Komisje
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Komisja Kultury, Oświaty i Sportu Komisja Rewizyjna Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Komisja Spraw Obywatelskich Komisja do spraw oceny treści oraz wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy

DRUKUJ   ZAMKNIJ