www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Piątek 06.04.2012

Zarządzenia Burmistrza - 2008 rok
Zarządzenie nr 116/B/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-01-19 15:00:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 115/B/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Serock na 2008 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-01-19 15:00:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 113/B/2008 z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie umorzenia odsetek ustawowych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-01-19 15:00:29)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 112/B/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2008 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-01-19 14:56:42)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 111/B/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-01-19 14:55:37)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 110/B/2008 z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-12-12 15:43:33)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 109/B/2008 z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji Konkursowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-12-12 10:45:10)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 108/B/2008 z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Jaworskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-12-08 10:55:00)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 107/B/2008 z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Serock na 2008 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-12-08 10:53:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 106/B/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Serock na 2008 rok z uwzględnieniem dotychczas dokonanych zmian  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-11-27 12:00:13)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 105/B/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2008 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-11-27 11:58:03)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 104/B/2008 z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-11-27 11:58:03)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 103/B/2008 z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2009r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-11-27 11:58:03)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 102/B/2008 z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-11-27 11:58:02)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 101/B/2008 z dnia 5 listopada 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Serock na 2008 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-11-27 11:58:02)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 100/B/2008 z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-11-27 11:51:16)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 99/B/2008 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie cofnięcia stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-11-05 10:25:22)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 98/B/2008 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-11-05 10:24:29)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 97/B/2008 z dnia 14 października 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Serock na 2008 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-10-20 14:11:32)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 96/B/2008 z dnia 13 października 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-10-14 15:27:14)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 95/B/2008 z dnia 9 października 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-10-14 15:26:15)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 94/B/2008 z dnia 1 października 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-10-06 13:26:33)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 93/B/2008 z dnia 30 września 2008 roku w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Serock na 2008 rok z uwzględnieniem dotychczas dokonanych zmian  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-10-06 13:25:43)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 92/B/2008 z dnia 30 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2008 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-10-06 13:24:17)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 91/B/2008 z dnia 25 września 2008 roku w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Serock na 2008 rok z uwzględnieniem dotychczas dokonanych zmian  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-10-06 13:23:09)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 90/B/2008 z dnia 23 września 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-23 15:02:27)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 89/B/2008 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie naliczania opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-23 15:02:27)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-23 15:10:56)

Zarządzenie nr 88/B/2008 z dnia 16 września 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-23 15:01:06)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 87/B/2008 z dnia 15 września 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-23 15:01:06)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-12-16 15:04:22)

Zarządzenie nr 86/B/2008 z dnia 11 września 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-23 15:01:06)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-23 15:06:16)

Zarządzenie nr 85/B/2008 z dnia 10 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia Planu Reagowania Kryzysowego gminy Miasto i Gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-23 15:01:06)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-23 15:05:44)

Zarządzenie nr 84/B/2008 z dnia 8 września 2008 roku w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-23 15:01:06)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 83/B/2008 z dnia 8 wrzesnia 2008 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m kwadratowy powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasto i Gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-23 14:51:33)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-23 14:55:32)

Zarządzenie nr 82/B/2008 z dnia 3 wrzesnia 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Serock na 2008 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-23 14:51:33)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-23 14:55:37)

Zarządzenie nr 81/B/2008 z dnia 1 września 2008 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dzieciom i uczniom  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-23 14:51:32)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-23 14:55:39)

Zarządzenie nr 80/B/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-23 14:55:15)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-23 14:55:39)

Zarządzenie nr 79/B/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie umorzenia należności części opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wraz z odsetkami ustawowymi ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 531/2007 z dnia 18.09.2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-23 14:51:32)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 78/B/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za I półrocze 2008 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-08-29 12:10:34)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 77/B/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-08-29 12:08:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 76/B/2008 z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Zegrzu Pani Danucie Prusinowskiej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-08-29 12:08:17)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 75/B/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-08-29 12:07:06)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 74/B/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2008 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-08-29 12:06:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 73/B/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-08-29 12:05:28)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 72/B/2008 z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie umorzenia odsetek za zwłokę od zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego działek nr 55 i 70 obr. 04 w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-08-04 11:05:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-08-29 12:10:28)

Zarządzenie nr 71/B/2008 z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie rozłożenia na raty opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 541/2007 i 540/2007 z dnia 18.09.2007 r. oraz decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 380/2007 z dnia 02.07.2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-08-04 11:04:02)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 70/B/2008 z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie umorzenia należności części opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wraz z odsetkami ustawowymi ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 696/2007 i 693/2007 z dnia 19.12.2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-08-04 11:02:16)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 69/B/2008 z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-08-04 11:00:20)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 68/B/2008 z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Krystyny Góra ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-08-04 10:59:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 67/B/2008 z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2008 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-08-04 10:58:32)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 66/B/2008 z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-07-16 13:07:01)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 65/B/2008 z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Serock na 2008 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-07-16 13:06:22)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-07-16 13:08:53)

Zarządzenie nr 64/B/2008 z dnia 2 lipca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-07-03 11:28:03)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 63/B/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Serock na 2008 rok z uwzględnieniem dotychczas dokonanych zmian  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-07-03 11:26:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 62/B/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2008 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-07-03 11:25:19)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 61/B/2008 z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-07-03 11:24:13)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 60/B/2008 z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-07-03 11:23:32)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 59/B/2008 z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie umorzenia 50 % odsetek ustawowych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-20 10:46:56)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 58/B/2008 z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-12 10:07:26)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 57/B/2008 z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Serock na 2008 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-12 10:07:07)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 56/B/2008 z dnia 4 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-06 12:08:03)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-12 08:33:29)

Zarządzenie nr 55/B/2008 z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Serock na 2008 rok z uwzględnieniem dotychczas dokonanych zmian  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-05 09:02:17)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-12 08:33:29)

Zarządzenie nr 54/B/2008 z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2008 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-12 08:33:13)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-12 08:33:27)

Zarządzenie nr 53/B/2008 z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-02 13:22:15)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 52/B/2008 z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-02 13:21:45)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 51/B/2008 z dnia 13 maja 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-02 13:19:40)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 50/B/2008 z dnia 8 maja 2008 roku uchylające zarządzenie w sprawie wyznaczenia inkasenta do poboru opłaty targowej i wysokosci wynagordzenia za inkaso  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-02 13:19:13)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 49/B/2008 z dnia 7 maja 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-05-08 09:02:52)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-05-08 09:05:40)

Zarządzenie nr 48/B/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-05-08 09:02:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-05-08 09:05:41)

Zarządzenie nr 47/B/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Dyrektora Ośrodka Kultury w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-05-08 09:01:42)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-05-08 09:05:44)

Zarządzenie nr 46/B/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-05-08 09:05:38)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-05-08 09:05:44)

Zarządzenie nr 45/B/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-05-08 09:00:37)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Porządkowe nr 44/B/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie wyznaczenia inkasenta do poboru opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-04-14 10:01:45)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 43/B/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-04-10 14:32:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 42/B/2008 z dnia 7 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-04-10 14:31:09)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 41/B/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-04-10 14:27:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 40/B/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Serock na 2008 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-04-10 14:24:29)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 39/B/2008 z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Serock na 2008 rok z uwzględnieniem dotychczas dokonanych zmian  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-04-10 14:22:02)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie nr 38/B/2008 z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Serock za 2007 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-04-10 14:18:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 37/B/2008 z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie przyjecia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Serocku za 2007 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-04-10 14:06:58)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 36/B/2008 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2007 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-28 13:54:16)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 35/B/2008 z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-28 13:53:13)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 34/B/2008 z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-28 13:52:54)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 33/B/2008 z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie umorzenia należności z tytułu opłat czynszowych i wywozu nieczystości stałych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-28 13:50:16)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 32/B/2008 z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-28 13:49:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 31/B/2008 z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie przekazania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-28 13:49:02)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 30/B/2008 z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie przekazania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-28 13:48:16)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-04-14 09:06:17)

Zarządzenie Nr 29/B/2008 z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania przydziału mieszkań  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-07 11:44:33)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 28/B/2008 z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie umorzenia należności części opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 689/2007 z dnia 19.12.2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-07 11:43:42)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 27/B/2008 z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-07 11:42:13)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 26/B/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej "Gąsiorowo" w Gąsiorowie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-07 11:41:43)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 25/B/2008 z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-28 09:57:42)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-04 09:19:18)

Zarządzenie Nr 24/B/2008 z dnia 22 lutego 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-28 09:55:29)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-04 09:19:19)

Zarządzenie Nr 23/B/2008 z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-22 15:38:43)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-04 09:19:21)

Zarządzenie Nr 22/B/2008 z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-21 11:57:41)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-04 09:19:32)

Zarządzenie Nr 21/B/2008 z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie umorzenia nalezności z tytułu opłat czynszowych i wywozu nieczystości stałych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-21 11:56:43)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-04 09:19:34)

Zarządzenie Nr 20/B/2008 z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-15 14:47:37)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-04 09:19:38)

Zarządzenie Nr 19/B/2008 z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-14 12:56:13)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-04 09:19:41)

Zarządzenie Nr 18/B/2008 z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-14 08:20:34)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-04 09:19:45)

Zarządzenie Nr 17/B/2008 z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-13 12:36:34)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-04 09:19:47)

Zarządzenie Nr 16/B/2008 z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-12 12:03:38)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-04 09:19:49)

Zarządzenie Nr 15/B/2008 z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie umorzenia należności części opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 688/2007 z dnia 19.12.2007 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-08 12:31:38)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-04 09:19:51)

Zarządzenie Nr 14/B/2008 z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-08 12:29:25)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-04 09:19:55)

Zarządzenie Nr 13/B/2008 z dnia 6 lutego 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-08 10:24:10)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-04 09:20:00)

Zarządzenie Nr 12/B/2008 z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-01 17:45:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-04 09:20:05)

Zarządzenie Nr 11/B/2008 z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-01-28 13:38:29)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-04 09:20:11)

Zarządzenie Nr 10/B/2008 z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-01-28 10:06:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-04 09:20:15)

Zarządzenie Nr 9/B/2008 z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-01-28 10:06:21)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-04 09:20:19)

Zarządzenie Nr 8/B/2008 z dnia 21 stycznia 2008 roku w sprawie umorzenia odsetek za zwłokę od zaległych rat za lokal mieszkalny nr 13 przy ul. Zielonej 5 w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-01-28 10:05:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-04 09:20:26)

Zarządzenie Nr 7/B/2008 z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-01-28 10:03:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-04 09:20:36)

Zarządzenie Nr 6/B/2008 z dnia 11 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-01-28 10:03:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-04 09:20:42)

Zarządzenie Nr 5/B/2008 z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-01-28 10:02:29)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-04 09:20:46)

Zarządzenie Nr 4/B/2008 z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Serock na 2008 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-01-22 09:22:20)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-04 09:20:49)

Zarządzenie Nr 3/B/2008 z dnia 9 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Serock na 2008 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-01-22 09:16:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-04 09:20:53)

Zarządzenie Nr 2/B/2008 z dnia 8 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-01-22 09:15:06)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-04 09:20:58)

Zarządzenie Nr 1/B/2008 z dnia 2 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-04 09:19:15)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-04 09:20:58)

DRUKUJ   
 
 

ilość odwiedzin: 1088620