www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Piątek 06.04.2012

Zarządzenia Burmistrza - 2011 rok
Zarządzenie Nr 164/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Serock odrębnymi ustawami na 2011 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-01-11 10:47:16)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 163/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej odpowiedzialnej za opiniowanie złożonych ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-01-11 10:44:52)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 162/B/2011Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej odpowiedzialnej za opiniowanie złożonych ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-01-11 10:42:25)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 161/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej odpowiedzialnej za opiniowanie złożonych ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy Miasto i Gmina Serock na prowadzenie opieki i socjoterapii wraz z zapewnieniem posiłków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-01-11 10:40:14)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 159/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-28 09:58:02)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 158/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-28 09:57:00)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 157/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz inych zadań zleconych Miastu i Gminie Serock odrębnymi ustawami na 2011 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-28 09:55:45)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 156/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 5 grudnia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-28 09:53:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 155/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-28 09:52:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 154/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyznania nagrody za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-28 09:50:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 153/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyznania nagrody za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-28 09:50:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 152/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyznania nagrody za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-28 09:49:41)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 151/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyznania nagrody za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-28 09:49:13)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 150/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyznania nagrody za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-28 09:48:51)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 149/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyznania nagrody za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-28 09:48:31)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 148/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-28 09:47:20)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 147/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-28 09:46:58)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 146/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-28 09:46:21)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 145/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-28 09:46:00)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 144/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-28 09:45:42)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 143/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-28 09:45:18)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 142/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-28 09:44:58)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 141/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-28 09:44:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 140/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-28 09:44:21)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 139/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-28 09:43:54)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 138/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-28 09:43:35)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 137/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-28 09:42:42)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 136/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-28 09:42:21)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 135/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-28 09:41:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 134/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-28 09:41:35)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 133/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-28 09:41:10)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 132/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-28 09:40:43)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 131/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-28 09:39:25)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 130/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-28 09:38:10)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 129/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyznania stypendium za wyokie osiągnięcia w dziedzinie kultury  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-28 09:37:13)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 128/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-28 09:36:14)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 127/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-28 09:35:20)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 126/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-28 09:34:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 125/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-28 09:33:35)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 124/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-28 09:32:43)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 123/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-28 09:31:44)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 122/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-28 09:30:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 121/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-28 09:29:45)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 120/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-28 09:28:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 119/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-28 09:27:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 118/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-28 09:27:06)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 117/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-28 09:24:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 116/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Serock odrębnymi ustawami na 2011 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-11-24 15:39:31)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 115/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Bożeny Szlęzak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-11-24 15:37:31)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 114/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dn. 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2012 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-11-15 14:55:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  Dominika Sęczyk (2011-11-15 14:57:31)

Zarządzenie Nr 113/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie projektu wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2012 - 2021  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-11-15 14:59:20)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 112/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-11-24 15:35:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 111/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie przyznania wyróżnienia w dziedzinie kultury  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-11-07 13:09:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 110/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie przyznania nagrody w dziedzinie kultury  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-11-07 13:08:44)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 109/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie przyznania nagrody za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-11-07 13:07:37)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 108/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie przyznania nagrody za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-11-07 13:06:25)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 107/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie przyznania nagrody za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu   Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-11-07 13:04:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 106/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie przyznania nagrody za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-11-07 13:03:37)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 105/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie przyznania nagrody za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-11-07 13:02:18)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 104/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 31 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2011 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-11-07 13:01:06)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 103/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 28 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Serocku   Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-11-07 12:59:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 102/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 18 października 2011r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-10-19 14:13:28)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 101/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 17 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Serock odrębnymi ustawami na 2011 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-10-19 14:09:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 100/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 13 października 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-10-18 14:06:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 99/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 12 października 2011r. w sprawie przedstawienia do konsultacji projektu programu współpracy Miasta i Gminy Serock na 2012r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-10-18 14:05:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 98/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 10 października 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-10-18 14:03:20)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 97/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 10 października 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-10-18 13:56:15)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 96/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 10 pażdziernika 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-10-18 13:55:17)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 95/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 7 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2011 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-10-18 13:54:08)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 94/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 6 października 2011r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-10-18 13:49:17)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 93/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 6 października 2011r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej komisji wyborczej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-10-18 13:48:16)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 92/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-10-18 13:45:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 91/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 27 września 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-10-18 13:43:42)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 90/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 23 września 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-10-18 13:42:45)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 89/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 22 września 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-10-18 13:41:52)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 88/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 22 września 2011r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-10-18 13:40:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 87/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 21 września 2011r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej komisji wyborczej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-10-18 13:39:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 86/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-10-18 13:38:34)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 85/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 8 września 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-10-18 13:37:35)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 84/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 5 września 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-10-18 13:36:40)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 83/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-10-18 13:35:32)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 82/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2011r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-09-15 15:15:01)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 81/B/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Serock odrębnymi ustawami na 2011 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-09-02 10:40:40)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 80/B/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-09-02 10:40:40)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 79/B/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Komisji Konkursowej odpowiedzialnej za opiniowanie złozonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego gminy Miasto i Gmina Serock i udzielenie dotacji  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-09-02 10:40:40)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 78/B/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia i odwożenia uczniów szkół z terenu gminy Miasto i Gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-09-02 10:40:40)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 77/B/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-08-12 13:34:10)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 76/B/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2011 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-08-12 13:28:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 75/B/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w szkołach prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-08-05 13:59:42)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 74/B/2011 z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie powierzenia Pani Małgorzacie Szczerbie stanowiska dyrektora Gminazjum im. Romualda Traugutta w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-08-05 13:58:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 73/B/2011 z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie powierzenia Pani Marii Jacak stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-08-05 13:58:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 72/B/2011 z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie powierzenia Pani Barbarze Tomczak stanowiska dyrektora Samorządowego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-08-05 13:58:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 71/B/2011 z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pania Jolanty Ewy Andrzejewskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-08-05 13:58:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 70/B/2011 z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-08-05 13:58:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 69/B/2011 z dnia 8 lipca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2011 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-08-05 13:53:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 68/B/2011 z dnia 6 lipca 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu pracy Komisji Konkursowej odpowiedzialnej za opiniowanie złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego gminy Miasto i Gmina Serock i udzielenie dotacji  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-08-05 13:53:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 67/B/2011 z dnia 4 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-08-05 13:53:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 66/B/2011 z dnia 4 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej odpowiedzialnej za opiniowanie złożonych ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy Miasti Gmina Serock z zakresu wspierania aktywności seniorów poprzez prowadzenie działanosci kulturalnej oraz organizowanie imprez integracyjnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-08-05 13:53:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 65/B/2011 z dnia 4 lipca 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz organizowanie imprez integracyjnych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-08-05 13:53:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 64/B/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-08-05 13:46:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 63/B/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie cofnięcia wypłacania stypendium za wyskoie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-08-05 13:46:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 62/B/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie wstrzymania wypłacania stypendium za wyskoie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-08-05 13:46:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 61/B/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie wstrzymania wypłacania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-08-05 13:46:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 60/B/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie wstrzymania wypłacania stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-08-05 13:46:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 59/B/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-08-05 13:43:16)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 58/B/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-08-05 13:43:16)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 57/B/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-08-05 13:43:16)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 56/B/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-08-05 13:43:16)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 55/B/2011 z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postepowania i udzielenia zamówienia publicznego na przygotowania posiłków dla Samorzadowego Przedszkola w Serocku, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-08-05 13:43:16)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 53/B/2011 z dnia 1 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-06-30 11:49:05)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 52/B/2011 z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Serock za rok 2010  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-06-30 11:49:05)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 51/B/2011 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej odpowiedzialnej za opiniowanie złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Miasto i Gmina Serock z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-06-30 11:46:53)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 50/B/2011 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy Miasto i Gmina Serock z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-06-30 11:46:53)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 49/B/2011 z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-06-30 11:46:53)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 48/B/2011 z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Serock odrębnymi ustawami na 2011 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-06-30 11:46:53)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 47/B/2011 z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2011 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-06-30 11:46:53)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 46/B/2011 z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowiko dyrektora Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-06-30 11:36:15)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 45/B/2011 z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowiko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-06-30 11:36:14)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 44/B/2011 z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowiko dyrektora Samorzadowego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-06-30 11:36:14)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 43/B/2011 z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania ocen okresowych kierowników jednostek organizacyjnych gminy Miasto i Gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-06-30 11:36:14)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 42/B/2011 z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-06-30 11:36:14)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 41/B/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-05-18 10:06:17)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 40/B/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Serock odrębnymi ustawami na 2011 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-04-20 13:11:23)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 39/B/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie powierzenia w administrowanie Miejsko-Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Serocku nieruchomości komunalnej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej we wsi Wierzbica nr 21  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-04-20 13:07:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 38/B/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-04-20 13:07:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 37/B/2011 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konkursów: "Mój balkon - moja pasja", "Moja posesja - moja pasja"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-04-20 13:07:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 36/B/2011 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej, Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2010  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-04-20 13:07:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 35/B/2011 z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Serocku za 2010r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-06-28 16:33:21)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 34/B/2011 z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Serocku za 2010r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-04-20 12:53:58)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2011-04-26 10:11:40)

Zarządzenie Nr 33/B/2011 z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-04-20 12:53:58)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 32/B/2011 z dnia 24 marca 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-04-20 12:53:58)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 31/B/2011 z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-04-20 12:53:58)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 30/B/2011 z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 153/B/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie gospodarki transportowej oraz określenia norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Miasto i Gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-04-20 12:53:58)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 29/B/2011 z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-03-16 15:15:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 28/B/2011 z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu fotograficznego "LUDZIE Z GMINY"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-04-20 12:42:52)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 27/B/2011 z dnia 7 marca 2011 roku w sprawie odroczenia terminu spłaty należności opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 398/2010 z dnia 10.08.2010r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-03-16 15:15:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 26/B/2011 z dnia 7 marca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-03-16 15:15:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 25/B/2011 z dnia 7 marca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw funkcjonowania komunikacji publicznej na terenie gminy Miasto i Gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-03-16 15:15:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 24/B/2011 z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego i ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-03-02 15:47:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 23/B/2011 z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2011 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-03-16 15:09:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 22/B/2011 z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia projektu zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-03-16 15:09:29)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 21/B/2011 z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie powolania konsultanta ds. administracji zajęć w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-03-16 15:09:29)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 20/B/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-03-16 15:09:29)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 19/B/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie odroczenia terminu spłaty należności opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 396/2010 z dnia 06.08.2010r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-03-16 15:09:29)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 18/B/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie odroczenia terminu spłaty należności opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 441/2010 z dnia 30.08.2010r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-02-22 09:46:14)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 17/B/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie odroczenia terminu spłaty należności opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 441/2010 z dnia 30.08.2010r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-02-22 09:46:14)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 16/B/2011 z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-02-16 10:28:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 15/B/2011 z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Serock odrębnymi ustawami na 2011 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-02-22 09:44:03)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 14/B/2011 z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie odroczenia terminu spłaty należności opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 473/2010 z dnia 14.10.2010r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-02-14 11:34:37)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 13/B/2011 z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie Wytycznych Burmistrza Miasta i Gminy Serock do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Miasto i Gmina Serock w 2011 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-02-14 11:29:45)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 12/B/2011 z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-02-09 11:46:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 11/B/2011 z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania przydziału mieszkań  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-02-07 15:38:09)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 10/B/2011 z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-02-07 15:37:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 9/B/2011 z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie umorzenia należności z tytułu opłat za świadczenia w Samorządowym Przedszkolu w Serocku wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-02-07 15:37:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 8/B/2011 z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie umorzenia należności z tytułu opłat za świadczenia w Samorządowym Przedszkolu w Serocku wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-02-07 15:37:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 7/B/2011 z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie umorzenia należności z tytułu opłat za świadczenia w Samorządowym Przedszkolu w Serocku wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-02-07 15:37:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 6/B/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-02-07 15:37:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 5/B/2011 z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie rozłożenia na raty należności związanych z opłatą z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wraz z odsetkami ustawowymi ustaloną decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 85/10 z dnia 22.02.2010r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-02-07 15:19:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 4/B/2011 z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie zakazu wstępu na obszar objęty strefą zagrożenia życia lub zdrowia obywateli w celu zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-01-19 12:07:13)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 3/B/2011 z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-01-19 12:07:13)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 2/B/2011 z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie odroczenia terminu spłaty należności opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 436/2010 z dnia 19.08.2010r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-01-19 12:07:13)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 1/B/2011 z dnia 5 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-01-24 08:25:10)
  Ostatnio zmodyfikował:  

DRUKUJ   
 
 

ilość odwiedzin: 1088598