www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Piątek 06.04.2012

Zarządzenia Burmistrza - 2005 rok
Zarządzenie Nr 233/B/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:06)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:34)

Zarządzenie Nr 232/B/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miasto i Gmina Serock na 2005 rok z uwzględnieniem dotychczas dokonanych zmian  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:06)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:34)

Zarządzenie Nr 231/B/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r.w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Serock na 2005 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:06)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:34)

Zarządzenie Nr 230/B/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Serock na 2005 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:06)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:34)

Zarządzenie Nr 229/B/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:05)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:34)

Zarządzenie Nr 228/B/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie umorzenia odsetek oraz rozłożenia na raty należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:05)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:34)

Zarządzenie Nr 227/B/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:34)

Zarządzenie Nr 226/B/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:34)

Zarządzenie Nr 225/B/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych   Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:34)

Zarządzenie Nr 224/B/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie umorzenia odsetek oraz rozłożenia na raty należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych   Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:34)

Zarządzenie Nr 223/B/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:34)

Zarządzenie Nr 222/B/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie umorzenia odsetek oraz rozłożenia na raty należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:34)

Zarządzenie Nr 221/B/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:34)

Zarządzenie Nr 220/B/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:03)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:34)

Zarządzenie Nr 219/B/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2005 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:03)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:34)

Zarządzenie Nr 218/B/2005 z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury działania serwisu informacyjnego Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:03)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:35)

Zarządzenie Nr 217/B/2005 z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie trybu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:02)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:35)

Zarządzenie Nr 216/B/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:02)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:35)

Zarządzenie Nr 215/B/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:02)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:35)

Zarządzenie Nr 214/B/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:02)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:35)

Zarządzenie Nr 213/B/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej pracownikom obsługi  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:02)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:35)

Zarządzenie Nr 212/B/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie przydziału odzieży i obuwia roboczego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:02)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:35)

Zarządzenie Nr 211/B/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:02)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:35)

Zarządzenie Nr 210/B/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:01)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:35)

Zarządzenie Nr 209/B/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych   Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:01)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:35)

Zarządzenie Nr 208/B/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:01)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:35)

Zarządzenie Nr 207/B/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:00)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:35)

Zarządzenie Nr 206/B/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:00)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:35)

Zarządzenie Nr 205/B/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:00)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:35)

Zarządzenie Nr 204/B/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:00)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:35)

Zarządzenie Nr 203/B/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:00)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:35)

Zarządzenie Nr 202/B/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie umorzenia odsetek oraz rozłożenia na raty koszty upomnienia i należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:35)

Zarządzenie Nr 201/B/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:35)

Zarządzenie Nr 200/B/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:35)

Zarządzenie Nr 199/B/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie umorzenia odsetek oraz rozłożenia na raty należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:35)

Zarządzenie Nr 198/B/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:58)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:35)

Zarządzenie Nr 197/B/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:58)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:35)

Zarządzenie Nr 196/B/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:58)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:35)

Zarządzenie Nr 195/B/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:58)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:35)

Zarządzenie Nr 194/B/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót Montazowo-Instalacyjnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:58)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:35)

Zarządzenie Nr 193/B/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:35)

Zarządzenie Nr 192/B/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprzwie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:35)

Zarządzenie Nr 191/B/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:35)

Zarządzenie Nr 190/B/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:35)

Zarządzenie Nr 189/B/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:56)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:35)

Zarządzenie Nr 188/B/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałcyh odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:56)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:35)

Zarządzenie Nr 187/B/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałcyh odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:56)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:36)

Zarządzenie Nr 186/B/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałcyh odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:56)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:36)

Zarządzenie Nr 185/B/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-18 15:56:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:36)

Zarządzenie Nr 184/B/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2005 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:56)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:36)

Zarządzenie Nr 183/B/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:56)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:36)

Zarządzenie Nr 182/B/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury aktualizacji informacji w systemie oznakowania wewnętrznego Urzędu Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:36)

Zarządzenie Nr 181/B/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:36)

Zarządzenie Nr 180/B/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych za 2004 rok i rozłożenia na raty nalezności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych za 2005 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:36)

Zarządzenie Nr 179/B/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie tymczasowego powierzenia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:36)

Zarządzenie Nr 178/B/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:36)

Zarządzenie Nr 177/B/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie zwrotu kosztów dowożenia ucznia do ośrodka szkolno-wychowawczego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:54)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:36)

Zarządzenie Nr 176/B/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazania projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2006 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:54)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:36)

Zarządzenie Nr 175/B/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:51)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:36)

Zarządzenie Nr 174/B/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:51)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:36)

Zarządzenie Nr 173/B/2005 z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:51)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:36)

Zarządzenie Nr 172/B/2005 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:51)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:36)

Zarządzenie Nr 171/B/2005 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:36)

Zarządzenie Nr 170/B/2005 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:36)

Zarządzenie Nr 169/B/2005 z dnia 21 października 2005 r. w sprawie umorzenia należności z tytułu umowy najmu lokalu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:36)

Zarządzenie Nr 168/B/2005 z dnia 21 października 2005 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Serock na 2005 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:36)

Zarządzenie Nr 167/B/2005 z dnia 18 października 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2005 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:36)

Zarządzenie Nr 166/B/2005 z dnia 17 października 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:36)

Zarządzenie Nr 165/B/2005 z dnia 17 października 2005 r. umorzenia odsetek od wpłaconych należności z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:36)

Zarządzenie Nr 164/B/2005 z dnia 14 października 2005 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu Organizacyjnego Osordka Sportu i Rekreacji w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:36)

Zarządzenie Nr 163/B/2005 z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Kultury w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:37)

Zarządzenie Nr 162/B/2005 z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Zakładowego Regulaminu Wynagradzania Ośrodka Kultury w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:37)

Zarządzenie Nr 161/B/2005 z dnia 14 października 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych   Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:37)

Zarządzenie Nr 160/B/2005 z dnia 14 października 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:37)

Zarządzenie Nr 159/B/2005 z dnia 12 października 2005 r. w sprawie umorzenia nalezności z tytułu opłaty za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze w Samorządowym Przedszkolu w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:37)

Zarządzenie Nr 158/B/2005 z dnia 12 października 2005 r. w sprawie zwrotu kosztów dowożenia ucznia do ośrodka szkolno-wychowawczego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:37)

Zarządzenie Nr 157/B/2005 z dnia 5 października 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:37)

Zarządzenie Nr 156/B/2005 z dnia 5 października 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:37)

Zarządzenie Nr 155/B/2005 z dnia 5 października 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych (Zarządzenie Nr 156/B/2005 z dnia 5 października 2005 r..pdf)  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:10)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:13:37)

Zarządzenie Nr 154/B/2005 z dnia 5 października 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych   Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:32:10)

Zarządzenie Nr 153/B/2005 z dnia 5 października 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:32:26)

Zarządzenie Nr 152/B/2005 z dnia 5 października 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:32:44)

Zarządzenie Nr 151/B/2005 z dnia 5 października 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:33:15)

Zarządzenie Nr 150/B/2005 z dnia 5 października 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:33:29)

Zarządzenie Nr 149/B/2005 z dnia 4 października 2005 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej powołanej dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:35:27)

Zarządzenie Nr 148/B/2005 z dnia 3 października 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury wydawania informatora "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:36:18)

Zarządzenie Nr 147/B/2005 z dnia 3 października 2005 r. w sprawie odwołania osoby wchodzacej w skład obwodowej komisji wyborczej powołanej dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:38:19)

Zarządzenie Nr 146/B/2005 z dnia 30 września 2005 r. w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miasto i Gmina Serock na 2005 rok z uwzględnieniem dotychczas dokonanych zmian  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:39:25)

Zarządzenie Nr 145/B/2005 z dnia 30 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2005 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:40:51)

Zarządzenie Nr 144/B/2005 z dnia 28 września 2005 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej powołanej dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:45)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:42:29)

Zarządzenie Nr 143/B/2005 z dnia 28 września 2005 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej powołanej dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:45)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:42:44)

Zarządzenie Nr 142/B/2005 z dnia 25 września 2005 r. w sprawie odwołania osoby wchodzacej w skład obwodowej komisji wyborczej powołanej dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:45)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:43:21)

Zarządzenie Nr 141/B/2005 z dnia 25 września 2005 r. w sprawie odwołania osoby wchodzacej w skład obwodowej komisji wyborczej powołanej dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:45)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:43:59)

Zarządzenie Nr 140/B/2005 z dnia 23 września 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:45)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:45:03)

Zarządzenie Nr 139/B/2005 z dnia 23 września 2005 r. w sprawie umorzenia należności z tytułu umowy najmu lokalu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:44)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:45:43)

Zarządzenie Nr 138/B/2005 z dnia 21 września 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:44)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:46:15)

Zarządzenie Nr 137/B/2005 z dnia 21 września 2005 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Serock na 2005 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:44)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:46:59)

Zarządzenie Nr 136/B/2005 z dnia 21 września 2005 r. w sprawie umorzenia nalezności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:44)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:48:02)

Zarządzenie Nr 135/B/2005 z dnia 21 września 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:44)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:48:51)

Zarządzenie Nr 134/B/2005 z dnia 21 września 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:43)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:49:08)

Zarządzenie Nr 133/B/2005 z dnia 21 września 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:43)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:49:23)

Zarządzenie Nr 132/B/2005 z dnia 19 września 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:43)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:49:44)

Zarządzenie Nr 131/B/2005 z dnia 16 września 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:43)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:49:59)

Zarządzenie Nr 130/B/2005 z dnia 16 września 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:43)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:50:19)

Zarządzenie Nr 129/B/2005 z dnia 16 września 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:42)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:50:43)

Zarządzenie Nr 128/B/2005 z dnia 16 września 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:42)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:51:25)

Zarządzenie Nr 127/B/2005 z dnia 15 września 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej w formie kserokopii dokumentów  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:42)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:52:41)

Zarządzenie Nr 126/B/2005 z dnia 12 września 2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:42)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:53:13)

Zarządzenie Nr 125/B/2005 z dnia 12 września 2005 r. w sprawie umorzenia odsetek oraz rozłożenia na raty należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:42)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:53:54)

Zarządzenie Nr 124/B/2005 z dnia 9 września 2005 r. w sprawie umorzenia odsetek od wpłaconych należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:42)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:54:25)

Zarządzenie Nr 123/B/2005 z dnia 2 września 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:41)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:54:45)

Zarządzenie Nr 122/B/2005 z dnia 2 września 2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:41)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:55:13)

Zarządzenie Nr 121/B/2005 z dnia 1 września 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:41)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:55:36)

Zarządzenie Nr 120/B/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2005 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:41)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:56:08)

Zarządzenie Nr 119/B/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2005 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:41)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:56:44)

Zarządzenie Nr 118/B/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:57:10)

Zarządzenie Nr 117/B/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Katalgu Usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku oraz procedury jego opracowywania i aktualizacji  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:58:54)

Zarządzenie Nr 116/B/2005 z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:38)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:59:26)

Zarządzenie Nr 115/B/2005 z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:38)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:59:53)

Zarządzenie Nr 114/B/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:38)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 13:00:18)

Zarządzenie Nr 113/B/2005 z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:38)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 13:01:17)

Zarządzenie Nr 112/B/2005 z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:38)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 13:01:43)

Zarządzenie Nr 111/B/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:37)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 13:02:08)

Zarządzenie Nr 110/B/2005 z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:37)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 13:02:30)

Zarządzenie Nr 109/B/2005 z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:37)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 13:03:01)

Zarządzenie Nr 108/B/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Serock na 2005 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:37)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 13:03:45)

Zarządzenie Nr 107/B/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:37)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 13:04:09)

Zarządzenie Nr 106/B/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 13:05:31)

Zarządzenie Nr 105/B/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marzeny Owieczki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 13:08:49)

Zarządzenie Nr 104/B/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Gańskiej-Niemczyk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 13:09:29)

Zarządzenie Nr 103/B/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Wioletty Furczak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 13:10:00)

Zarządzenie Nr 102/B/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Ciszkowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 13:10:29)

Zarządzenie Nr 101/B/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:35)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 13:10:48)

Zarządzenie Nr 100/B/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Serock na 2005 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:35)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 13:11:33)

Zarządzenie Nr 99/B/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miasto i Gmina Serock na 2005 rok z uwzględnieniem dotychczas dokonanych zmian  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:31)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 13:12:50)

Zarządzenie Nr 98/B/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2005 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:31)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 13:13:30)

Zarządzenie Nr 97/B/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 13:14:08)

Zarządzenie Nr 96/B/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:02:34)

Zarządzenie Nr 95/B/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Dyrektora Ośrodka Kultury w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:03:09)

Zarządzenie Nr 94/B/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:03:33)

Zarządzenie Nr 93/B/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:03:55)

Zarządzenie Nr 92/B/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Serock na 2005 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:29)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:04:42)

Zarządzenie Nr 91/B/2005 z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:29)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:05:17)

Zarządzenie Nr 90/B/2005 z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy kolegiów zamieszkałych na terenie gminy Miasta i Gminy Serock oraz ustalenia regulaminu jej pracy  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:29)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:07:46)

Zarządzenie Nr 89/B/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:29)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:08:13)

Zarządzenie Nr 88/B/2005 z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:29)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:08:34)

Zarządzenie Nr 87/B/2005 z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:28)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:08:55)

Zarządzenie Nr 86/B/2005 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:28)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:09:09)

Zarządzenie Nr 85/B/2005 z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:28)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:09:36)

Zarządzenie Nr 84a/B/2005 z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na prowadzenie stołówki szkolno-przedszkolnej dla Samorządowego Przedszkola w Serocku, Szkoły Podstawowej w Serocku i Gimnazjum w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:28)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:11:02)

Zarządzenie Nr 84/B/2005 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:28)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:11:25)

Zarządzenie Nr 83/B/2005 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:27)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 14:11:52)

Zarządzenie Nr 82/B/2005 z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:27)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:09:18)

Zarządzenie Nr 81/B/2005 z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Dyrektora Osrodka Kultury w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:27)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:09:18)

Zarządzenie Nr 80/B/2005 z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie umorzenia naleznosci w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:27)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:09:18)

Zarządzenie Nr 79/B/2005 z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:27)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:09:18)

Zarządzenie Nr 78/B/2005 z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie umorzenia nalezności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:26)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:09:18)

Zarządzenie Nr 77/B/2005 z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu odpłatności za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze w Samorządowym Przedszkolu w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:26)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:09:18)

Zarządzenie Nr 76/B/2005 z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie naliczania opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:26)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:09:18)

Zarządzenie Nr 75/B/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej   Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:26)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:09:18)

Zarządzenie Nr 74/B/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:26)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:09:18)

Zarządzenie Nr 73/B/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:26)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:09:18)

Zarządzenie Nr 72/B/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:25)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:09:19)

Zarządzenie Nr 71/B/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:25)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:09:19)

Zarządzenie Nr 70/B/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:25)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:09:19)

Zarządzenie Nr 69/B/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:25)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:09:19)

Zarządzenie Nr 68/B/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:09:19)

Zarządzenie Nr 67/B/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:09:19)

Zarządzenie Nr 66/B/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Serock na 2005 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:09:19)

Zarządzenie Nr 65/B/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:09:19)

Zarządzenie Nr 64/B/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:23)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:09:19)

Zarządzenie Nr 63/B/2005 z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Gminnej do sprawowania nadzoru nad przebiegiem etapu gminnego "Turnieju Wiedzy o Regionie Zalewu Zegrzyńskiego"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:23)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:09:19)

Zarządzenie Nr 62/B/2005 z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:23)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:09:19)

Zarządzenie Nr 61/B/2005 z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:23)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:09:19)

Zarządzenie Nr 59/B/2005 z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie umorzenia nalezności w opłacie z tytułu przejęcia obowiazku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:23)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:09:19)

Zarządzenie Nr 58/B/2005 z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:22)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:09:19)

Zarządzenie Nr 57/B/2005 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:22)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:09:19)

Zarządzenie Nr 56/B/2005 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Serock na 2005 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:22)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:09:19)

Zarządzenie Nr 55/B/2005 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miasto i Gmina Serock na 2005 rok z uwzględnieniem dotychczas dokonanych zmian  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:22)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:09:19)

Zarządzenie Nr 54/B/2005 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2005 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:22)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:09:19)

Zarządzenie Nr 53/B/2005 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakłądu Opieki Zdrowotnej w Serocku za rok 2004  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:21)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:09:19)

Zarządzenie Nr 52/B/2005 z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:21)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:09:19)

Zarządzenie Nr 51/B/2005 z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:20)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:09:19)

Zarządzenie Nr 50/B/2005 z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:20)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:09:19)

Zarządzenie Nr 49/B/2005 z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:20)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:09:19)

Zarządzenie Nr 48/B/2005 z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Serocku za 2004 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:19)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:09:19)

Zarządzenie Nr 47/B/2005 z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie przyjecia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Serocku za 2004 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:19)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:09:19)

Zarządzenie Nr 46/B/2005 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:19)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:09:19)

Zarządzenie Nr 45/B/2005 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:19)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:09:19)

Zarządzenie Nr 44/B/2005 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:18)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:09:19)

Zarządzenie Nr 43/B/2005 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:14)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:09:19)

Zarządzenie Nr 42/B/2005 z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie rozłożenia na raty należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:13)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:09:19)

Zarządzenie Nr 41/B/2005 z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:13)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:09:20)

Zarządzenie Nr 40/B/2005 z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:13)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:09:20)

Zarządzenie Nr 39/B/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:09:20)

Zarządzenie Nr 38/B/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie umorzenia odsetek oraz rozłożenia na raty należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 12:09:20)

Zarządzenie Nr 37/B/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie powierzenia Komisji Przetargowej przeprowadzenia rokowań na sprzedaż działki nr 725/2 w Nowej Wsi  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 09:51:56)

Zarządzenie Nr 36/B/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 09:52:18)

Zarządzenie Nr 35/B/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie powołania Komisji do spraw konsultacji  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 09:52:49)

Zarządzenie Nr 34/B/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawei zwolnienia z udziału w kosztach budowy przyłącza wodociągowego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 09:53:30)

Zarządzenie Nr 33/B/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie powołania Komisji do spraw konsultacji  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 09:54:05)

Zarządzenie Nr 32/B/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie powołania Komisji do spraw konsultacji  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:10)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 09:54:34)

Zarządzenie Nr 31/B/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie powołania Komisji do spraw konsultacji  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:10)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 09:55:04)

Zarządzenie Nr 30/B/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie powołania Komisji do spraw konsultacji  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:10)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 09:55:33)

Zarządzenie Nr 29/B/2005 z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:08)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 09:55:57)

Zarządzenie Nr 28/B/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:08)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 09:56:22)

Zarządzenie Nr 27/B/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:08)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 09:56:46)

Zarządzenie Nr 26/B/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:07)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 09:57:10)

Zarządzenie Nr 25/B/2005 z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie umorzenia należnosci w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:07)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 09:57:59)

Zarządzenie Nr 24/B/2005 z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie umorzenia odsetek oraz rozłożenia na raty należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:07)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 09:59:06)

Zarządzenie Nr 23/B/2005 z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie umorzenia należnosci w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:07)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 09:59:59)

Zarządzenie Nr 22/B/2005 z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie umorzenia należnosci w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:05)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 10:00:15)

Zarządzenie Nr 21/B/2005 z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie umorzenia należnosci w opłacie z tytułu przejęcia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:03)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 10:00:33)

Zarządzenie Nr 20/B/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:01)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 10:01:00)

Zarządzenie Nr 19/B/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 10:01:29)

Zarządzenie Nr 18/B/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 10:02:12)

Zarządzenie Nr 17/B/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 10:03:14)

Zarządzenie Nr 16/B/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 10:03:54)

Zarządzenie Nr 15/B/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 10:05:07)

Zarządzenie Nr 14/B/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 10:05:31)

Zarządzenie Nr 13/B/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejęcia obowiazku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:44)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 10:06:20)

Zarządzenie Nr 12/B/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejecia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:42)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 10:07:52)

Zarządzenie Nr 11/B/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejecia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych   Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:41)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 10:08:13)

Zarządzenie Nr 10/B/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejecia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:37)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 10:08:30)

Zarządzenie Nr 9/B/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejecia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:31)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 10:08:52)

Zarządzenie Nr 8/B/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejecia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:29)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 10:09:23)

Zarządzenie Nr 7/B/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie umorzenia należności w opłacie z tytułu przejecia obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:27)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 10:09:50)

Zarządzenie Nr 6/B/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:25)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 10:10:19)

Zarządzenie Nr 5/B/2005 z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:23)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 10:10:43)

Zarządzenie Nr 4/B/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miasto i Gmina Serock na 2005 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:20)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 10:11:48)

Zarządzenie Nr 3/B/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Serock na 2005 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 10:12:58)

Zarządzenie Nr 2/B/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Serock na 2005 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:49:09)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 10:13:47)

Zarządzenie Nr 1/B/2005 z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:48:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 10:14:13)

DRUKUJ   
 
 

ilość odwiedzin: 1088636