www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Piątek 06.04.2012

Budżet Miasta i Gminy na 2007 r.
Uchwała Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Serock na rok 2007  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-05 12:28:25)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. - Dochody budżetu Miasta i Gminy Serock na 2007 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-05 12:28:13)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. - Wydatki budżetu Miasta i Gminy Serock na 2007 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-05 12:27:52)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-05 12:27:27)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. - Zadania inwestycyjne w 2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-05 12:27:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. - Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-05 12:26:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-05 12:25:53)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-05 12:25:19)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. - Dochody i wydaki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-05 12:24:56)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-05 12:24:38)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. - Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-05 12:22:53)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-05 12:23:16)

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. - Dotacje przedmiotowe w 2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-05 12:22:41)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. - Dotacje podmiotowe w 2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-05 12:21:40)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-05 12:22:15)

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. - Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-05 12:21:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-05 12:20:25)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. - Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-05 12:20:06)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik do Uchwały Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. - Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-05 12:19:32)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik do Uchwały Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. - informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.10.2006 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-05 11:56:09)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik do Uchwały Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. - Objaśnienia do dochodów budżetu na 2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-05 11:55:45)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik do Uchwały Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. - Objaśnienia do wydatków budżetu na 2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-05 11:55:01)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Załącznik do Uchwały Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006 r. - Objaśnienia do budżetu na 2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-05 11:54:28)
  Ostatnio zmodyfikował:  

DRUKUJ   
 
 

ilość odwiedzin: 1088661