www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Piątek 06.04.2012

Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenie Nr 146/B/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie kontroli wydatków ze środków publicznych w podległych jednostkach organizacyjnych i nadzorowanych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-03 08:39:16)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 145/B/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miasto i Gmina Serock na 2006 rok z uwzględnieniem dotychczas dokonanych zmian  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-25 09:47:14)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 144/B/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie umorzenia 50% zaległego czynszu dzierżawnego i 50 % odsetek za zwłokę  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-16 10:34:28)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-16 10:35:35)

Zarządzenie Nr 143/B/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Serock na 2006 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-08 12:25:58)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-08 12:33:31)

Zarządzenie Nr 142/B/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2006 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-27 15:56:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 141/B/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Konkursowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-27 15:55:14)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 140/B/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie umorzenia nalezności z tytułu opłaty za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze w Samorządowym Przedszkolu w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-27 15:53:05)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 139/B/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie powolania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-27 15:52:01)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 138/B/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie powolania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-27 15:51:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 137/B/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie powolania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-27 15:51:05)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 136/B/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-08 09:52:09)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 135/B/2006 z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-08 09:51:25)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 134/B/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-08 09:50:40)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 133/B/2006 z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie umorzenia odsetek za zwłokę  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-08 09:49:56)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 132/B/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-08 09:49:19)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 131/B/2006 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-08 09:48:38)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 130/B/2006 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie przekazania projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2007 rok (część I)  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-08 09:42:58)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 130/B/2006 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie przekazania projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2007 rok (część II)  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-08 09:41:43)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 129/B/2006 z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2006 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-08 08:24:19)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 128/B/2006 z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-08 08:23:34)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 127/B/2006 z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie   Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-08 08:22:53)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 126/B/2006 z dnia 13 października 2006 r. w sprawie zmian w układzie wykonanwczym budżetu Miasta i Gminy Serock na 2006 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-08 08:21:17)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 125/B/2006 z dnia 12 października 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-08 08:20:19)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 124/B/2006 z dnia 6 października 2006 r. w sprawie zwrotu kosztów dowożenia ucznia do ośrodka szkolno-wychowawczego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-08 08:19:32)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 123/B/2006 z dnia 6 października 2006 r. w sprawie zwrotu kosztów dowożenia ucznia do ośrodka szkolno-wychowawczego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-08 08:18:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 122a/B/2006 z dnia 5 października 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-08 08:17:17)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 122/B/2006 z dnia 5 października 2006 r. w sprawie umorzenia 1/4 części opłaty z tytułu wzrostu wartości niruchomości ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 1040/2006 z dnia 21.08.2006 r.   Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-08 08:15:45)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 121/B/2006 z dnia 29 września 2006 r. w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miasto i Gmina Serock na 2006 rok z uwzględnieniem dotychczas dokonanych zmian  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-07 15:56:26)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 120/B/2006 z dnia 29 września 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-07 15:55:09)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 119/B/2006 z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2006 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-07 15:54:17)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 118/B/2006 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach ustalenia dokumentacji prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-09-27 13:51:35)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-11-07 14:37:30)

Zarządzenie Nr 117/B/2006 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-09-27 13:49:13)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-11-07 14:37:31)

Zarządzenie Nr 116/B/2006 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Zadania  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-09-27 13:48:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-11-07 14:37:31)

Zarządzenie Nr 115/B/2006 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie umorzenia czterech rat opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 2993/2005 z dnia 19.12.2005 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-09-27 13:47:58)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-11-07 14:37:31)

Zarządzenie Nr 114/B/2006 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-09-27 13:46:15)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-11-07 14:37:32)

Zarządzenie Nr 113/B/2006 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-09-27 13:45:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-11-07 14:37:32)

Zarządzenie Nr 112/B/2006 z dnia 18 września 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-09-27 13:45:29)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-11-07 14:37:33)

Zarządzenie Nr 111/B/2006 z dnia 18 września 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-09-27 13:41:20)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-11-07 14:37:33)

Zarządzenie Nr 110/B/2006 z dnia 6 września 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-09-27 13:40:31)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-11-07 14:37:33)

Zarządzenie Nr 109/B/2006 z dnia 7 września 2006 r. w sprawie umorzenia połowy opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 1032/2006 z dnia 21.08.2006 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-09-27 13:39:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-11-07 14:37:34)

Zarządzenie Nr 108/B/2006 z dnia 4 września 2006 r. w sprawie umorzenia należności z tytułu opłat czynszowych i wywozu nieczystości stałych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-09-27 13:37:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-11-07 14:37:34)

Zarządzenie Nr 107/B/2006 z dnia 4 września 2006 r. w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-09-27 13:34:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-11-07 14:37:35)

Zarządzenie Nr 106/B/2006 z dnia 4 września 2006 r. w sprawie powierzenia zadania doradcy metodycznego w zakresie przyrody, biologii i edukacji ekologicznej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-09-27 13:31:35)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-11-07 14:37:35)

Zarządzenie Nr 105/B/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie procedury oceny funkcjonowania Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy nw Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-09-27 13:29:45)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-11-07 14:37:35)

Zarządzenie Nr 104/B/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-09-27 13:28:03)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-11-07 14:37:36)

Zarządzenie Nr 103/B/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miasto i Gmina Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-09-27 13:26:54)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-11-07 14:37:36)

Zarządzenie Nr 102/B/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-09-27 13:18:43)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-11-07 14:37:36)

Zarządzenie Nr 101/B/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Jadwisinie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-09-27 13:17:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-11-07 14:37:37)

Zarządzenie Nr 100/B/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za I półrocze 2006 r. część II  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-09-27 13:04:01)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-11-07 15:08:37)

Zarządzenie Nr 100/B/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za I półrocze 2006 r. część I  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-11-07 14:37:08)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-11-07 15:08:37)

Zarządzenie Nr 99/B/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 12:15:17)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 98/B/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 12:14:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 97/B/2006 z dnia 14 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 12:14:23)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 96/B/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym wydatków budżetu Miasta i Gminy Serock na 2006 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 12:13:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 95/B/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 12:10:18)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 12:10:33)

Zarządzenie Nr 94/B/2006 z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 12:09:54)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 93/B/2006 z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 12:09:18)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 92/B/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:58:16)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 91/B/2006 z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:57:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 90/B/2006 z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Marka Gorczyńskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:53:51)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 89/B/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2006 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:52:25)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 88/B/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:33:02)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 87/B/2006 z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:32:41)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 86/B/2006 z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:31:51)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zarządzenie Nr 85/B/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:53:07)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 10:18:34)

Zarządzenie Nr 84/B/2006 z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Angeliki Godlewskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:53:06)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 10:19:41)

Zarządzenie Nr 83/B/2006 z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anety Mikulskiej-Pietrzak ubiegającej się a awans na stopień nauczyciela mianowanego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:53:06)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 10:27:57)

Zarządzenie Nr 82/B/2006 z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Moniki Melnickiej-Bachańskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:53:06)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 10:29:23)

Zarządzenie Nr 81/B/2006 z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny Sobocińskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:53:06)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 10:30:34)

Zarządzenie Nr 80/B/2006 z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie umorzenia należności z tytułu opłat czynszowych i wywozu nieczystości stałych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:53:06)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 10:38:39)

Zarządzenie Nr 79/B/2006 z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:53:06)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 10:39:51)

Zarządzenie Nr 78/B/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:53:06)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 10:40:21)

Zarządzenie Nr 77/B/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:53:06)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 10:40:50)

Zarządzenie Nr 76/B/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miasto i Gmina Serock na 2006 rok z uwzględnieniem dotychczas dokonanych zmian  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:53:05)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 10:42:03)

Zarządzenie Nr 75/B/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Serock na 2006 rok  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:53:05)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 10:45:07)

Zarządzenie Nr 74/B/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:53:05)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 10:49:07)

Zarządzenie Nr 73/B/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie powolania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:53:05)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 10:54:51)

Zarządzenie Nr 72/B/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:53:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 10:55:17)

Zarządzenie Nr 71/B/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie umorzenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 2615/2005 z dnia 12.10.2005 r. oraz odsetek ustawowych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:53:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 10:56:35)

Zarządzenie Nr 70/B/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie umorzenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 423/98 z dnia 11.05.1998 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:53:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 10:57:38)

Zarządzenie Nr 69/B/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie umorzenia czterech rat opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 1033/2005 z dnia 10.05.2005 r. oraz czterech rat opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 1032/2005 z dnia 10.05.2005 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:53:03)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 10:59:45)

Zarządzenie Nr 68/B/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie umorzenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustalonej deczyją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 3000/2005 z dnia 23.12.2005 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:53:03)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 11:00:55)

Zarządzenie Nr 67/B/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie umorzenia pozostałej do uregulowania części oplaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 383/2004 z dnia 29.09.2004 r. oraz decyzją nr 384/2004 z dnia 29.09.2004 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:53:03)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 11:03:25)

Zarządzenie Nr 66/B/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie umorzenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomosci ustalonej deczyją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 15/2006 z dnia 13.01.2006 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:53:03)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 11:04:24)

Zarządzenie Nr 65/B/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie umorzenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 2948/2005 z dnia 07.12.2005 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:53:02)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 11:05:51)

Zarządzenie Nr 64/B/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie umorzenia czterech rat opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 18/2003 z dnia 28.01.2004 r. oraz odsetek ustawowych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:53:02)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 11:15:36)

Zarządzenie Nr 63/B/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie umorzenia opłaty z tutyłu wzrostu wartości nieruchomości ustalonej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 1846/2005 z dnia 27.07.2005 r. oraz odsetek ustawowych  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:53:02)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 11:16:48)

Zarządzenie Nr 62/B/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie umorzenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustalonej deczyją Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 2948/2005 z dnia 07.12.2005 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:53:02)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 11:18:02)

Zarządzenie Nr 61/B/2006 z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:53:01)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 11:18:36)

Zarządzenie Nr 60/B/2006 z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:53:01)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 11:19:04)

Zarządzenie Nr 59/B/2006 z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie umorzenia nalezności z tytułu poboru wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:53:00)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 11:19:45)

Zarządzenie Nr 58/B/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:53:00)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 11:20:08)

Zarządzenie Nr 57/B/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Samorząodwego Przedszkola w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:53:00)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-25 11:21:35)

Zarządzenie Nr 56/B/2006 z dnia 31 maja 2006 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:53:00)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:26:56)

Zarządzenie Nr 55/B/2006 z dnia 31 maja 2006 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:26:56)

Zarządzenie Nr 54/B/2006 z dnia 29 maja 2006 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:26:56)

Zarządzenie Nr 53/B/2006 z dnia 24 maja 2006 r.   Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:26:56)

Zarządzenie Nr 52/B/2006 z dnia 24 maja 2006 r.   Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:26:57)

Zarządzenie Nr 51/B/2006 z dnia 22 maja 2006 r.   Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:26:57)

Zarządzenie Nr 50/B/2006 z dnia 22 maja 2006 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:26:57)

Zarządzenie Nr 49/B/2006 z dnia 17 maja 2006 r.   Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:26:57)

Zarządzenie Nr 48/B/2006 z dnia 11 maja 2006 r.   Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:58)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:26:57)

Zarządzenie Nr 47/B/2006 z dnia 11 maja 2006 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:58)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:26:58)

Zarządzenie Nr 46/B/2006 z dnia 8 maja 2006 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:58)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:26:58)

Zarządzenie Nr 45/B/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:58)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:26:58)

Zarządzenie Nr 44/B/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:58)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:26:58)

Zarządzenie Nr 43/B/2006 z dnia 14 kwietnia 2006 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:26:58)

Zarządzenie Nr 42/B/2006 z dnia 5 kwietnia 2006 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:26:59)

Zarządzenie Nr 41/B/2006 z dnia 4 kwietnia 2006 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:26:59)

Zarządzenie Nr 40/B/2006 z dnia 3 kwietnia 2006 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:26:59)

Zarządzenie Nr 39/B/2006 z dnia 27 marca 2006 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:26:59)

Zarządzenie Nr 38/B/2006 z dnia 20 marca 2006 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:26:59)

Zarządzenie Nr 37/B/2006 z dnia 20 marca 2006 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:56)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:27:00)

Zarządzenie Nr 36/B/2006 z dnia 20 marca 2006 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:56)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:27:00)

Zarządzenie Nr 35/B/2006 z dnia 7 marca 2006 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:51)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:27:00)

Zarządzenie Nr 34/B/2006 z dnia 7 marca 2006 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:51)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:27:00)

Zarządzenie Nr 33/B/2006 z dnia 6 marca 2006 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:51)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:27:00)

Zarządzenie Nr 32/B/2006 z dnia 28 lutego 2006 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:27:00)

Zarządzenie Nr 31/B/2006 z dnia 24 lutego 2006 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:27:01)

Zarządzenie Nr 30/B/2006 z dnia 22 lutego 2006 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:27:01)

Zarządzenie Nr 29/B/2006 z dnia 14 lutego 2006 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:27:01)

Zarządzenie Nr 28/B/2006 z dnia 10 lutego 2006 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:27:01)

Zarządzenie Nr 27/B/2006 z dnia 7 lutego 2006 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:27:01)

Zarządzenie Nr 26/B/2006 z dnia 6 lutego 2006 r.  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:26:37)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:27:01)

Zarządzenie Nr 25/B/2006 z dnia 2 lutego 2006 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:21:08)

Zarządzenie Nr 24/B/2006 z dnia 1 lutego 2006 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:21:08)

Zarządzenie Nr 23/B/2006 z dnia 31 stycznia 2006 roku   Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:21:08)

Zarządzenie Nr 22/B/2006 z dnia 25 stycznia 2006 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:21:09)

Zarządzenie Nr 21/B/2006 z dnia 24 stycznia 2006 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:21:09)

Zarządzenie Nr 20/B/2006 z dnia 23 stycznia 2006 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:21:09)

Zarządzenie Nr 19/B/2006 z dnia 23 stycznia 2006 roku   Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:21:09)

Zarządzenie Nr 18/B/2006 z dnia 23 stycznia 2006 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:21:09)

Zarządzenie Nr 17/B/2006 z dnia 23 stycznia 2006 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:21:10)

Zarządzenie Nr 16/B/2006 z dnia 23 stycznia 2006 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:21:10)

Zarządzenie Nr 15/B/2006 z dnia 13 stycznia 2006 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:21:10)

Zarządzenie Nr 14/B/2006 z dnia 13 stycznia 2006 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:21:10)

Zarządzenie Nr 13/B/2006 z dnia 13 stycznia 2006 roku   Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:21:10)

Zarządzenie Nr 12/B/2006 z dnia 13 stycznia 2006 roku   Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:21:11)

Zarządzenie Nr 11/B/2006 z dnia 13 stycznia 2006 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:21:11)

Zarządzenie Nr 10/B/2006 z dnia 12 stycznia 2006 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:21:11)

Zarządzenie Nr 9/B/2006 z dnia 11 stycznia 2006 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:53:07)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:21:11)

Zarządzenie Nr 8/B/2006 z dnia 11 stycznia 2006 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:53:07)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:21:11)

Zarządzenie Nr 7/B/2006 z dnia 11 stycznia 2006 roku   Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:53:06)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:21:11)

Zarządzenie Nr 6/B/2006 z dnia 11 stycznia 2006 roku   Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:53:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:19:27)

Zarządzenie Nr 5/B/2006 z dnia 10 stycznia 2006 roku   Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:53:01)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:18:54)

Zarządzenie Nr 4/B/2006 z dnia 9 stycznia 2006 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:18:26)

Zarządzenie Nr 3/B/2006 z dnia 9 stycznia 2006 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:17:35)

Zarządzenie Nr 2/B/2006 z dnia 6 stycznia 2006 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:16:22)

Zarządzenie Nr 1/B/2006 z dnia 6 stycznia 2006 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-28 08:52:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 11:15:57)

DRUKUJ   
 
 

ilość odwiedzin: 1088631