www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Piątek 06.04.2012

Gminne referendum w sprawie odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy,


Jednym z największych problemów, z jakim boryka się współczesny świat jest zaśmiecanie środowiska naturalnego. Każdy z nas powinien tak dbać o czystość otoczenia, w którym żyje, aby umożliwić godne życie następnym pokoleniom – naszym dzieciom, wnukom i prawnukom.


Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązuje każdego właściciela nieruchomości, do podpisania indywidualnej umowy z przedsiębiorcą na odbieranie odpadów. Cytowana wyżej ustawa dopuszcza również przejęcie tego obowiązku przez gminę. Może to jednak nastąpić tylko na podstawie akceptacji mieszkańców. Dlatego też Rada Miejska w Serocku podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum dotyczącego przejęcia od Państwa obowiązku odbierania odpadów przez gminę.

 

Termin referendum wyznaczono na dzień 12 listopada br.

W referendum będą Państwo odpowiadać na pytanie:
„Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przejęcie przez gminę obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych z Pani/Pana nieruchomości?”

Jeżeli odpowiedzą Państwo „TAK”, czyli zdecydujecie Państwo o przekazaniu obowiązku na gminę, wówczas:
1. odbiorem wszystkich odpadów zajmować się będzie gmina,
2. zlikwidowany zostanie problem podrzucania nam śmieci przez mieszkańców innych gmin,
3. opłata za wywóz odpadów wynegocjowana przez gminę może być niższa niż w przypadku zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą,
4. wspólnie zadbamy o czystość naszego otoczenia.

Właściwe przygotowanie i zorganizowanie odbioru odpadów wymaga czasu, dlatego proponowane rozwiązanie mogłoby funkcjonować dopiero z końcem 2007 roku, a w okresie przejściowym będzie obowiązywał istniejący system odbierania odpadów.

 

Jeśli odpowiedź będzie „NIE”, czyli nie przekażecie Państwo obowiązku pozbywania się odpadów na gminę, wówczas zgodnie z przepisami do dnia 28 lutego 2007 roku będą Państwo zobowiązani podpisać indywidualne umowy z przedsiębiorcami.

 

Mam nadzieję, iż zechcą Państwo rozważyć powyższe możliwości, wziąć udział w referendum i dokonać odpowiedniego dla siebie wyboru, do czego gorąco zachęcam.

 


Z poważaniem
Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki


Wytworzył:

Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-10-19 15:07:21)
Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-10-19 15:12:33)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1088718