www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Piątek 06.04.2012

Uchwały Rady Miejskiej 2006
Uchwała Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Serock na rok 2007  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-03 13:18:56)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-04 10:24:36)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. - Dochody budżetu Miasta i Gminy Serock na 2007 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-03 13:18:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-04 10:24:37)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. - Wydatki budżetu Miasta i Gminy Serock na 2007 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-03 13:17:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-04 10:24:38)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-03 13:16:26)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-04 10:24:39)

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. - Zadania inwestycyjne w 2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-03 13:15:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-04 10:24:40)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. - Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-03 13:14:42)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-04 10:24:41)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-03 13:13:17)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-04 10:24:42)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-03 13:11:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-04 10:24:43)

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. - Dochody i wydaki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-03 13:10:26)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-04 10:24:44)

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-03 13:09:16)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-04 10:24:45)

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. - Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-03 13:08:21)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-04 10:24:46)

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. - Dotacje przedmiotowe w 2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-03 13:07:27)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-04 10:24:47)

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. - Dotacje podmiotowe w 2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-03 13:06:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-04 10:24:48)

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. - Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-03 13:05:35)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-04 10:24:49)

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-03 13:04:17)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-04 10:24:50)

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. - Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-03 13:03:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-04 10:24:52)

Załącznik do Uchwały Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. - Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-03 13:00:56)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-04 10:24:53)

Załącznik do Uchwały Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. - informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.10.2006 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-03 13:00:05)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-04 10:24:54)

Załącznik do Uchwały Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. - Objaśnienia do dochodów budżetu na 2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-03 12:59:21)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-04 10:24:56)

Załącznik do Uchwały Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. - Objaśnienia do wydatków budżetu na 2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-03 12:58:45)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-04 10:24:57)

Załącznik do Uchwały Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. - Objaśnienia do budżetu na 2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-04 10:21:14)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-04 10:24:56)

Uchwała Nr 29/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2007  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-03 12:56:10)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 28/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. w sprawie nadania nazwy ulica Wąska we wsi Wierzbica  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-03 12:55:07)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 27/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-03 12:54:17)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 26/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-03 12:53:16)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 25/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do składu Zgromadzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-03 12:52:10)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 24/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego oraz przyjęcia statutu tego Związku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-03 12:51:07)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 23/III/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2006 r. w sprawie zmian w składach osobowych komisji  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-28 10:40:27)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 22/III/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2006 r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształecenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock   Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-28 10:39:45)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 21/III/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2006 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-28 10:35:42)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 20/III/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2006 r. w sprawie przekształcenia w drodze likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą "Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku" w jednostkę budżetową  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-28 10:34:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 19/III/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2006 r. w sprawie przekazania mienia komunalnego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-28 10:33:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 18/III/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2006 r. w sprawie przekazania mienia komunalnego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-28 10:33:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 17/III/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2006 r. w sprawie nabycia działki nr 82/8 położonej we wsi Stanisławowo  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-28 10:32:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 16/III/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego na 2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-28 10:31:35)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 15/III/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2006 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na rok 2007  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-28 10:29:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 14/III/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2006 r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2006  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-28 10:26:15)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 13/III/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, lesnego, od nieruchomości, opłaty targowej i opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkasa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-28 10:17:34)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 12/III/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Serock na 2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-28 10:15:40)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 11/III/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2006 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-28 10:14:14)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 10/III/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2006 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-28 10:13:29)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 9/II/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 04.12.2006 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Obywatelskich  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-08 10:08:40)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 8/II/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 04.12.2006 r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-08 10:08:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 7/II/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 04.12.2006 r. w sprawie powołania Komisji Kultury, Oświaty i Sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-08 10:07:29)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 6/II/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 04.12.2006 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowo-Finansowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-08 10:06:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 5/II/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 04.12.2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-08 10:06:23)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 4/II/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 04.12.2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Serock oraz udzielenia upoważnienia Przewodniczącemu Rady Miejskiej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-08 10:04:58)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 3/I/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24.11.2006 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji właściwej w zakresie oceny treści i wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-07 08:31:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 2/I/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24.11.2006 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-07 08:30:51)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 1/I/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24.11.2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-07 08:29:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 512/LX/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.10.2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności IV kadencji Rady Miejskiej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-11-07 08:56:10)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 511/LX/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.10.2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2006 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-11-07 08:55:29)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 510/LX/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.10.2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 września 2006 r. Nr 492/LVIII/06 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 2006 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-11-07 08:54:40)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 509/LX/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.10.2006 r. w sprawie nadania nazwy ulica Łabędzia we wsi Kania Polska  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-11-07 08:51:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 508/LIX/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 17.10.2006 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Geodezji, Gospodarki Gruntami i Budownictwa w zakresie realizacji dochodów gminy ze sprzedaży mienia komunalnego i dzierżawy uzyskanych w okresie styczeń-sierpień 2006 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-10-25 08:58:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 507/LIX/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 17.10.2006 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji planu wydatków na zakupy inwestycyjne w okresie styczeń-sierpień 2006 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-10-25 08:56:41)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 506/LIX/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 17.10.2006 r. w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-10-25 08:55:31)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 505/LIX/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 17.10.2006 r. zmieniająca Uchwałę nr 238/XXXI/04 Rady miejskiej w Serocku z dnia 30.11.2004 r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-10-25 08:53:38)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 504/LIX/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 17.10.2006 r. w sprawie nabycia działek nr 170/15 i 171/1 położonych we wsi Borowa Góra  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-10-25 08:51:20)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-10-25 08:54:09)

Uchwała Nr 503/LIX/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 17.10.2006 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Terytorialnej do spraw referendum gminnego wyznaczonego na dzień 12 listopada 2006 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-10-24 09:56:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 502/LVIII/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 września 2006 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Ośrodka Kultury w okresie styczeń-lipiec 2006 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-09-26 10:38:16)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 501/LVIII/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 września 2006 r. w sprawie uchwalenia na 2007 r. programu współpracy Miasta i Gminy Serock z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-09-26 10:37:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 500/LVIII/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 września 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulica Wiosenna we wsi Wierzbica  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-09-26 10:30:16)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 499/LVIII/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 września 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulica Marii Konopnickiej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-09-26 10:29:37)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 498/LVIII/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-09-26 10:28:43)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 497/LVIII/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-09-26 10:27:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 496/LVIII/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 września 2006 r. w sprawie sprzedaży działki nr 145/4 położonej we wsi Wierzbica  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-09-26 10:26:58)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 495/LVIII/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 września 2006 r. w sprawie nabycia działki nr 42/4 położonej we wsi Gąsiorowo  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-09-26 10:25:40)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 494/LVIII/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 września 2006 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez gminę Miasto i Gmina Serock obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-09-26 10:24:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 493/LVIII/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2006 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-09-26 10:23:37)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 492/LVIII/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej w Serocku z dnia 15 marca 2006 r. Nr 441/L06 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 2006 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-09-26 10:22:23)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 491/LVIII/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej w Serocku z dnia 15 marca 2006 r. Nr 440/L/06 w sprawie porozumienia z Powiatem Legionowskim na budowę chodników w drogach powiatowych w 2006 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-09-26 10:20:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała nr 490/LVII/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.08.2006 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w zakresie gospodarki finansowej oswiaty w ramach środków przydzielonych przez Radę Miejską za okres styczeń - czerwiec 2006 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-09-25 16:12:02)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-09-26 08:17:48)

Uchwała nr 489/LVII/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.08.2006 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie opieki i pomocy społecznej nad podopiecznymi w 2006 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-09-25 16:10:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała nr 488/LVII/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.08.2006 r. w sprawie przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Spraw Obywatelskich i Lokalowych w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie profilaktyki alkoholowej w 2006 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-09-25 16:10:00)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała nr 487/LVII/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.08.2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Mazowieckiego Związku Komunalnego "Czyste Mazowsze"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-09-25 16:07:53)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała nr 486/LVII/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.08.2006 r. w sprawie utworzenia Mazowieckiego Związku Komunalnego "Czyste Mazowsze"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-09-25 16:07:08)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała nr 485/LVII/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.08.2006 r. w sprawie nadania nazwy ulica Baśniowa we wsi Skubianka  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-09-25 16:06:33)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała nr 484/LVII/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.08.2006 r. w sprawie nadania nazwy ulica Sosonowa we wsi Borowa Góra  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-09-25 16:06:00)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała nr 483/LVII/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.08.2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-09-25 16:05:16)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała nr 482/LVII/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.08.2006 r. w sprawie nabycia działek Nr 42/1, 42/3 i 42/5 obr. 06 położonych w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-09-25 16:04:16)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała nr 481/LVII/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.08.2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-09-25 16:03:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała nr 480/LVII/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.08.2006 r. w sprawie zamiany gruntów położonych we wsi Nowa Wieś  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-09-25 16:02:18)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała nr 479/LVII/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.08.2006 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych i piwnic w Jachrance  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-09-25 16:01:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała nr 478/LVI/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.06.2006 r. w sprawie sprzedaży działki nr 189/6 położonej we wsi Wierzbica dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:54:03)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-29 14:04:29)

Uchwała nr 477/LVI/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.06.2006 r. w sprawie nabycia działki Nr 309/10 położonej we wsi Dębe  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:54:03)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-29 14:05:22)

Uchwała nr 476/LVI/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.06.2006 r. w sprawie sprzedaży działki Nr 219/2 położonej we wsi Skubianka  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:54:03)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-29 14:06:27)

Uchwała nr 475/LVI/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.06.2006 r. w sprawie nadania nazwy ulica Sowy we wsi Łacha  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:54:02)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-29 14:06:57)

Uchwała nr 474/LVI/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy oraz planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i instytucji kultury za I półrocze  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:54:02)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-29 14:34:46)

Uchwała nr 473/LVI/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.06.2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:54:02)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-29 14:38:27)

Uchwała nr 472/LVI/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.06.2006 r. w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:54:02)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-29 14:39:34)

Uchwała nr 471/LVI/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.06.2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2006 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:54:01)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-29 14:43:18)

Uchwała nr 470/LVI/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.06.2006 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Serock oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:54:01)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-29 14:46:27)

Uchwała nr 469/LVI/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.06.2006 r. w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie organizacji przetargów za okres styczeń - maj 2006 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:54:01)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-29 14:49:02)

Uchwała nr 468/LVI/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.06.2006 r. w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli udostępniania składników majątkowych przez jednostki organizacyjne gminy  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:54:01)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-29 14:50:39)

Uchwała nr 467/LVI/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.06.2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie symboli Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:54:00)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-29 14:52:28)

Uchwała nr 466/LVI/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.06.2006 r. w sprawie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:54:00)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-29 14:57:34)

Uchwała nr 465/LVI/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.06.2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasto i Gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:54:00)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-29 15:02:41)

Uchwała nr 464/LVI/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.06.2006 r. w sprawie przyjęcia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Miasto i Gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:53:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-29 15:06:26)

Uchwała nr 463/LV/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 05.06.2006 r. w sprawie nabycia działki nr 52/4 obr. 18 położonej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:53:56)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-29 15:26:09)

Uchwała nr 462/LV/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 05.06.2006 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego części działki nr 94/8 położonej we wsi Borowa Góra  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:53:56)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 08:25:44)

Uchwała nr 461/LV/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 05.06.2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2006 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:53:56)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 08:26:18)

Uchwała nr 460/LV/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 05.06.2006 r. w sprawie nadania nazwy ulica Jaśminowa w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:53:54)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 08:27:16)

Uchwała nr 459/LIV/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 17.05.2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu na targowisku miejskim przy ul. Rynek w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:53:54)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 08:28:30)

Uchwała nr 458/LIV/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 17.05.2006 r. w sprawie nadania imienia Witolda Zglenickiego Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:53:54)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 08:41:26)

Uchwała nr 457/LIV/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 17.05.2006 r. w sprawie nadania medalu "Za zasługi dla Miasta i Gminy Serock"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:53:54)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 08:42:02)

Uchwała nr 456/LIII/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.04.2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:53:53)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 09:24:52)

Uchwała nr 455/LIII/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.04.2006 r. w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Geodezji, Gospodarki Gruntami i Budownictwa w zakresie realizacji dochodów i wydatków w 2005 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:53:53)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 09:26:38)

Uchwała nr 454/LIII/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.04.2006 r. w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Finansowo-Budżetowego w zakresie wymiaru i poboru podatków oraz stosowania ulg podatkowych przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock w 2005 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:53:53)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 09:27:54)

Uchwała nr 453/LIII/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.04.2006 r. w sprawie sprzedaży działki nr 401/6 położonej we wsi Łacha dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:53:52)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 09:29:28)

Uchwała nr 452/LI/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.03.2006 r. w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Spraw Obywatelskich i Lokalowych oraz Komunalnego Zakłądu budżetowego w zakresie gospodarowania zasobami mieszkaniowymi gminy w 2005 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:53:52)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 09:30:55)

Załącznik nr 10 do Uchwały nr 451/LI/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.03.2006 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:58:35)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-29 13:55:13)

Załącznik nr 9 do Uchwały nr 451/LI/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.03.2006 r. .xsl  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:58:42)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-29 13:54:51)

Załącznik nr 8 do Uchwały nr 451/LI/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.03.2006 r..xsl  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:58:42)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-29 13:56:16)

Załącznik nr 7 do Uchwały nr 451/LI/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.03.2006 r..xsl  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:58:42)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-29 13:56:16)

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 451/LI/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.03.2006 r..xsl  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:58:42)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-29 13:56:05)

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 451/LI/2006 Rady Miejskiej w Serocku.xsl  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:58:42)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-29 13:56:05)

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 451/LI/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.03.2006 r..xsl  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:58:41)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-29 13:56:04)

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 451/LI/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.03.2006 r..xsl  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:58:41)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-29 13:56:04)

Załącznik nr 2b do Uchwały nr 451/LI/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.03.2006 r..xsl  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:58:40)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-29 13:56:04)

Załącznik nr 2a do Uchwały nr 451/LI/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.03.2006 r..xsl  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:58:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-29 13:56:04)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 451/LI/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.03.2006 r. .xsl  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:58:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-29 13:56:03)

Załącznik nr 1b do Uchwały nr 451/LI/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.03.2006 r. .xsl  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:58:37)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-29 13:56:03)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 451/LI/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.03.2006 r..xsl  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:58:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-29 13:56:03)

Uchwała nr 451/LI/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.03.2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2006 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:53:52)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 09:32:36)

Uchwała nr 450/LI/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.03.2006 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:53:52)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 09:50:20)

Uchwała nr 449/LI/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.03.2006 r. w sprawie sprzedaży działki nr 75 obr. 04 położonej w Serocku przy ul. Nasielskiej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:53:51)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 09:56:42)

Uchwała nr 448/LI/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.03.2006 r. w sprawie sprzedaży działki nr 401/42 położonej we wsi Łacha dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:53:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 09:57:39)

Uchwała nr 447/LI/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.03.2006 r. w sprawie sprzedaży działek położonych we wsi Dosin  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:53:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 10:00:12)

Uchwała nr 446/LI/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.03.2006 r. w sprawie sprzedazy lokalu mieszkalnego w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:53:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 10:01:04)

Uchwała nr 445/LI/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.03.2006 r. w sprawie nadania medalu "Za zasługi dla Miasta i Gminy Serock"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:53:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 10:02:15)

Załącznik do Uchwały nr 444/LI/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.03.2006 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:58:19)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-29 13:46:38)

Uchwała nr 444/LI/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.03.2006 r. w sprawie podjęcia czterostronnej partnerskiej współpracy pomiędzy: gminą Miasto i Gmina Serock - Rzeczpospolita Polska, Miastem Lanškroun - Republika Czeska, Rejonem Ignalina - Republika Litewska oraz gminą Celleno - Republika Włoska  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:53:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 10:10:58)

Uchwała Nr 443/L/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 15.03.2006r. w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Geodezji, Gospodarki Gruntami i Budownictwa w zakresie udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz realizacji opłat za umieszczanie reklam i szyldów w 2005 r.   Wytworzył: Rada Miejska

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk  (2006-08-02 09:55:31)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 10:17:30)

Uchwała nr 442/L/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 15.03.2006 r. w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji umów zawartych zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w 2005 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:53:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 10:15:26)

Uchwała nr 441/L/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 15.03.2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 2006 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:53:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 10:16:19)

Uchwała nr 440/L/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 15.03.2006 r. w sprawie porozumienia z Powiatem Legionowskim na budowę chodników w drogach powiatowych w 2006 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:53:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 10:19:01)

Uchwała nr 439/L/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 15.03.2006 r. w sprawie przystąpienia gminy Miasto i Gmina Serock do realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w ramach Schematu I "Pilotażowego Programu Leader+"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:53:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 10:46:52)

Uchwała nr 438/L/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 15.03.2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakłądu Opieki Zdrowotnej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:53:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 10:47:38)

Uchwała nr 437/L/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 15.03.2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:53:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 10:49:14)

Uchwała nr 436/XLIX/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 14.02.2006 r. w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie wykorzystania środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:53:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 10:52:51)

Uchwała nr 435/XLIX/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 14.02.2006 r. w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji uchwał Rady Miejskiej w Serocku w 2005 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:53:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 10:53:37)

Uchwała nr 434/XLIX/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 14.02.2006 r. w sprawie nadania medalu "Za zasługi dla Miasta i Gminy Serock"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:53:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 10:54:08)

Uchwała nr 433/XLIX/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 14.02.2006 r. w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Miasto i Gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:53:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 10:56:01)

Uchwała nr 432/XLIX/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 14.02.2006 r. w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę odbiorców zaopatrywanych z urządzeń wodociągowych bedących w posiadaniu Komunalnego Zakładu Budżetowego na terenie gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:53:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 10:57:29)

Uchwała nr 431/XLIX/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 14.02.2006 r. w sprawie przekazania mienia komunalnego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:53:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 10:57:57)

Uchwała nr 430/XLIX/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 14.02.2006 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:53:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 10:58:28)

Uchwała nr 429/XLIX/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 14.02.2006 r. w sprawie sprzedaży działek nr 30/3 i 30/4 obr. 11 położonych w Serocku przy ul. Nasielskiej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:53:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 10:59:47)

Uchwała nr 428/XLIX/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 14.02.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładnia na raty należności pieniężnych przypadających gminie Miasto i Gmina Serock oraz jednostkom organizacyjnym gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:53:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:01:40)

Uchwała nr 427/XLIX/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 14.02.2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:53:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:03:33)

Uchwała nr 426/XLIX/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 14.02.2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 15:53:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:06:16)

DRUKUJ   
 
 

ilość odwiedzin: 1088577