www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Piątek 06.04.2012

BUDŻET MIASTA I GMINY SEROCK NA 2012 ROK
Uchwała Nr Wa.87.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie opinii o możliwości spłaty zaciąganych przez Miasto i Gminę Serock pożyczek długoterminowych w łącznej kwocie 334.000,00zł  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-03-02 13:15:58)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr Wa.34.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-01-31 11:42:52)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr Wa.33.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Serock na rok 2012  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2012-01-31 11:40:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2012 Nr 166/XVII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2011r.   Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-29 10:34:16)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 165/XVII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2012-2021  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-29 10:32:15)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr Wa.398.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock projekcie uchwały budzetowej Miasta i Gminy Serock na 2012 rok oraz opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Serock na 2012 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-16 09:39:21)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr Wa.397.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2012-2021  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-16 09:35:00)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 114/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2012 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-16 09:48:14)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 113/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2012-2021  Wytworzył:

  Udostępnił:  Anna Bilińska (2011-12-16 09:44:32)
  Ostatnio zmodyfikował:  

DRUKUJ   
 
 

ilość odwiedzin: 1088652