www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Piątek 06.04.2012

BUDŻET MIASTA I GMINY NA 2011 ROK
Informacja z wykonania budżetu za 2011 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2012-02-29 15:30:29)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o wykonaniu budżetu gminy Miasto i Gmina Serock za okres od 1 stycznia do 30 września 2011 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2011-10-31 13:15:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Miasto i Gmina Serock za I półorcze 2011 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-07-29 10:17:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 234/W/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Serocku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock za 2010 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-06-21 10:27:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres 01.01.2011r. do 31.03.2011r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-04-29 15:59:40)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 167/W/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gmny Serock za 2010 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-04-29 15:50:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 53/W/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dot. wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-03-14 12:18:21)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Nr 52/W/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dot. opinii o możliwości sfinansowania planowanego defizytu określonego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Serock na rok 2011  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-03-14 12:16:56)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 15/B/2011 z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Serock odrębnymi ustawami na 2011 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-02-22 09:47:17)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2011 Nr 32/IV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2011 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-02-03 16:05:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała nr 338/C/2010 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-01-31 15:42:33)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Uchwała nr 337/C/2010 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-01-31 15:42:33)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 147/B/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2011r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-12-27 13:58:03)
  Ostatnio zmodyfikował:  

DRUKUJ   
 
 

ilość odwiedzin: 1088653