www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Piątek 06.04.2012

Zarządzenia Burmistrza - 2010 rok
Zarządzenie nr 8/B/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zasad obiegu dokumentów i korespondencji przy realizacji projektu "Przedszkole na 5" nr Umowy UDA-POKL.09.01-14-077/10-00 z dnia 26.10.2010r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-08-05 14:15:27)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 7/B/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Regulaminu funkcjonowania stanowiska obserwacji systemu monitoringu wizyjnego miasta Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-03-02 14:54:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 6/B/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Serock odrębnymi ustawami na 2010 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-03-02 14:54:22)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 5/B/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2010 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-03-02 14:53:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 4/B/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-03-02 14:52:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 3/B/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie odroczenia terminu splaty należności opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 459/2010 z dnia 21.09.2010r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-03-02 14:52:17)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 2/B/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie odroczenia terminu splaty należności opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 488/2010 z dnia 16.11.2010r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-03-02 14:51:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 1/B/2010 z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-03-02 14:51:27)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 184/B/2010 z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie odroczenia terminu spłaty należności opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 436/2010 z dnia 19.08.2010r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-09 08:28:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 183/B/2010 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-09 08:28:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 182/B/2010 z dnia 25 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Projektu "Przedszkole na 5" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-09 08:28:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 181/B/2010 z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-03 14:41:09)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 180/B/2010 z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Serock odrębnymi ustawami na 2010 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-03 14:39:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 179/B/2010 z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Beatay Dardzińskiej- Żółtek ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-03 14:39:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 178/B/2010 z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Awakowicz ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-03 14:39:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 177/B/2010 z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Futyma ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-03 14:39:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 176/B/2010 z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla PaniAgnieszki Dudek ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-03 14:39:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 174/B/2010 z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2010 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-03 13:14:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 173/B/2010 z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-03 13:14:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 172/B/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przyznania stypendium sportowego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-03 13:10:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 171/B/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-03 13:10:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 170/B/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-03 13:10:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 169/B/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-03 13:10:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 168/B/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-03 13:10:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 167/B/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-03 13:07:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 166/B/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-03 13:07:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 165/B/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-03 13:07:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 164/B/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-03 13:07:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 163/B/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-03 13:07:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 162/B/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-03 13:05:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 161/B/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-03 13:05:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 160/B/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-03 13:05:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 159/B/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-03 13:05:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 158/B/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-03 13:05:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 157/B/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-03 13:01:45)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 156/B/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-03 13:01:45)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 155/B/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-03 13:01:45)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 154/B/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-03 13:01:45)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 153/B/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-03 13:01:45)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 152/B/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-03 12:54:08)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 151/B/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-03 12:54:07)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 150/B/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-03 12:54:07)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 149/B/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-03 12:54:07)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 148/B/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-03 12:54:07)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 147/B/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2011r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-11-29 13:48:06)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 146/B/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2011-2021  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-11-29 13:44:51)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2011-01-13 13:06:52)

Zarządzenie nr 145/B/2010 z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie odroczenia terminu spłaty należności opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 164/2010 z dnia 23.03.2010r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-11-29 13:44:51)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 144/B/2010 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie odroczenia terminu spłaty należności opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 418/2010 z dnia 12.08.2010r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-11-29 13:44:51)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 143/B/2010 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie odroczenia terminu spłaty należności opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 442/2010 z dnia 30.08.2010r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-11-29 13:44:51)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 142/B/2010 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2010 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-11-29 13:44:51)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 141/B/2010 z dnia 25 października 2010 roku w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty za świadczenia w Samorządowym Przedszkolu w Serocku wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-11-29 12:12:33)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 140/B/2010 z dnia 19 października 2010 roku w sprawie przestrzegania przez pracowników samorządowych zakazu wykonywania zajęć, w tym prowadzenia działalności gospodarczej, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogącymi wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-11-29 12:04:38)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 139/B/2010 z dnia 15 października 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-11-29 12:04:38)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 138/B/2010 z dnia 14 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Serock odrębnymi ustawami na 2010 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-11-29 12:04:38)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 137/B/2010 z dnia 12 października 2010 roku w sprawie odroczenia terminu spłaty należności opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 541/2009 z dnia 03.12.2009r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-11-29 12:04:38)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 136/B/2010 z dnia 12 października 2010 roku w sprawie odroczenia terminu spłaty pozostałej części należności opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 9/2010 z dnia 07.01.2010r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-11-29 12:04:38)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 135/B/2010 z dnia 12 października 2010 roku w sprawie odroczenia terminu spłaty należności opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 381/2010 z dnia 26.07.2010r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-11-29 11:57:26)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 134/B/2010 z dnia 12 października 2010 roku w sprawie odroczenia terminu spłaty należności opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 440/2010 z dnia 30.08.2010r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-11-29 11:57:26)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 133/B/2010 z dnia 6 października 2010 roku w sprawie umorzenia należności z tytułu umowy najmu, odbioru stałych odpadów komunalnych i oplat za wodę i ścieki  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-11-29 11:57:26)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 132/B/2010 z dnia 4 października 2010 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie gminy Miasto i Gmina Serock przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-11-29 11:57:26)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 131/B/2010 z dnia 1 października 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-11-29 11:57:26)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 130/B/2010 z dnia 30 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2010 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-11-29 11:47:43)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 129/B/2010 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie planu audytu wewnętrznego na 2010 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-11-29 11:46:17)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 128/B/2010 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie powolania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-11-29 11:44:31)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 127/B/2010 z dnia 22 września 2010 roku w sprawie odroczenia terminu spłaty należnosci opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 422/2010 z dnia 13.08.2010r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-11-29 11:43:33)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 126/B/2010 z dnia 22 września 2010 roku w sprawie odroczenia terminu spłaty należności opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 444/2010 z dnia 03.09.2010r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-11-29 11:43:33)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 125/B/2010 z dnia 22 września 2010 roku w sprawie odroczenia terminu spłaty należności opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustalonej decyzjami Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 383/2010 z dnia 04.08.2010r. oraz nr 417/2010 z dnia 10.08.2010r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-11-29 11:43:33)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 124/B/2010 z dnia 20 września 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Dyrektora Ośrodka Kultury w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-11-29 11:43:33)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 123/B/2010 z dnia 20 września 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-11-29 11:43:33)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 122/B/2010 z dnia 16 września 2010 roku w sprawie odowłania pogotowia przeciwpowodziowego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-09-16 14:25:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 121/B/2010 z dnia 16 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Serock odrębnymi ustawami na 2010 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-09-17 10:40:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 120/B/2010 z dnia 8 września 2010 roku w sprawie umorzenia części odsetek związanych z opłatą z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustaloną decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 829/2006 i nr 830/2006 z dnia 31.07.2006r. oraz nr 1300/2006, nr 1301/2006, nr 1302/2006 i nr 1303/2006 z dnia 21.11.2006r. oraz rozłożenia pozostałej części należności wynikającej z tej decyzji na raty  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-11-29 11:24:19)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 119/B/2010 z dnia 8 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Serock odrębnymi ustawami na 2010 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-09-16 15:29:03)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 118/B/2010 z dnia 6 września 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-09-16 14:29:14)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 117/B/2010 z dnia 6 września 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-09-16 14:28:19)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 116/B/2010 z dnia 6 września 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-09-16 14:28:19)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 115/B/2010 z dnia 6 września 2010 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-09-06 16:00:37)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 114/B/2010 z dnia 6 września 2010 roku w sprawie powierzenia w administrowanie Miejsko-Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Serocku nieruchomości komunalnej polozonej w Serocku przy ul. Polnej 8 zabudowanej budynkiem mieszkalnym  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-09-16 15:10:06)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 113/B/2010 z dnia 1 września 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-09-16 15:10:06)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 112/B/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-09-16 14:36:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 111/B/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za I połrocze 2010r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-09-17 10:30:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 110/B/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie odroczenia terminu spłaty należności opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 399/2010 z dnia 10.08.2010r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-08-31 10:30:45)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 109/B/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie odroczenia terminu spłaty należności opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 399/2010 z dnia 10.08.2010r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-08-31 10:30:45)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 108/B/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-08-31 10:30:45)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 107/B/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 roku w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-08-09 16:14:43)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 106/B/2010 z dnia 2 sierpnia 2010 roku w sprawie cofnięcia stypendium za wysokie osiągniecia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-08-31 10:54:45)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 105/B/2010 z dnia 2 sierpnia 2010 roku w sprawie wstrzymania wypłacania stypendium za wysokie osiągniecia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-08-31 10:54:45)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 104/B/2010 z dnia 2 sierpnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-08-02 15:22:56)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 103/B/2010 z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Moniki Krajewskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-07-28 10:25:53)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 102/B/2010 z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Elżbiety Grzymkowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-07-28 10:25:53)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 101/B/2010 z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-07-23 13:14:40)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 100/B/2010 z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Serock odrębnymi ustawami na 2010 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-07-23 13:14:40)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 99/B/2010 z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-07-23 13:14:40)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 98/B/2010 z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzedu Miasta i Gminy w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-07-23 13:14:40)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 97/B/2010 z dnia 1 lipca 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konkursów: "Mój balkon - moja pasja", "Moja posesja - moja pasja"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-07-23 13:11:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 96/B/2010 z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie powołania Biura Projektu - Zespołu ds. Projektu "Przedszkole na 5" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-07-23 13:11:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2011-01-13 13:26:16)

Zarządzenie nr 95/B/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie odroczenia terminu spłaty nalezności opłaty adiacenckeij z tytułu wzrotu wartości nieruchomości ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 40/2010 z dnia 20.01.2010r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-07-23 13:11:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 94/B/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej powołanej dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-07-23 13:11:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 93/B/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie odwołania osoby wchodzącej w skład obwodowej komisji wyborczej powołanej dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-07-23 13:11:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 92/B/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-06-25 14:24:05)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 91/B/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie umorzenia części nalezności opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wraz z odsetkami ustawowymi ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 55/2010 z dnia 04.02.2010r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-06-25 14:24:05)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 90/B/2010 z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w szkołach prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-06-25 14:24:05)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 89/B/2010 z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-06-25 14:16:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 88/B/2010 z dnia 15 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-06-25 14:16:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 87/B/2010 z dnia 15 czerwca 2010 roku w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej powołanej dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-06-25 14:16:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 86/B/2010 z dnia 15 czerwca 2010 roku w sprawie odwołania osoby wchodzącej w skład obwodowej komisji wyborczej powołanej dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-06-25 14:16:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 85/B/2010 z dnia 15 czerwca 2010 roku w sprawie odroczenia terminu spłaty pozostałej części należności opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomosci ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 43/2010 z dnia 20.01.2010r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-06-25 14:16:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 84/B/2010 z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Serock na lata 2008-2032"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-06-25 14:05:02)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2010-08-31 12:40:40)

Zarządzenie nr 83/B/2010 z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-06-25 14:05:02)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 82/B/2010 z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Serock odrębnymi ustawami na 2010 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-06-25 14:05:02)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 81/B/2010 z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-06-25 14:05:01)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 80/B/2010 z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-06-25 14:05:01)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 79/B/2010 z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-06-04 14:42:09)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 78/B/2010 z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-05-26 14:31:23)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 77/B/2010 z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego do przeprowadzenia Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: "100 lat służby - Bogu na Chwałę, ludziom na ratunek"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-05-26 14:31:23)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 76/B/2010 z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-05-25 15:35:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 75/B/2010 z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-05-25 15:35:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 74/B/2010 z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-05-25 15:35:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 73/B/2010 z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie gminy Miasto i Gmina Serock przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej w wyborach Prezydenta RP  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-05-25 15:31:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 72/B/2010 z dnia 5 maja 2010 roku w sprawie przeprowadzenia konkursów: "Mój balkon - moja pasja", "Moja posesja - moja pasja"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-05-25 15:31:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 71/B/2010 z dnia 5 maja 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-05-25 15:31:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 70/B/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-05-25 15:31:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 69/B/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie umorzenia części należnych związanych z opłatą z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustaloną decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 54/2010 z dnia 04.02.2010r. oraz rozłożenia pozostałej części nalezności wynikającej z tej decyzji na raty  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-05-25 15:26:18)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 68/B/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-05-25 15:26:18)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 67/B/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 roku w sprawie odroczenia terminu spłaty nalezności opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 164/2010 z dnia 23.03.2010r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-05-25 15:26:18)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 66/B/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie umorzenia należnosci z tytułu umowy najmu, odbioru stałych odpadów komunlanych i opłat za wodę i ścieki  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-05-25 15:26:18)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 65/B/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Serock odrębnymi ustawami na 2010 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-05-25 15:26:18)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 64/B/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie odroczenia terminu spłaty należności opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomosci ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 107/2010 z dnia 03.03.2010r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-04-14 12:44:28)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 63/B/2010 z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zobowiazania jednostek organizacyjnych gminy do dostosowania do zgodności planów finansowych z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-04-14 12:44:28)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 62/B/2010 z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego działki nr 29 obr. 03 w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-04-14 12:39:20)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 61/B/2010 z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie rozłożenia na rarty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego działek nr 30/2 i 30/3 obr. 06 w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-04-14 12:39:20)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 60/B/2010 z dnia 26 marca 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-04-14 12:39:20)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 59/B/2010 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie rozłożenia na raty należności związanych z opłatą z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustaloną decyzjami Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 541/2007 i nr 540/2007 z dnia 18.09.2007r. oraz decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 380/2007 z dnia 02.07.2007r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-04-14 12:39:20)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 58/B/2010 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie odroczenia terminu spłaty należności opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 9/2010 z dnia 07.01.2010r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-04-14 12:39:20)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 57/B/2010 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku za 2009 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-04-14 12:20:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 56/B/2010 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Serocku za 2009r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-04-14 12:20:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 55/B/2010 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i gminy w Serocku za 2009r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-04-14 12:20:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 54/B/2010 z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-04-14 12:20:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 53/B/2010 z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie umorzenia należności opłaty adiacenckeij z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wraz z odsetkami ustawowymi ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 18/2010 z dnia 11.01.2010r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-04-14 12:20:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 52/B/2010 z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie umorzenia należności opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomosci wraz z odsetkami ustawowymi ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 18/2010 z dnia 11.01.2010r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-04-14 11:56:09)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 51/B/2010 z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie umorzenia należności opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomosci wraz z odsetkami ustawowymi ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 83/2010 z dnia 17.02.2010r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-04-14 11:56:09)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 50/B/2010 z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-04-14 11:56:09)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 49/B/2010 z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie umorzenia opłaty za odbiór i unieszkodliwianie stałych odpadów komunalnych na gminnym składowisku odpadów komunalnych we wsi Dębe gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-04-14 11:56:09)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 48/B/2010 z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie umorzenia kary za zajęcie bez wymaganego zezwolenia pasa drogowego drogi gminnej Nr 180421W ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 32/2010 z dnia 19.01.2010r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-04-14 11:56:08)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 47/B/2010 z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-04-14 11:42:37)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2010-05-07 12:29:07)

Zarządzenie nr 46/B/2010 z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania przydziału mieszkań  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-04-14 11:42:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 45/B/2010 z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-04-14 11:42:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 44/B/2010 z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-04-14 11:42:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 43/B/2010 z dnia 1 marca 2010 roku w sprawie akcji "Zamelduj się w gminie Miasto i Gmina Serock"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-04-14 11:42:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 42/B/2010 z dnia 1 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-03-11 11:22:21)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 41/B/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-03-11 11:22:21)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 40/B/2010 z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-03-11 11:22:21)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 39/B/2010 z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu plastycznego dla dzieci i młodziezy na "Plakat z okazji 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-03-11 11:22:21)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 38/B/2010 z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-02-25 10:35:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 37/B/2010 z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-02-25 10:33:31)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 36/B/2010 z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-02-25 10:33:31)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 35/B/2010 z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-02-25 10:35:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 34/B/2010 z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań zleconych Miastu i Gminie Serock odrębnymi ustawami na 2010 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-02-25 10:27:09)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 33/B/2010 z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia planów finansowych dochodów i wydatków Urzędu Miasta i gminy Serock na rok 2010  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-02-25 10:27:09)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 32/B/2010 z dnia 9 lutego 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-02-25 10:27:09)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 31/B/2010 z dnia 5 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia do użytku zasad przekazywania informacji o uruchomieniu akcji kurierskiej, jej przebiegu i wynikach na terenie gminy Miasto i Gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-02-25 10:27:09)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 30/B/2010 z dnia 5 lutego 2010 roku w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Miasto i Gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-02-25 10:27:09)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 29/B/2010 z dnia 5 lutego 2010 roku w sprawie zasad organizacji   Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-02-25 10:17:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 28/B/2010 z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-02-25 10:17:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 27/B/2010 z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-02-25 10:17:23)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 26/B/2010 z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Serock na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-02-25 10:17:23)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 25/B/2010 z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-02-25 10:17:23)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 24/B/2010 z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-01-27 12:30:19)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 23/B/2010 z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-01-27 12:30:19)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 22/B/2010 z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-01-27 12:30:19)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 21/B/2010 z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-01-27 12:30:19)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 20/B/2010 z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-01-27 12:27:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 19/B/2010 z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-01-27 12:27:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 18/B/2010 z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-01-27 12:27:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 17/B/2010 z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-01-27 12:27:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 16/B/2010 z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-01-27 10:04:28)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 15/B/2010 z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-01-27 10:04:08)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 14/B/2010 z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-01-27 10:04:08)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 13/B/2010 z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-01-27 10:04:08)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 12/B/2010 z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-01-27 10:04:08)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 11/B/2010 z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-01-27 10:04:08)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 10/B/2010 z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-01-27 10:02:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 9/B/2010 z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-01-27 10:02:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 8/B/2010 z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-01-27 10:02:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 7/B/2010 z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-01-27 10:02:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 6/B/2010 z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-01-27 10:02:56)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 5/B/2010 z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-01-27 10:01:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 4/B/2010 z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-01-27 10:01:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 3/B/2010 z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie przyznania stypendium sportowego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-01-27 10:01:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 2/B/2010 z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie powierzenia w administrowanie Miejsko-Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Serocku nieruchomości komunalnej położonej w Serocku przy ul. Pułtuskiej 28 zabudowanej budynkiem mieszkalnym  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-01-27 10:01:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 1/B/2010 z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-01-27 10:01:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  

DRUKUJ   
 
 

ilość odwiedzin: 1088607