07-03 11:36:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 221/XXVII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2008 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-07-03 11:35:29)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 220/XXVII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie sprzedazy działek położonych we wsi Wola Smolana  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-07-03 11:34:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 219/XXVII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie nabycia działek nr 313/2 i 313/18 położonych we wsi Dębe stanowiących drogę  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-07-03 11:34:06)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 218/XXVI/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie przyznania medali "Za zasługi dla Miasta i Gminy Serock"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-10 08:34:21)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 217/XXVI/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazwy Bratka ulicy położonej we wsi Skubianka  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-10 08:33:40)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 216/XXVI/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazwy Frezji ulicy położonej we wsi Skubianka  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-10 08:33:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 215/XXVI/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazwy Zielna ulicy położonej we wsi Wierzbica  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-10 08:32:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 214/XXVI/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazwy Magnolii ulicy położonej we wsi Dębe  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-10 08:31:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 213/XXVI/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazwy Cicha ulicy położonej we wsi Stasi Las  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-10 08:31:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 212/XXVI/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazwy Polnej Róży ulicy położonej we wsi Łacha  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-10 08:30:37)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 211/XXV/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Serock oraz udzielenia upoważnienia Przewodniczącemu Rady Miejskiej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-02 13:11:31)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 210/XXV/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie zawarcia umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz ustalenia formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji ww. umowy  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-02 13:08:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 209/XXV/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2008 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-02 13:06:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 208/XXV/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty targowej i opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkasa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-02 13:05:27)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 207/XXV/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 194/XXIII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 kwietnia 2008 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-02 13:03:18)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 206/XXV/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie sprzedaży działki nr 29/3 obr. 12 położonej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-02 13:01:32)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 205/XXV/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie nabycia działki nr 42/3 obr. 11 położonej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-02 12:59:29)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 204/XXV/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy Zielone Wzgórza ulicy położonej we wsi Skubianka  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-02 12:58:37)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 203/XXV/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy Promyka ulicy położonej we wsi Karolino  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-02 12:56:44)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-02 12:57:18)

Uchwała Nr 202/XXV/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy Lazurowa ulicy położonej we wsi Dosin  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-02 12:55:29)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-02 12:57:19)

Uchwała Nr 201/XXIV/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 maja 2008 r. w sprawie współpracy pomiędzy gminą Miasto i Gmina Serock a Ignalinem na Litwie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-02 12:57:16)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-02 12:57:19)

Uchwała Nr 200/XXIII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-02 12:52:08)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 199/XXIII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Finansowo-Budżetowego w zakresie realizacji wymiaru i poboru podatków i opłat oraz stosowania ulg podatkowych przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock w 2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-02 12:50:20)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 198/XXIII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia gminy Miasto i Gmina Serock do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-02 12:48:32)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 197/XXIII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie przekazania mienia komunalnego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-02 12:47:38)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 196/XXIII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-02 12:47:02)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 195/XXIII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, lesnego, od nieruchomości, opłaty targowej i opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkasa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-02 12:46:26)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 194/XXIII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Porzadkowego Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 44/B/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-02 12:44:44)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 193/XXII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Geodezji, Gospodarki Gruntami i Budownictwa w zakresie realizacji dochodów i wydatków budżetowych w 2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-04-03 12:37:16)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 192/XXII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Administracji i Promocji oraz Komunalnego Zakąłdu Budżetowego w zakresie gospodarowania zasobami mieszkaniowymi gminy w 2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-04-03 12:35:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 191/XXII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli Osrodka Sportu i Rekreacji w zakresie jego działalności w 2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-04-03 12:33:51)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 190/XXII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr 175/XXI/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasto i Gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-04-03 12:32:54)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 189/XXII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie nadania nazw Bursztynowa i Szmaragdowa ulicom położonym we wsi Jadwisin  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-04-03 12:31:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 188/XXII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie nadania nazwy Jana Matejki ulicy położonej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-04-03 12:30:20)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 187/XXII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie nadania nazwy Stokrotki ulicy położonej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-04-03 12:25:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 186/XXII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku przy ul. Kościuszki 9 w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-04-03 12:24:54)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 185/XXII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 2008 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-04-03 12:23:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 184/XXII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ustalenia formy i wysokości zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-04-03 12:23:13)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 183/XXII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-04-03 12:21:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 182/XXII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2008 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-04-03 12:16:45)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 181/XXII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-04-03 12:14:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 180/XXI/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-05 11:08:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 179/XXI/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli wykorzystania środków finansowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-05 11:08:05)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 178/XXI/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Miasto i Gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-05 11:05:33)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 177/XXI/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Statutu Mazowieckiego Związku Międzygminnego "Czyste Mazowsze"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-05 11:03:54)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-05 11:22:22)

Uchwała Nr 176/XXI/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Mazowieckiego Związku Międzygminnego "Czyste Mazowsze"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-05 11:03:08)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 175/XXI/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasto i Gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-05 11:02:19)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 174/XXI/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę odbiorców zaopatrywanych z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Komunalnego Zakładu Budżetowego na terenie gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-05 11:00:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 173/XXI/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie nabycia działek nr 29/1 i 31/11 we wsi Stasi Las stanowiących drogę  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-05 10:59:08)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 172/XXI/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie nabycia działek nr 42/6 i 42/27 obr.02 w Serocku stanowiących drogę  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-05 10:58:28)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 171/XXI/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie nadania nazwy Tęczowa ulicy położonej we wsi Stasi Las  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-05 10:57:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 170/XXI/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie nadania nazwy Zbigniewa Herberta ulicy położonej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-05 10:57:06)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 169/XXI/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie nadania nazwy księdza Franciszka Kuligowskiego ulicy położonej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-05 10:56:28)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 168/XXI/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie nadania nazwy Błękitna ulicy położonej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-05 10:55:32)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 167/XX/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli w zakresie realizacji uchwał Rady miejskiej w Serocku w 2007 roku   Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-05 13:12:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 166/XX/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji planowanych inwestycji i remontów wg stanu na dzień 31 października 2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-05 13:11:54)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 165/XX/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-05 13:07:21)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 164/XX/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-05 13:06:21)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 163/XX/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Miasto i Gminę Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-05 13:05:05)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 162/XX/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Miasto i Gminę Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-05 12:56:01)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 161/XX/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w stołówkach  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-05 12:36:05)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 160/XX/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie nadania nazwy Słonecznikowa ulicy położonej we wsi Jachranka  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-05 12:34:53)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 159/XX/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie nadania nazwy Przy Parku ulicy położonej we wsi Jadwisin  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-05 12:33:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

DRUKUJ   
 
 

ilość odwiedzin: 1088570