www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Piątek 06.04.2012

Zarządzenia Burmistrza - 2002/2003

2002 rok

 1. Zarządzenie nr 1/B/2002 z dnia 19.11.2002 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Serock
 2. Zarządzenie nr 2/B/2002 z dnia 19.11.2002 r. w sprawie nadania Regulaminu Komisji Przetargowej
 3. Zarządzenie nr 3/B/2002 z dnia 26.11.2002 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2002 roku
 4. Zarządzenie nr 4/B/2002 z dnia 28.11.2002 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 5. Zarządzenie nr 5/B/2002 z dnia 28.11.2002 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 6. Zarządzenie nr 6/B/2002 z dnia 02.12.2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy
 7. Zarządzenie nr 7/B/2002 z dnia 02.12.2002 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 8. Zarządzenie nr 8/B/2002 z dnia 16.12.2002 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 9. Zarządzenie nr 9/B/2002 z dnia 16.12.2002 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 10. Zarządzenie nr 10./B/2002 z dnia 20.12.2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenmia regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum
 11. Zarządzenie nr 11/B/2002 z dnia 24.12.2002 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2002 roku
 12. Zarządzenie nr 12/B/2002 z dnia 24.12.2002 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Serock na 2002 rok
 13. Zarządzenie nr 13/B/2002 z dnia 30.12.2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym w 2002 roku
 14. Zarządzenie nr 14/B/2002 z dnia 30.12.2002 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Serocku

2003 rok

 1. Zarządzenie nr 1/B/ 2003 z dnia 06.01.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 2. Zarządzenie nr 2/B/ 2002 z dnia 14.01.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 3. Zarządzenie nr 3/B/2003 z dnia 17.01.2003 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego na 2003 r.
 4. Zarządzenie nr 4/B/2003 z dnia 06.01.2003 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Serock na 2003 rok.
 5. Zarządzenie nr 5/B/2003 z dnia 21.01.2003 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Serocku.
 6. Zarządzenie nr 6/B/2003 z dnia 24.01.2003 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki - pani Agnieszki Marii Chmiel ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 7. Zarządzenie nr 7/B/2003 z dnia 24.01.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 8. Zarządzenie nr 8/B/2003 z dnia 24.01.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 9. Zarządzenie nr 9/B/2003 z dnia 24.01.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 10. Zarządzenie nr 10/B/2003 z dnia 03.02.2003 r. w sprawie nominowania Członków Komisji Przetargowej.
 11. Zarządzenie nr 11/B/2003 z dnia 03.02.2003 r. w sprawie nominowania Członków Komisji Przetargowej.
 12. Zarządzenie nr 12/B/2003 z dnia 05.02.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 13. Zarządzenie nr 13/B/2003 z dnia 05.02.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 14. Zarządzenie nr 14/B/2003 z dnia 11.02.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 15. Zarządzenie nr 15/B/2003 z dnia 12.02.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 16. Zarządzenie nr 16/B/2003 z dnia 18.02.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 17. Zarządzenie nr 17/B/2003 z dnia 27.02.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 18. Zarządzenie nr 18/B/2003 z dnia 03.03.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 19. Zarządzenie nr 19/B/2003 z dnia 05.03.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 20. Zarządzenie nr 20/B/2003 z dnia 11.03.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 21. Zarządzenie nr 21/B/2003 z dnia 14.03.2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Serocku za 2002 rok.
 22. Zarządzenie nr 22/B/2003 z dnia 14.03.2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Serock za 2002 rok.
 23. Zarządzenie nr 23/B/2003 z dnia 18.03.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 24. Zarządzenie nr 24/B/2003 z dnia 19.03.2003 r. w sprawie nominowania członków komisji przetargowej.
 25. Zarządzenie nr 25/B/2003 z dnia 21.03.2003 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i GMiny w Serocku w 2003 roku.
 26. Zarządzenie nr 26/B/2003 z dnia 21.03.2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 rok.
 27. Zarządzenie nr 27/B/2003 z dnia 26.03.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 28. Zarządzenie nr 28/B/2003 z dnia 31.03.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 29. Zarządzenie nr 29/B/2003 z dnia 31.03.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 30. Zarządzenie nr 30/B/2003 z dnia 31.03.2003 r. w sprawie przyjęcia planó finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miasto i Gmina Serock na 2003 rok.
 31. Zarządzenie nr 31/B/2003 z dnia 02.04.2003 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego na 2003 rok.
 32. Zarządzenie nr 32/B/2003 z dnia 03.04.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 33. Zarządzenie nr 33/B/2003 z dnia 08.04.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 34. Zarządzenie nr 34/B/2003 z dnia 15.04.2003 r. w sprawie ogłoszenia IX Edycji Gminnego Spotkania Młodych Ekologów Szkół Gimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Serock.
 35. Zarządzenie nr 35/B/2003 z dnia 15.04.2003 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pilotażowego programu selektywnej zbiórki odpadó komunalnych .
 36. Zarządzenie nr 36/B/2003 z dnia 16.04.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 37. Zarządzenie nr 37/B/2003 z dnia 16.04.2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku za 2002 rok.
 38. Zarządzenie nr 38/B/2003 z dnia 25.04.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 39. Zarządzenie nr 39/B/2003 z dnia 25.04.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 40. Zarządzenie nr 40/B/2003 z dnia 28.04.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 41. Zarządzenie nr 41/B/2003 z dnia 29.04.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 42. Zarządzenie nr 42/B/2003 z dnia 29.04.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 43. Zarządzenie nr 43/B/2003 z dnia 05.05.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 44. Zarządzenie nr 44/B/2003 z dnia 05.05.2003 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej.
 45. Zarządzenie nr 44a/B/2003 z dnia 05.05.2003 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne i dokonania zamówienia wspólnego na prowadzenie stołówki szkolno-przedszkolnej w Serocku.
 46. Zarządzenie nr 45/B/2003 z dnia 07.05.2003 r. w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu zbiórki zużytych baterii.
 47. Zarządzenie nr 46/B/2003 z dnia 09.05.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 48. Zarządzenie nr 47/B/2003 z dnia 09.05.2003 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i GMiny Serock w 2003 roku.
 49. Zarządzenie nr 48/B/2003 z dnia 15.05.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 50. Zarządzenie nr 49/B/2003 z dnia 20.05.2003 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum.
 51. Zarządzenie nr 50/B/2003 z dnia 21.05.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 52. Zarządzenie nr 51/B/2003 z dnia 21.05.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 53. Zarządzenie nr 52/B/2003 z dnia 22.05.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 54. Zarządzenie nr 53/B/2003 z dnia 27.05.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 55. Zarządzenie nr 54/B/2003 z dnia 30.05.2003 r. w sprawie dofinansowania kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego do szkoły.
 56. Zarządzenie nr 55/B/2003 z dnia 30.05.2003 r. w sprawie powołania zespołu koordynującego wykonanie zadań dotyczących ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum.
 57. Zarządzenie nr 56/B/2003 z dnia 30.05.2003 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa osoby wchodzącej w skład obwodowej komisji do spraw referendum.
 58. Zarządzenie nr 57/B/2003 z dnia 06.06.2003 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa osoby wchodzącej w skład obwodowej komisji do spraw referendum.
 59. Zarządzenie nr 58/B/2003 z dnia 06.06.2003 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji do spraw referendum.
 60. Zarządzenie nr 59/B/2003 z dnia 06.06.2003 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock na rok 2003.
 61. Zarządzenie nr 60/B/2003 z dnia 09.06.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 62. Zarządzenie nr 61/B/2003 z dnia 11.06.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 63. Zarządzenie nr 62/B/2003 z dnia 17.06.2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia regulaminu  konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum.
 64. Zarządzenie nr 63/B/2003 z dnia 17.06.2003 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Zegrzu.
 65. Zarządzenie nr 64/B/2003 z dnia 17.06.2003 r. w sprawie odwołania Pani Marii Bożena Jacak ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu.
 66. Zarządzenie nr 65/B/2003 z dnia 17.06.2003 r. w sprawie odwołania Pani Danuty Prusinowskiej ze stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Zegrzu.
 67. Zarządzenie nr 66/B/2003 z dnia 17.06.2003 r. w sprawie odwołania Pani Moniki Pawlak ze stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej.
 68. Zarządzenie nr 67/B/2003 z dnia 18.06.2003 r. w sprawie przedłużenia powierzenia Pani Bogumile Helenie Kuleszy stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Serocku.
 69. Zarządzenie nr 68/B/2003 z dnia 20.06.2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym w 2003 roku.
 70. Zarządzenie nr 69/B/2003 z dnia 30.06.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 71. Zarządzenie nr 70/B/2003 z dnia 30.06.2003 r. w sprawie dokonania zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miasto i Gmina Serock w 2003 roku.
 72. Zarządzenie nr 71/B/2003 z dnia 30.06.2003 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i MGIny Serock na 2003 rok.
 73. Zarządzenie nr 73/B/2003 z dnia 01.07.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 74. Zarządzenie nr 74/B/2003 z dnia 03.07.2003 r. w sprawie przetargu nieograniczonego na wybór banku, który przez okres od 1 października 2003 roku do 30 września 2006 roku będzie obsługiwał budżet gminy Serock.
 75. Zarządzenie nr 75/B/2003 z dnia 04.07.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 76. Zarządzenie nr 76/B/2003 z dnia 09.07.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 77. Zarządzenie nr 77/B/2003 z dnia 10.07.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 78. Zarządzenie nr 78/B/2003 z dnia 11.07.2003 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki - Pani Ewy Urszuli Satoły ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 79. Zarządzenie nr 79/B/2003 z dnia 11.07.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 80. Zarządzenie nr 80/B/2003 z dnia 14.07.2003 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2003 roku.
 81. Zarządzenie nr 81/B/2003 z dnia 24.07.2003 r. w sprawie zasad wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej pracownikom obsługi.
 82. Zarządzenie nr 82/B/2003 z dnia 24.07.2003 r. w sprawie prania umundurowania Straży Miejskiej i wypłaty ekwiwalentuj.
 83. Zarządzenie nr 83/B/2003 z dnia 05.08.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 84. Zarządzenie nr 84/B/2003 z dnia 05.08.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 85. Zarządzenie nr 85/B/2003 z dnia 12.08.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 86. Zarządzenie nr 86/B/2003 z dnia 14.08.2003 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gimnazjum w Zegrzu.
 87. Zarządzenie nr 87/B/2003 z dnia 14.08.2003 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej.
 88. Zarządzenie nr 88/B/2003 z dnia 14.08.2003 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zegrzu.
 89. Zarządzenie nr 89/B/2003 z dnia 22.08.2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2003 r.
 90. Zarządzenie nr 90/B/2003 z dnia 27.08.2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 91. Zarządzenie nr 91/B/2003 z dnia 29.08.2003 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Zegrzu.
 92. Zarządzenie nr 92/B/2003 z dnia 02.09.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 93. Zarządzenie nr 93/B/2003 z dnia 11.09.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 94. Zarządzenie nr 94/B/2003 z dnia 24.09.2003 r. w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej Pani Małgorzacie Konstantynowicz.
 95. Zarządzenie nr 95/B/2003 z dnia 24.09.2003 r. w sprawie powierzenia Pani Alekszandrze Maludy zadania doradcy metodycznego w zakresie języka polskiego i historii.
 96. Zarządzenie nr 96/B/2003 z dnia 29.09.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 97. Zarządzenie nr 97/B/2003 z dnia 29.09.2003 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2003 roku.
 98. Zarządzenie nr 98/B/2003 z dnia 29.09.2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym w 2003 roku.
 99. Zarządzenie nr 99/B/2003 z dnia 01.10.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 100. Zarządzenie nr 100/B/2003 z dnia 06.10.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 101. Zarządzenie nr 101/B/2003 z dnia 08.10.2003 r. w sprawie wyposażenia strażników w umundurowanie, ewidencjonowania wyposażenia oraz okresów używalności umundurowania.
 102. Zarządzenie nr 102/B/2003 z dnia 08.10.2003 r. w sprawie czasu pracy Straży Miejskiej w Serocku.
 103. Zarządzenie nr 103/B/2003 z dnia 22.10.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 104. Zarządzenie nr 104/B/2003 z dnia 24.10.2003 r. w sprawie zwrotu kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego do szkoły
 105. Zarządzenie nr 105/B/2003 z dnia 24.10.2003 r. w sprawie zwrotu kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego do szkoły
 106. Zarządzenie nr 106/B/2003 z dnia 30.10.2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 107. Zarządzenie nr 107/B/2003 z dnia 05.11.2003 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2003 roku.
 108. Zarządzenie nr 108/B/2003 z dnia 14.11.2003 r. w sprawie nadania Regulaminu Komisji Prz
 109. Zarządzenie nr 109/B/2003 z dnia 17.11.2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 110. Zarządzenie nr 110/B/2003 z dnia 17.11.2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 111. Zarządzenie nr 111/B/2003 z dnia 17.11.2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Serock.
 112. Zarządzenie nr 112/B/2003 z dnia 02.12.2003 r. w sprawie przekazania mienia komunalnego.
 113. Zarządzenie nr 113/B/2003 z dnia 02.12.2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 114. Zarządzenie nr 114/B/2003 z dnia 05.12.2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 115. Zarządzenie nr 115/B/2003 z dnia 08.12.2003 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2003 roku.
 116. Zarządzenie nr 116/B/2003 z dnia 09.12.2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 117. Zarządzenie nr 117/B/2003 z dnia 12.12.2003 r. w sprawie przyjęcia i przekazania projektu uchwały budżetowej Miasta i GMiny Serock na 2004 rok.
 118. Zarządzenie nr 118/B/2003 z dnia 16.12.2003 r. w sprawie podawania do publicznej wiadomości wykazów podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i oplat lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego.
 119. Zarządzenie nr 119/B/2003 z dnia 18.12.2003 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Mi8asta i GMiny Serock w 2003 roku.
 120. Zarządzenie nr 120/B/2003 z dnia 22.12.2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 121. Zarządzenie nr 121/B/2003 z dnia 29.12.2003 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2003 roku.
 122. Zarządzenie nr 122/B/2003 z dnia 30.12.2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym w 2003 roku.
 123. Zarządzenie nr 123/B/2003 z dnia 30.12.2003 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatkó budżetu Miasta i GMiny Serock w 2003 roku.
 124. Zarządzenie nr 124/B/2003 z dnia 30.12.2003 r. w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miasto i GMina Serock na 2003 rok z uwzględnieniem dotychczas dokonanych zmian.

Wytworzył:

Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-29 10:51:34)
Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-29 10:51:55)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1088651